De moeilijke taak van de Nieuwe President

1949-oprichting-en-geschiedenis-navo-1-1772-c712Er rust op de schouders van de nieuwe Amerikaanse president een grote last, die hoe dan ook voor Europa grote gevolgen zal hebben.

Europa zal zich moeten hergroeperen willen zij de Amerikaanse druk op verschillende fronten weer staan.  Het gaat dan niet alleen om het nieuwe handelsverdrag met Canada, maar vooral het nieuwe handelsverdrag TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) zal zeer vergaande invloed krijgen op een reeks van bedrijven. Gezien de technologische voorsprong van Amerikaanse bedrijven betekent dit dat in Europa een verschuiving in de productiefactoren zal optreden, waardoor Nederlandse bedrijven verdwijnen en Amerikaanse bedrijven en producten onze markten overspoelen, maar andersom doet zich hetzelfde voor. Er is op deze site al meermalen geschreven over de CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) en TTIP.

Europa moet rekening houden dat in alle landen de defensie-uitgaven aanzienlijk verhoogd zullen worden. De dreiging van Trump om uit de NAVO te stappen zal de Europese Defensie diep raken, maar ook onder Clinton moeten we in Europa rekening houden met het opvoeren van hogere uitgaven voor defensie. De spanning in het Midden-Oosten en de uitbreiding van een geopolitiek machtsvertoon van Rusland in dit gebied verplicht de Europese landen tot een grotere militaire inspanning.

De EU moet binnen zes maanden geschikte en gedreven leiders vinden en daarnaast een duidelijke politieke lijn uitstippelen. Door die gespletenheid binnen de EU wordt er met de Europeanen gesold. Dat is ook de angst voor het nog te sluiten TTIP verdrag met de USA.

Amerika zal de eerste twee jaar vooral de gespleten samenleving moeten helen.

 

FD : Nederland medeschuldig aan nieuwe Eurocrisis

De euro is onhoudbaar en zal snel weer de belangrijkste bron van angst worden op de financiële markten”aldus de Nobelprijs-winnaar Joseph Stiglitz  in een interview  met Het Financieele Dagblad van 16 september j.l.. Nederland en Duitsland zouden wat coulanter moeten zijn tegenover Griekenland. Het zou veel beter zijn de schulden van Griekenland kwijt te schelden. Er wordt in het verslag het voorbeeld aangehaald dat de ECB (Europese Centrale Bank), de Europese Commissie en het Internationaal fonds  werd gedwongen om tien dagen oude melk als vers te bestempelen, omdat de zuivelindustrie daarvan zou profiteren. Zo zou  Nederland gepaaid worden om mede het strakke financiële beleid, samen met Duitsland, te handhaven.  Macro-economisch mag het kwijtschelden van schulden dan goed zijn voor de euro, maar in het verslag mis ik dat Nederland relatief per hoofd van de bevolking -en dit is al jaren aan de gang- een van de hoogste bijdrage levert aan de EU. micro-economieMaar…. hoe verging het in Nederland in de tijd dat Rutte vond dat er geen cent meer naar Griekenland mocht.

Waar kwam/komt o.a. dat geld in Nederland vandaan om de Grieken te steunen?  Relatief levert Nederland per hoofd van de bevolking een groot aandeel  aan de EU. Nederland loopt voorop om de pensioenleeftijd op te schroeven en was een van de eerste landen, die de werkende bevolking het langst laat werken!  Continue reading “FD : Nederland medeschuldig aan nieuwe Eurocrisis”

De telegraaf van 7 september 2016 fiscus, Rutte, Ebru Umar en Poetin.

Fiscus“Fiscus weert publiek  : Wat bezielt de belastingdienst!!

PN(=Persoonlijke Noot van de schrijver). Leuker kunnen we het voor U niet maken!! De belastingdienst, die van elke Nederlander  verwacht netjes zijn belastinginkomsten in te vullen, laat zelf verstek gaan en behandelt de 4% rendementsheffing achter gesloten deuren. Waarom?? Waarom??

