Een omvangrijke zwendel bij de RABO en een hilarische straf.

Euribor-schandaal krijgt een staartje. Deze week zijn vier medewerkers van de Rabo-bank een schikking getroffen en hebben een boete gekregen, die varieert tussen de € 750 tot en met € 3.000. Ook de minister Dijsselbloem vind deze boetes wel erg laag “voor een affaire , die grote schade heeft aangericht”.

In Nederland hebben we het Dutch Securities Institute (DSI). Het is een zelfreguleringorgaan van de effectenbranche. Sinds 1 april 2015 heeft het tuchtrecht zijn intrede gedaan. Als bankmedewerkers de gedragsregels overschrijden kunnen particulieren en bedrijven dat melden op de website www.tuchtrechtbank.nl. DSI geeft ondersteuning aan de stichting Tuchtrecht Banken.

Bovendien heeft de DSI in hoger beroep geprobeerd een medewerkster van de Rabo-bank te royeren. Welke rol speelde de Tuchtcommissie in deze affaire. De DSI wilde medewerkster royeren, maar de tuchtcommissie legde een geldboete op en een berisping. Dat is wel hoogst merkwaardig, want de DSI geeft ondersteuning aan de stichting Tuchtrecht!!!

De minister van Financiën is in de brief van 8 november 2013 gezonden aan de Tweede Kamer erg duidelijk:  “Voorop staat dat het hier gaat om zeer ernstige fraude die het vertrouwen in de financiële sector opnieuw schaadt. Ik reken dat de Rabobank dan ook zeer zwaar aan”. Er zijn al eerder meerdere schikkingen met de RABO bank overeengekomen. Uit dat oogpunt gezien is het wel heel bijzonder dat de Rabobank er op deze manier er zo “goedkoop” mee weg komt!!!!! Na afdoening via een boete kan nu “worden toegewerkt  naar een beslissing over eventuele vervolging van natuurlijke personen, die niet meer werkzaam zijn bij de bank” aldus de brief van 8 november. De essentiële vraag, die blijft hangen, is “WAS DE TOP VAN DE RABOBANK OP GEEN ENKELE MANIER OP DE HOOGTE VAN DEZE MANIPULATIES?” Er staat in de brief waar je vraagtekens bij kunt zetten. “Het OM heeft onder voorwaarde dat interne compliance maatregelen in afstemming met en onder toezicht van DNB worden genomen, geoordeeld dat vervolging van deze personen achter wege kon blijven. Als ik het goed begrijp staat hier dat als de RABO bank nu maar netjes de richtlijnen volgen dan kunnen we rechtsvervolging en verdere schade van de bank voorkomen. De les voor de BANK moet zijn dat de “Ethiek van handelen boven winstbejag en bonussen moet staan”.

Op 29 0ktober 2013 kreeg de Rabo-bank een boete van 774 miljoen. Ook vele andere banken hebben hoge boetes gekregen. De handelaren konden door het manipuleren hoge bonussen opstrijken. Bij het bekend worden van deze manipulaties heeft de Rabo-bank wel direct maatregelen genomen en de medewerkers ontslag toegezegd. Deze hele affaire speelt de Rabobank tot op de dag van vandaag een rol in hun nettowinst.  In de VS zijn de ex-medewerkers redelijk zwaar gestraft. Twee medewerkers hebben zelfs celstraffen gekregen van 2 jaar. Uiteindelijk waren 30 medewerkers van de Rabo-bank bij dit schandaal betrokken. De strafmaat in Nederland is van een totaal andere orde. Een straf van een paar honderd euro oplopend tot 3000 euro staat in geen verhouding voor de gepleegde onregelmatigheid met zeer grote financiële gevolgen.

In Nederland zal ongeveer 70 miljoen van de boete naar de Staat worden overgeheveld. De rest verdwijnt voor een groot deel in de zakken van Amerikaanse en Britse banken.

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.