Farmaceuten paaien artsen………………..

Het was de bedoeling om een artikeltje te schrijven over “Farmaceuten paaien artsen”. Deze zin tikte in bij Google in mijn zoektocht naar meer informatie over dit onderwerp. Tot mijn grote verbazing  kwam er een reeks van artikeltjes boven drijven, die ik U even laat zien.

  1. Eindhovense farmaceut paait artsen met geld – Eindhovens Dagblad (21 oktober 2011; Eindhoven Het farmaceutisch bedrijf Allergan uit Eindhoven is deze zomer veroordeeld tot een boete….)
  2. Farmaceuten gebruiken ziekenhuis als reclamespotje(19 april 2016 Farmaceuten paaien ziekenhuizen om hun dure medicijnen in de markt te zetten. Patiënten vragen deze dure medicijnen ook bij huisarts en apotheek)
  3. Pak artsen en farmaceuten hard aan – Archief-Trouw (19 juni 2001 – Amsterdam – , Farmaceutische bedrijven die artsen paaien, en artsen die geboden diensten gretig aannemen moeten individueel worden aangepakt….)
  4. De wurggreep van de farmaceutische – De Groene Amsterdammer ( 1 december 2001 = Natuurlijk zijn er ook bonafide farmaceuten, schrijft Le Carré is wel …..waarbij de te paaien dokters voor speciale  voorlichtingscongressen worden afgevlogen naar  exclusieve…..)
  5.  Farmaceuten maken elk jaar 8 tot 12 miljard euro winst ! Politalk.nl ( 5 april 2016 – Het wordt onbetaalbaar zo, waarschuwen artsen, politiek en belangenverenigingen. De Deense hoohleraar Peter Gotzsche is niet enthousiast van de grote farmaceuten…..)
  6.  FOK,nl/Nieuws / Nauwe banden farmaceuten en artsen (26 oktober 2009 . Pillenfabrieken en medici zijn nog steeds teveel met elkaar verweven..) enz. enz.

Pillenfabrieken en medici zijn nog steeds teveel met elkaar verweven..

Bovenstaande publicaties spreken voor zich. Het onderzoek in de Volkskrant van vandaag 22 december richtte zich op het voorschrijfgedrag van artsen bij vier relatief nieuwe medicijnen.Een onderzoek dat de Volkskrant samen met VGZ heeft uitgevoerd leverde het volgende resultaat op “Artsen die geen banden hadden met de producent schreven die medicijnen minder vaak voor aan patiënten”. De conclusie: het percentage was veel hoger bij de artsen die betalingen ontvingen  (53%), terwijl 20% gemiddeld van deze medicijnen werden voorgeschreven ( Gegevens zijn afkomstig uit het transparantieregister). Van het medicijn is niet vastgesteld dat het beter werkt dan het bestaande alternatief.

Huisartsen moeten zich niet laten paaien door farmaceuten, want vroeg of laat wordt dit tegen hun gebruikt. Complete onafhankelijkheid moet het morele uitgangspunt van de huisarts zijn. Hij schrijft het beste medicijn voor en laat zich niet verleiden met extra betalingen of andere douceurtjes. Anderzijds moet de zorgverzekeraar open staan voor het beste medicijn, dat op de markt wordt gebracht en zich niet alleen laat leiden door het kostenaspect. Zorgverzekeraars hoeven geen torenhoge reserves aan te houden, maar moeten ook beseffen dat de door de zorgverzekeraar opgelegde beperkingen mensenlevens op het spel worden gezet. De kosten van het medicijngebruik moeten gerelateerd zijn aan het effect en moet los staan van extra betalingen aan huisartsen door de farmaceutische industrie.

De laatste jaren is in de politiek weer belangstelling naar een algemeen ziekenfonds!!! Het is zeer de vraag of alle zorgverzekeraars samen een beter en goedkopere zorg aanbieden dan het “oude ziekenfonds”.

 

Waarom kan Wilders geen premier worden………..?????

In je omgeving hoor je dat steeds meer mensen op de PVV gaan stemmen, maar wordt Wilders ook de nieuwe Premier?