Ebru Umar“Turkije kijkt niet op op van zaak-Ebru”: Tijdens de eerste zitting draaide het om de belediging  van de Turkse vader des vaderlands. Er volgt nog een tweede en derde zitting. De tweede zitting gaat om de profeet Mohammed en de derde zitting handelt over Erdogan zelf.

PN: Voor elke zitting kan een strafmaat worden opgelegd. Ik vrees dat als alle zittingen in één keer worden afgehandeld hier een forse claim of forse gevangenisstraf zal worden geëist. Echter als deze uitingen van onvrede buiten het land Turkije zijn gedaan dan moeten de rechters gescreend worden op hun objectiviteit en zal worden nagegaan tot welk kamp deze rechters behoren. Erdogan zal moeten beseffen dat zijn invulling van democratische waarden anders is dan die van de meeste landen in West-Europa.

Rutte 4“Pleur op” wekt woede: Dit zei Rutte tegen agressieve Turkse betogers , die een cameraman lastig vielen. De minister van Buitenlandse Zaken van Turkije vond dat niet passen bij een minister-president.

PN: Wat is erger het ontkennen van de genocide op de Armeniërs, “het publiceren van een namenlijst met organisaties en personen, die in Nederland Gülen steunen (het landverraad onder elkaar van de Turken in Nederland) en / of één president, die afstevent op een soort dictatuur, waarbij één partij en één man in Turkije het voor het zeggen heeft!!!

PoetinPoetin sluit opinie peiler                                                                     Russische Maurice de Hond is “buitenlandse agent”. Er worden dit jaar in september verkiezingen gehouden voor de Doema. De opiniepeiler Levada liet een dramatische populariteitsterugval van de pro-Poetinpartij Verenigd Rusland zien. De Russen hebben hun broekriem moeten aanhalen aldus de telegraaf.

PN: Op 7 juli werd in Rusland een wet aangenomen, waarbij voorbereidingen van opstanden of terroristische activiteiten, waaronder demonstraties, die niet worden aangemeld strafbaar worden. Zo vlak voor de verkiezingen is zo’n wet wel handig. Poetin heeft geleerd van de massale demonstraties in 2012. Opvallend is dat deze wetgeving (extremismewetten) al gelden voor personen vanaf 14 jaar. Poetin is al enige tijd bezig om zijn macht en invloed uit te breiden: de veiligheidsdiensten en de binnenlandse troepen vallen niet meer onder de minister van Binnenlandse Zaken maar vallen direct onder Poetin. Het meest gevreesd wordt nu Poetins privéleger, dat bestaat uit 200.000 man.

In 2013 weet Poetin zijn macht verder uit te breiden door het kiesstelsel te hervormen. Wat hield dit in? De helft van de Doema- leden (450 in totaal) wordt direct gekozen. De andere helft wordt gekozen via het districtenstelsel. Van dit laatste profiteert vooral de partij van Poetin (Verenigd Rusland). De nieuwe wet staat niet toe dat er partijencoalities worden gevormd worden. Ook strategisch en militair is Poetin internationaal zijn positie aan het versterken. De uitbreiding en verbetering van het kernarsenaal maakt de positie internationaal gezien alleen maar sterker!

De sores van het sorry van Rutte!!

Welke betekenis moeten we hechten aan het sorry-verhaal van Rutte? Als je aan een coalitie meewerkt om uiteindelijk een regering te vormen dan heb je niet alleen een inspanningsverplichting, maar ook een resultaatverplichting. Er zijn hoofdonderwerpen die voor je partij zo belangrijk zijn, de politieke hoofdthema’s, dat je hier geen millimeter van af wijkt, althans dat verwacht de kiezer. In de praktijk zijn dat vaak niet meer dan drie of vier onderwerpen. Aan de vooravond van de verkiezingen wordt aan de kiezers duidelijk gemaakt waar de partij vóór staat. Welke waarde moet de kiezer hechten aan het sorry-verhaal van Rutte II?

