Bevestiging van een nee-stem bij het referendum Oekraïne

Op zich is het te rechtvaardigen om via een uitbreiding van een handelsverdrag met de Oekraïne de welvaart in dat land te verhogen en de Westers-georiënteerde deel van de bevolking mee te laten profiteren in een nieuw democratisch bestel. Als het bestel zo corrupt, zoals we bij veel Zuid-Oost Europese landen, het geval is dan kun je van de West-Europese bevolking niet verwachten, dat zij met hun armen openstaan, om weer eenzelfde blamage zoals het bijna faillissement van Griekenland te ondergaan, te ondergaan. Lenen, lenen en nog eens lenen en Noord-Europa op laten draaien voor corrupte regimes, die allemaal aan belastinginning, een fobie overhouden. De politieke top wil van geen wijken weten. Brussel wil groter en groter en nog groter worden, terwijl zij de handvatten voor deze groei niet kunnen aan reiken. Zo lezen we in het FD van 8 december jl, een artikel van Maurits Kuypers  : “in Roemenië worden politici door veel mensen in verband gebracht met fraude en corruptie. Er zijn in 2015 16 parlementsleden, 5 senatoren en 97 burgemeester en locoburgemeesters voor de rechter gebracht.  Zo stelt de socioloog  Bruno Steffen van de “Universitatea Politehnica uit Boekarest dat “Corruptie zo normaal is geworden dat het voor de meeste kiezers geen rol van betekenis meer speelt”en dan bedoelt hij geen rol meer speelt in de politiek keuze van de bevolking. Moeten wij in Europa nu alleen maar juichen dat we groter en groter worden.De Europese Top  had binnen de EU een heel andere koers moeten varen. Concreter de terreinen afbakenen waar we wel en waar we niet met elkaar samenwerken. Een gemeenschappelijk noemer uitwerken, waaraan alleen die landen meedoen, die binnen een beperkt aantal jaren, streven om die uitgestippelde plannen daad werkelijk uit te voeren.
Dus voorlopig geen grotere  EU, maar wel een betere EU. Uiteindelijk zal de democratie overal ter wereld zegevieren en meer welvaart brengen dan de dictatoriale, aristocratische of religieuze  regimes.

Het wordt toch niet deze vlag!!!!

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.