Alleppo aan de vooravond van een volkerenmoord

aleppo 1Een stad in paniek. Angst, horror-achtige taferelen, een spoor van complete vernieling van menselijke waarden, waarbij alle partijen zich schuldig maken aan het schenden van de fundamentele rechten van het MensZijn. Een diepe schande waarbij de “Grote Leiders” het laten afweten. Een stad waar 250.000 tot 300.000 mensen zitten opgesloten. In Oost-Aleppo is de toestand kritiek aan het worden en het feit dat mensen in ziekenhuizen niet meer veilig zijn laat zien hoe bizar deze oorlog is.

Dit mag niet gebeuren. Heel de wereld moet Putin dwingen om de openstelling van slechts 3 uur per dag te verruimen. De VN heeft een zeer duidelijke boodschap achtergelaten en aangegeven wat er moet gebeuren. Alle landen in de VN moeten in het geweer komen om deze schending tegen de menselijkheid te benoemen en te voorkomen.

Als Rusland de hulpverlening, zoals voorgesteld door de VN, niet toestaat dan is dit “een misdaad tegen de menselijkheid”. Dat wil toch géén enkele politicus op zijn/haar geweten hebben.

Putin moet nu laten zien dat hij in staat is om een belangrijke bijdrage te leveren om dit conflict op te lossen.

Putin laat deze totale vernieling van stad en mensheid geen feit in de geschiedenisboeken worden!!

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.