Politiek Den Haag weet inmiddels wel dat  een groot deel van de kiezers  goed opgeleid is. Het verbaast mij dan ook niet dat vele kiezers de nodige argwaan hebben over dit sorry-ritueel. Het waren essentiële programmapunten waar de premier sorry voor zei o.a geen geld naar de Grieken, duizend euro voor werkend Nederland en de hypotheekrente aftrek niet veranderen. Is het niet zo dat het tweede Kabinet Rutte lastenverzwaringen voor de burgers met zich mee bracht. Daarvoor stemden de kiezers niet op de VVD. Vele kiezers zullen zich afvragen wat de toezeggingen van de heer Rutte nu betekenen.

Daarnaast zal ook de houding van de premier binnen de EU betreffende nee-stemmers bij het referendum over de Oekraïne met grote interesse gevolgd worden. Het ging bij deze nee-stemmers er niet om dat dit een eerste stap zou zijn naar een EU-lidmaatschap en dat er veiligheidsgaranties aan Oekraïne worden gegeven zoals dit vermeld  wordt in Europa NU, maar voor al om de enorme corruptie tot op de hoogste niveaus met in het achterhoofd rekening houdend met een volgend hoofdpijn-dossier, zoals eerder meegemaakt met Griekenland. Landen waar voortdurend geld naar toe moet om enigszins mee te kunnen doen binnen de EU.

OekraïneEen ander punt van kritiek is de afhandeling van het referendum. Kan hij de nee-stemmers nog overtuigen dan wordt hij de nieuwe Premier, maar laat hij steken vallen en komt de premier met een zwakte-bod dan volgen er moeilijke tijden voor de VVD!!!!

Ook andere punten zullen de kiezers niet snel vergeten. Denk in dit geval maar aan het gehannes met de bonnetjes van het Ministerie betreffende de Teevendeal-kwestie. De hervorming van het politie-apparaat is niet vlekkeloos verlopen. Anti-terreureenheden klaagden over slecht materieel. Steeds meer gevangenissen worden gesloten, terwijl het gevoel voor veiligheid van de bevolking verder afneemt. Teveel bureaucratische rompslomp in de zorgsector.  Pensioenen en pensioenverwachtingen staan er weinig rooskleurig voor. Grote problemen om ouderen bij ontslag nieuwe kansen te bieden.

De zegeningen van dit kabinet zijn op één hand te tellen:

-werkloosheid laatste jaar afgenomen

-de economische groei  ligt aldus financieel dagblad in Nederland hoger dan gemiddeld in de eurozone

-duurzaamheid hoge prioriteit (zie de windmolenparken) krijgt steeds kritiek

Dit kabinet heeft een grote bezuinigingsronde achter de rug: dus veel zegeningen zul je niet vinden.

De peilingen voor de VVD en PvdA zien er weinig rooskleurig uit. Is dit het sorry-offensief een eerste stap om met een schone lei te beginnen?

Het grote voordeel van de VVD blijft ondanks bovengenoemde kritiek dat de VVD wel wil regeren, maar de PVV niet de kracht heeft om regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Veel roepen en niet willen mee regeren is op termijn een politieke doodsteek voor deze partij.

De kiezer heeft het laatste woord!!

Vergrijzing : zorgen of een nieuw impuls……..

In bijna alle Europese landen wordt de vergrijzing met enige angst gevolgd. Het BNP daalt, verschillende landen gaan een onzekere toekomst tegemoet. We kunnen de zorg voor ouderen niet meer dragen. Er treedt een inkomensdaling op enz. enz.

Zo heeft premier Merkel met groot enthousiasme de migratie aangewakkerd. Waarschijnlijk zit hier meer achter dan alleen hulpverlening voortgekomen uit het afgrijselijk leiden van een groot deel van de Syrische bevolking.

(Diepe, diepe verontwaardiging dat anno 2016 verschillende bevolkingsgroepen elkaar  “afmaken” en dat wij in West-Europa hieraan meedoen. Schande dat de grote leiders in de wereld dit conflict niet kunnen oplossen.)

Duitsland heeft in de nabije toekomst, net als zoveel andere landen, te maken met een sterke vergrijzing.Op de TV-beelden zag je, dat maar weinig ouderen zich onder de vluchtelingen bevinden!!!!

