Asscher als toekomstige droomprins……………

Elke keer als ik deze man op tv zie dan denk aan een dromer, een droomprins , die op zijn witte paard de Tweede Kamer binnen rijdt en via een balkonscène de aandacht vraagt van de knappe voorzitster van de Tweede Kamer , mevrouw Khadija Arib en verzoekt om zijn plannen nog eens uit te leggen om daarna nog eens te vertellen wat er allemaal moet gebeuren. Anderzijds lijkt het soms ook dat de reikwijdte van deze vice premier niet verder reikt dan het hartje Amsterdam. Als een droomprins op het witte paard rijdt hij door het hartje van Amsterdam op naar het paleis op zoek naar een nieuw soort pieten op de Dam.

Een ruime  meerderheid van de bevolking vindt dat de “zwarte Piet” moet blijven. Als politicus had hij er verstandiger aan gedaan om dit item niet “een politiek tintje” te geven, maar dit over te laten aan de samenleving zelf. Als Asscher eens wat verder het land was ingetrokken dan had hij kunnen weten dat dit kinderfeest een traditie is , waar niet aan gemorreld moet worden. Het oude verhaal is dat deze Pieten zwart zijn, omdat ze door de schoorsteen moeten kruipen om cadeautjes te kunnen geven. De zwarte Pieten zijn gewoon zwart gebleven en de Sint is gewoon de Sint gebleven.

asscherAsscher had zich beter kunnen afvragen waarom er in praktisch heel Nederland zo fel wordt gereageerd! Het antwoord is eenvoudig “het incasseringsvermogen over veel zaken, die onze samenleving in beroering brengen” is overschreden. De harde wereld waar samenlevingen de laatste jaren mee te maken krijgen maakt de mens kriegel. De verharding slaat toe en het open staan voor elkaar en het naar elkaar luisteren is verdwenen. En nu ..nu wordt er ook nog eens aan een markante Nederlandse traditie gemorreld. Enkele politici beginnen nu pas echt te beseffen dat een groot deel van de bevolking zich gepakt voelt. De rendementsheffing op het vermogen, het verhogen van de assurantie belasting, gigantische bezuinigingen in de zorg, verhoging van OZB-waarde, het verhogen van de energie-prijzen, het verhogen van de ziektekostenverzekering enz. enz……..maar we hebben het begrotingstekort wel van 3,5% terug gebracht naar 2,5%. Wat heeft het kabinet toch een geweldige prestatie geleverd. Het vervelende voor Asscher is dat hij hierop volgend jaar bij de verkiezingen zeker en dat geldt voor de hele PvdA in het bijzonder zal worden afgerekend. Ook winst voor de VVD is niet vanzelfsprekend.

Met het arbeidsmarktbeleid (zie de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) van Asscher wordt nu openlijk de vloer mee aangeveegd. Zo zouden werknemers na twee tijdelijke contracten in vaste dienst worden genomen.wet-dbaIn de praktijk valt dat heel anders uit. Als er geen werk is kun je als ondernemer iemand ook geen vaste baan aanbieden. Er is 600 miljoen voor uitgetrokken om uiteindelijk in juni van dit jaar 3000 “echte”banen te kunnen creëren. Zelfs het onderwijs komt met deze wet in de problemen. Ook de scholen en dat geldt mijn inziens ook voor overheidsbedrijven, die met budgetten werken, ook zij kunnen niet zomaar iemand een vast contract geven.  Uitgerekend per vaste baan kostte dat € 200.000 per echte baan (zie telegraaf van 1 december 2016) en wat heeft het opgeleverd!!! Dat er meer banen bijkomen heeft meer te maken met een aantrekkende economie dat met het banenplan van Asscher. Daar is iedereen het wel over eens.

Een “kleine overtreding” door AOW’ers in Israël in bezet gebied een te hoge uitkering gegeven is tot daaraan toe , maar of Asscher de juiste persoon is om het beleid van de PvdA in het politieke speelveld te kunnen verdedigen is twijfelachtig.

Asscher is en blijft een aardige, maar hij heeft echter meer bestuurlijk capaciteiten en niet de vechtspirit, die een politicus vaak typeert.

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.