Blubber in de Polder

Soft-democratie ten Top
Kenmerken: Tolereren, gedogen,accepteren, oogluikend toelaten, ander kant opkijken, doorschuiven enz. enz.

-Lang leven het voorstel van de nieuwe softdrugs-wet (de achterkant van de coffee-shop)

-Lang leven de Minister van Defensie met mooie verhalen en een uitgekleed leger

-Lang leven het raadgevende referendum met meer dan 60% voorstemmers tegen het Oekraïne Verdrag en het inlegvel van de premier

-Lang leven het toezicht in de Bajes (bellen, smokkelen, uitwisselen van documenten)

-Lang leven de lage criminaliteitscijfers en een toenemende liquidatiegolven

-Lang leven de deals met Turkije en de (toekomstige) deals met Libië, Egypte, Algerije, Marokko, Soedan en vele andere landen in Afrika

-Lang leven de Turkse ministers die in Nederland  voor de eigen “parochie” preken voor de toekomstige “Sultan der sultans” met een nieuwe islamitische democratie

-Lang leven de dubbele nationaliteiten politiek, waarbij je bij misdadig gedrag nog altijd naar het andere land kunt vluchten

-Lang leven de toekomst van het wazig wordende Europa

-Lang leven de onrechtvaardige 4% – rendement heffing op de vermogen

-Lang leven de benoemingspolitiek van politici die slecht gefunctioneerd hebben

Maar ……..de Nederlanders zijn wel de gelukkigste mensen op deze aardbol.

Hoe zou dit toch komen!!!

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.