Die vergrijzing moet wel betaald worden. In ons eigen land laat je de productieve bevolkingsgroep langer werken. Dit is de makkelijkste oplossing. Vergroting van de arbeidsparticipatie is in Nederland en de omringende landen een vanzelfsprekendheid . Alleen bij andere culturen is dat niet zo vanzelfsprekend en is het zelfs verboden dat vrouwen meewerken, hoewel zij fysiek gewoon aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Maar zij  houden wel de hand op als men de AOW- leeftijd bereikt.

Wat zijn we in Nederland toch blij met een zo’n perfectionerend belastingsysteem. Wat wil de staat en de banken toch graag dat wij pinnen. Je kunt de hele geldstroom van het land en het individu controleren. Wat is het toch raar dat in de zomercolum van dit jaar je in Berlijn anno 2016 er bijna nergens met een pinpas betaald wordt en dat de mensen praktisch overal contant betalen. Hoe zou dat toch komen? Hoe zou het toch komen dat Griekenland jaren achtereen zo’n begrotingstekort had? Heeft dat met de mentaliteit en het belastingsysteem te maken? Hoe meer onduidelijkheid over je inkomen des te minder heeft de belastingdienst vat  op de juiste aangifte van het inkomen.

Vanaf 2021 wordt in Nederland de pensioenleeftijd opgeschroefd naar 67 jaar. Er zijn in Europa grote verschillen in de pensioenleeftijden.  In Estland, Letland en Litouwen is deze leeftijd respectievelijk 63, 62 en 63 jaar in Litouwen. In 2026 wordt deze 65 jaar in Estland en dat geldt ook voor Litouwen. Voor Litouwen wordt de gepensioneerde leeftijd een jaar eerder ingevoerd. Zo is de huidige pensioenleeftijd  in Tsjechië 62 jaar en in 2041 stijgt de leeftijd naar 67 jaar. Bijna in alle landen in Europa zien we dat de pensioenleeftijd enkele jaren of vele jaren later wordt ingevoerd. In België, Kroatië, Oostenrijk gaan de gepensioneerde leeftijden achtereenvolgens omhoog naar 67 jaar in 2030, 2038 en 2033. Nederland is van de 28 Eurolanden natuurlijk de koploper. De voornoemde gegevens zijn ontleend aan een artikel van Geld en Recht (30 oktober 1915).. Hoe meer mensen door werken hoe hoger de inkomsten voor de staat. En de staat maar uitgeven……….makkelijk hè!!!! Maar politici zijn mooiweer-predikanten in verkiezingstijd. In het laatste jaar nog even een extraatje naar een niet onbelangrijk deel van het kiezersbestand om vervolgens de jaren daarop de eigen bijdrages weer te verhogen.

Wat vindt u van het volgende voorbeeld? Een voorbeeldje uit een artikeltje van 16 oktober 2011 op de site van Geen Nieuws. In plaats van Mohamed heb ik hier de naam Achmed genomen. “Achmet komt in 1990 op zijn 44e jaar naar Nederland. Hij gaat werken in de bouw, maar dat is een zwaar beroep, dus in 2001 wordt hij afgekeurd en valt in een van de steunregelingen. Echter Achmet laat in 1994 zijn vrouw overkomen, die daar zij de Nederlandse taal niet spreekt thuis achter het aanrecht blijft. Beide hebben de zelfde leeftijd en ja , het wordt 2011, dus AOW. Maar Achmed heeft slechts  over de periode  1990 – 2011 premie afgedragen, 21 jaar dus hij ontvangt 21 x 2% = 42%AOW”. Maar ook zijn vrouw, die op geen enkele wijze een steentje heeft bijgedragen krijgt ook 42% van de AOW. Dat is natuurlijk niet genoeg, want de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) zorgt ervoor, ervan uitgaande dat er geen andere inkomsten zijn, dat zij in 2011 100% AOW krijgen dus €1305,60 plus €68,72 per maand krijgen!!! Op de site Judex.nl kunt u lezen dat iemand bij een gekort AOW-pensioen nog steeds een beroep kan doen op een aanvullende voorziening (AIO), hoewel de regels na 2012 wel zijn aangescherpt en veranderd. Gaat u als Nederlander in het buitenland werken dan moet u uw zaakjes wel goed laten regelen door het bedrijf of zelf de eigen AOW bijdrage betalen, want anders slaat u wel een gat in uw eigen AOW-pensioen.

Naast Duitsland heeft ook Italië in verhouding een groot aantal ouderen. Onvoorspelbaar in de problematiek van de vergrijzing is het effect van de migratie. De uitspraak van Angela Merkel van “wir schaffen dass” past wel heel goed in de vergrijzingsgolf, waarmee de Duitse economie in de naaste toekomst wordt geconfronteerd. Een verjonging van de bevolking komt geheel Duitsland ten goede en wel in het bijzonder als de migranten een redelijk hoog ontwikkelingsniveau in hun kielzog meenemen.

vergrijzing diagramDe algemene gedachte dat een krimp van de bevolking per definitie armoede brengt zal over 20 jaar volledig zijn achterhaald. Een krimpende maar gestructureerde bevolkingsopbouw biedt perspectieven op een heroriëntatie van stad en land. Een afbouw van de extreme bevolkingstoename komt op langere termijn iedereen ten goede. Voor het zover is zullen nog vele problemen opgelost moeten worden. De verstoring, die wij de afgelopen honderd jaar in de natuurlijke omgeving hebben aangericht zullen zeker honderd jaar inspanning vergen om dit weer op een beheersbaar peil te brengen. Daarnaast biedt de technologische vooruitgang bij een vertraagde bevolkingsgroei een reeks van voordelen. Streven naar 90% recycling van de grondstoffen, een stijgen van de arbeidsproductiviteit, minder bevolking betekent in versneld tempo een vernieuwing van ecosystemen, het gecontroleerd gewassen verbouwen en gewasverbetering, een systeem om goedkoop zout water om te zetten in zoet water enz.enz. Met minder mensen een verhoogde standaard is zeer wel mogelijk.

De krimp zal in de toekomst voor de hele wereld een zegen zijn. We moeten nog wel even wachten voor het zover is, maar we zijn technisch in staat het tij te keren, maar alleen als er meer respect is voor elkaar en er meer naar elkaar wordt geluisterd.

Vergrijzing hoezo een probleem………………!!!!!!

 

De EU staat op springen……of toch…..

De geloofwaardigheid van Europese Top is tanende. Met de dag groeit de kritiek op het EU-beleid. Het ontbreekt volledig aan daadkracht. En Mevrouw Merkel, bondskanselier van Duitsland, heeft mede door haar uitspraak “wir schaffen dass”, de geloofwaardigheid van de EU sinds het ontstaan van de Europese samenwerking, aangetast . Je kunt niet zomaar als grootste land van de EU roepen van “Wir schaffen das”! En vervolgens de overige 27 landen verplichten om mee te werken. Het was voorspelbaar dat deze oproep tegen het zere been was van met name Oost-Europese landen, maar ook andere West-Europese landen beginnen hun twijfels te uiten. Steeds meer Europeanen krijgen het gevoel dat er niet meer geluisterd wordt naar de kiezers. Erdogan neemt een loopje met de EU. Er moet snel een nieuwe vorm bedacht worden met als grote voordeel dat Engeland in de nieuwe EU weer een volwaardige plaats kan innemen. Hoeveel van de 560.000.000 miljoen inwoners van de EU staan nog achter het huidige beleid van de EU!!

Als Merkel haar uitspraak had voorgelegd aan haar kiezers dan had zij het recht om op grote schaal vluchtelingen naar eigen land te dirigeren; waarschijnlijk per luchtbrug want de aangrenzende landen keren zich steeds verder af van de vluchtelingendeal.

Het is ook schadelijk als op het hoogste niveau afspraken worden gemaakt bijvoorbeeld over het begrotingstekort van een land en dat daarna allerlei argumenten worden bedacht, waarom landen hun afspraken niet hoeven na te komen. Dit kun je niet 3x achtereen doen. Je zet de geloofwaardigheid van de EU op het spel.De groeiende afkeer van de EUROPESE UNIE is een gevolg van het negeren van de mening van de EUROPESE BURGER. Er komt een stroming binnen de EU op gang waar populistische partijen garen bij spinnen. Dit uit zich in een groeiende vraag naar inspraak via referenda. “Is het loswoelen van verdragen en afspraken begonnen?”.

De beleidsmakers en de leiders van de EU moeten terug naar hun basis en eens en voor altijd beseffen dat geen enkel land zijn volledige soevereiniteit wil opgeven ( Dit is overigens ook de grote zwakte van de EU).Vervolgens  kun je dan met elkaar afspreken op welke terreinen men echt wil en kan samenwerken. De EU wordt dan slagvaardiger en je hebt dan zeker 60% van de EU-werknemers/beleidsmedewerkers  niet meer nodig. De EU gaat ten onder aan de eindeloze verfijning van voorstellen en aan de enorme omvang van het aantal voorstellen, die door beleidsmakers bedacht zijn. De oplossing is heel eenvoudig “om de vier jaar leg je aan de kiezer voor welke hoofditems in die periode ter sprake moeten komen” en daarna door een kleiner Europees Parlement goedgekeurd moeten worden.

Of we maken van de EU een bondsstaat waarin duidelijk wordt vastgelegd wat de staten zelf mogen regelen. Vooralsnog zijn hier maar weinig landen voor te porren. Dus………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdogan en de angstcultuur

Het wordt steeds duidelijker wat Erdogan wil. Zijn woorden 1996: “Democratie is als een trein. We stappen uit wanneer we aankomen op het station, dat wij wensen”. Het station van Erdogan houdt in dat er een nieuw hoofdstation moet komen met aan het hoofd een president, die zoveel bevoegdheden krijgt dat iedereen bang voor hem is en dat hij over zoveel macht beschikt, dat iedereen aan hem onderworpen is. Zijn opmerking van “presidentiële systemen zijn effectiever en succesvoller dan de parlementaire” spreekt boekdelen. Hij noemt als voorbeeld  het Duitsland van Hitler, “maar ook recentelijk zijn er voorbeelden, zoals Rusland, Amerika en Frankrijk”. In het nieuwe systeem dat hij voor ogen heeft wil hij dat de president meer uitvoerende bevoegdheden krijgt. We zien nu al waar dit toe gaat leiden?Je wordt opgepakt als je een ander geluid laat horen. Bij de volgende verkiezingen zal onder deze angstcultuur zeker 80 of 90 Procent van de kiezers op hem stemmen.

Wie niet vóór is, is tègen Erdogan en dan verlies je je baan of je bent verdacht en wordt vastgezet. Maar….. de buitenlandse investeerders hoeven zich niet druk te maken aldus Erdogan??????. Gelooft U dat? Veel mensen op hoge posities worden gewantrouwd. Wie durft in dit land nog te zeggen dat HIJ zijn land in een zeer onzekere periode stort!!!!

Je mag alleen het leger in “als je Erdogan-aanhanger bent”, je mag alleen het onderwijs in “als je Erdogan-aanhanger bent”, je kunt alleen maar rechter worden “als je Erdogan-aanhanger bent”, en wat gebeurt er bij de volgende verkiezingen je mag alleen nog stemmen “als je Erdogan-aanhanger bent??”.

Merkel en ErdoganEn wat doet de EU-TOP? Het is zo stil “daarboven”. Zijn de heren/dames op zomerreces? “Wir schaffen dass”wel!

 

De Europese Commissie : de Gaarkeuken van benoemingenvóór of vàn het bedrijfsleven!!

 

Het ethisch vel van sommige oud- of ex-politici is wel erg dun……….binnen de Top van de EU.

Enkele huidige politici met een ruime taakopvatting zijn de afgelopen maanden herhaalde malen in het nieuws geweest (Loek H. en Jos van R). Hoe meer taken en functies hoe meer er te graaien viel, hoe oppervlakkiger de ethiek van hun handelwijze.

De rol van Camiel E. is een prachtig voorbeeld ‘hoe het zeker niet moet’. In het financieel dagblad van 25 juli is door Marcel Canoy een stukje geschreven over de checklist voor ex-politici . Als oud-minister van Verkeer- en Waterstaat kun je niet kort na het ministerschap de overstap maken naar een bedrijf, in dit geval de KLM, om een bestuursfunctie te bekleden waarvan de staat grootaandeelhouder is!!

Ook de voormalige voorzitter van de José Manuel Barroso van de Europese Commissie kruipt in het hol van de zakenbank Goldman Sachs. Een bedrijf dat de laatste jaren niet al te positief in het nieuws is geweest (zie het gesjoemel met begrotingscijfers en de rol bij de bankencrisis). Enfin in de rubriek Markt & Beleid, Checklist voor ex-politici van M. Canoy, worden nog meer namen genoemd. Ook verbaasde mij de handelwijze van Neelie Smit-Kroes, die met verve haar nieuwe functie binnen Über verdedigde.

 

De gaarkeuken van de politiek deel 2
De gaarkeuken van de politiek 

Neelie Smit-Kroes en José Manuel Borroso weten als geen ander hoe zij de beste resultaten binnen de EU kunnen halen voor de bedrijven, die zij vertegenwoordigen. Als politici kun je daar een mooi verhaal omheen vertellen, maar ook zij zullen worden afgerekend over hetgeen zij voor het bedrijf hebben bereikt. Het geeft toch wel een rare smaak hoe deze hoog gewaardeerde oud-politici in de pot van de vroegere gaarkeuken moeten roeren!!!

Op 28 oktober verscheen een artikel aan de hand van Wilco Dekker in de Volkskrant. De CEO (Corporate Europe Observatory) is een “lobbyclub die zich verzet tegen de invloed van het bedrijfsleven in Brussel. In het artikel wordt gesteld dat de banden tussen Brussel en het grote bedrijfsleven innig zijn. Uit het onderzoek blijkt dat negen van de 27 voormalige eurocommissarissen toestemming hebben gekregen voor bijna honderd bijbanen in het bedrijfsleven”.

“Mag een voormalige eurocommissaris, Neelie Kroes een half jaar na haar vertrek uit Brussel betaalde adviezen geven aan een Amerikaanse zakenbank”?  Ja vond de Europese Commissie na een vergadering op 4 februari 2015. Dit was wel zeer bijzonder, omdat zij onder meer “diepgaand onderzoek” deed naar staatssteun voor banken”. In het artikel wordt nog verder ingegaan op de bijbanen van Mevrouw Kroes, Vivian Redding en Karel de Gucht. Als men in de top van de EU vindt dat dit een geaccepteerd gedrag is dan wordt het hoog tijd dat het Europarlement eens van zich laat horen. Maar waarom zouden ze…………met een maandinkomen van inclusief reiskosten van €12.000,00 vind men dit al gauw normaal!!!

De ethische opvattingen zijn bij  de ene politicus wat dunner dan bij de ander.

Als de ethiek op het hoogste niveau aan een zijden draadje hangt wat zal er dan wel niet in de lagere echelons gebeuren?

Wat heeft FOX-sports te maken met JASTA, TTIP en CETA?

FOX is een Amerikaans mediabedrijf en dat bedrijf wil het onderdeel FOX Sports 1 aan het basispakket á raison van € 2,00 per abonnee aan het basispakket toevoegen. Nu blijkt dat minder dan 10% van de geabonneerden naar FOX Sports kijkt. KPN heeft tegen deze gang van zaken een proces aangespannen, maar de voorzieningenrechter stelde FOX  Sports in het gelijk. Overigens wil de kabelaanbieder Ziggo ook niet gedwongen worden om één van de sportzenders in het basispakket op te nemen. “De rechter meldt ook in zijn vonnis dat toezichthouder ACM (Autoriteit Consument & Markt) zich hier mogelijk over gaat uitspreken”.

Wat is nu het verband met de drie in de kop genoemde verdragen met de VS en FOX Sports 1?

De afgelopen week is aandacht besteed aan 3 belangrijke verdragen, die een vergaande invloed hebben op alle Europese landen als deze verdragen door de EU en de verschillende parlementen worden goedgekeurd.

De JASTA (Justice Against Terrorism Act) gaat over terreurdaden en de gevolgen van materiële en immateriële zaken, die door terroristen bijvoorbeeld in de VS zijn veroorzaakt. Als geen informatie of onvoldoende informatie is doorgegeven kunnen staten verantwoordelijk worden gesteld en hebben de nationale rechters niets in te brengen.

Bij de TTIP- (Transatlantic Trade and Investment Partnership)verdrag en bij de handelsovereenkomst CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) kunnen de aangesloten landen rechtszaken beginnen tegen alle staten, die deze overeenkomst hebben getekend, maar het ziet er naar uit dat ook hier de nationale rechters van het aangeklaagde land buiten spel worden gezet.

Wat is nu de angst? De grote machtige Amerikaanse bedrijven zullen bij arbitrage de kleinere staten onder de voet lopen. De Europese Unie is geen eenheidsstaat en alle aangesloten landen hebben grotendeels nog hun eigen soevereiniteit met hun eigen nationale wetten. De culturele diversiteit van de aangesloten landen is zo groot dat het moeilijk is om de ingewikkelde afspraken binnen de EU op één lijn te brengen.

Dat deze angst terecht is blijkt uit het conflict van KPN tegen het machtige mediabedrijf  FOX (Sports 1). Hier komt nog bij dat het Internationaal Strafhof in Den Haag niet erkend wordt door de VS!!!!!!!

De VS zou ten aanzien van deze verdragen haar arbitrage kunnen overdragen aan het HOF. Waarschijnlijk zullen de onderhandelingen dan soepeler verlopen.

 

 

Wordt wel of niet voor eind 2016 het CETA-verdrag getekend?

De weerstand tegen deze GIGA-akkoorden wordt groter, omdat soms de reikwijdte van dit verdrag zover gaat dat landen dit niet kunnen overzien.  Elk land binnen de EU gaat kijken wat er te winnen en/of te verliezen valt in de vorm van werkgelegenheid, inkomensgroei of inkomensafname, welke eisen aan producten moeten worden gesteld enz.enz.

De SER heeft 4 april een rapport uitgebracht en gericht aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking betreffende TTIP. De aanbevelingen van de SER hebben feitelijk ook betrekking op het af te sluiten CETA-akkoord met Canada. Ook hier wordt de zorg uitgesproken over ongewenste effecten, die nu nog niet voorspeld kunnen worden.

Met veel tegenzin heeft de Eurocommissaris Malmström begin juli besloten om het nieuwe handelsverdrag toch voor te leggen aan de 28 lidstaten. Dat betekent dat het verdrag door de molen moet van alle EU-landen.

Het CETA-verdrag en het  TTIP-verdrag zal in de praktijk inhouden, dat machtige Amerikaanse bedrijven bij een eventuele arbitrage de staten onder de voet lopen. Echter bij het CETA-verdrag is de arbitrage opgelost via een permanent tribunaal en dat bovendien landen in hoger beroep kunnen gaan. Hoogstwaarschijnlijk zal dit verdrag toch eerder gesloten worden dan het TIPP-akkoord.

Een daarmee parallel lopende zorg is dat Canada en VS onderling een grotere uniformiteit hebben op een reeks van terreinen zoals productie-eisen, afspraken in dienst verlening enz. dan de 28 Europese landen, die allemaal deels nog hun eigen identiteit en specifieke eisen hebben en dus makkelijker een prooi worden voor de grote Amerikaanse bedrijven. En wat wij in Europa dus niet willen dat de soevereiniteit en identiteit wordt opgeofferd aan het Groot-Kapitaal!!

 

CETA-verdrag

Kortom : Europa is kwetsbaar voor dit verdrag. Beter is een tussenweg te bewandelen van level-agreement (financieel dagblad)

Waar zijn we het wel over eens en waar niet!