Waarom kan Wilders dan geen premier worden? Dit probleem ligt geheel bij Wilders zelf. Als wilders omvalt valt de hele partij om. Hij heeft nagelaten om kwalitatief hoog opgeleide volgelingen aan te trekken, die de nodige praktische ervaring hebben opgedaan. Ook intern is er geen duidelijke structuur. Een partijleider, die met harde hand over zijn discipelen heerst en geen opvolgers heeft krijgt het moeilijk  bij het vormen van een regering. De Nederlandse kiezer is een nuchter mens en als je vooraf weet dat je weliswaar veel keizers trekt, maar vervolgens ook weet, dat de partij bij het vormen van een kabinet afhaakt, dan stem je hier niet op.

Wel staan een aantal punten in zijn programma , die veel Nederlanders zullen aanspreken Een grote meerderheid van de bevolking wil geen verdergaande islamisering, wil geen haatdragende imams toestaan om in Nederland op deze wijze hun geloof te verkondigen. Maar in de grondwet staat wel de vrijheid van godsdienst hoog in het vaandel.                                        Al vanaf eind jaren zestig was het overgrote deel van de bevolking, op een enkele uitzondering na, niet al te enthousiast over de komst van migranten. De bedrijven waren er blij mee, maar de bevolking kon dit in het kader van de hoge werkloosheid  in Nederland moeilijk vatten, dat zoveel mensen uit het buitenland gehaald werden. Gastarbeiders brachten hele families mee. In het begin waren de migrantenkinderen op scholen totaal geen probleem. Naarmate de migraties groter werden namen de problemen verhoudingsgewijs toe en dat was zeker het geval bij MBO-scholen. In dit opzicht kun je de wervingsbureau’s in Noord-Afrika en Turkije verwijten dat zij beter voor een eerste opvang hadden moeten zorgen.

Maar er zijn ook een aantal punten, die niet realistisch zijn.Nederland uit de EU is geen optie. Wel een scherpe afbakening wat er binnen de EU wel en waar de EU zich niet moet bemoeien. In een aantal korte publicaties heb ik aangegeven op welke terreinen samenwerking gewenst is en daarnaast moet de EU zich niet bemoeien met tal van pietleuterige regeltjes. Er moet een frisse wind door de EU gaan waaien en zij moet duidelijk aangeven, dat als landen aan bepaalde voorwaarden niet wil of kan voldoen, deze landen zich voorlopig niet hoeven aan te sluiten. Nu lijkt de EU alleen maar uit te zijn op geopolitieke machtsuitbreiding, terwijl er intern binnen de EU nog veel moet gebeuren. Zeker nu de EU op eigen benen moet gaan staan.

De huren omlaag is natuurlijk altijd een punt, waarmee je veel kiezers met de lagere inkomens aan trekt. Een veel betere oplossing is een doorstroming op basis van inkomen. Via de belastinggegevens zijn deze gegevens makkelijk te achterhalen.

 

Als lezer kunt uzelf een oordeel vellen het PVV-programma:

Conceptverkiezingsprogrammma 2017 2021

 

De gevestigde orde en de andere helft van de samenleving.

In de telegraaf van 6 december kunt u lezen dat de belangstelling bij een aantal grote partijen wegebt. Het meest opvallend is dat de DEMOCRATEN 66 in haar verkiezingsprogramma heeft staan dat het “nooit een volksraadpleging wil over een vertrek uit de EU. Ook wil men bij andere internationale verdragen zoals de handelsverdragen met de VS en Canada het referendum afschaffen. Als D66 dit zou willen dat ontneemt zichzelf haar grondrecht van haar bestaan en blijkt weer eens dat men kiest voor de gevestigde orde en dat het OLD BOYS NETWERK moet blijven bestaan. Juist in de openbare ambten moeten objectieve criteria vastgelegd worden om vast te stellen wie deze belangrijke functies gaan vervullen. Het moet niet zo zijn dat weggepromoveerde politici aan een baantje moet worden geholpen. Vele blunders die de afgelopen jaren de politiek teisterden zijn deels op dit probleem terug te voeren.

gevestigde-ordeIn de notitie van 20 maart jl “Democratie Nieuwe Stijl” heb ik de volgende opmerking gemaakt: Er heerst bij veel mensen een diep ongenoegen over het functioneren van het democratisch bestel in Nederland, de wijze van politieke besluitvorming, maar vooral de minachting van politici tegenover de kiezer, nadat deze zijn stem heeft uitgebracht.  Als de kiezer eenmaal zijn stem heeft uitgebracht moeten vaak compromissen worden gesloten, waar de kiezer het helemaal niet mee eens is en je hoort als ik dit van tevoren geweten had had ik op die partij niet gestemd. En dan hebben het hier over essentiële punten zoals de zorg en de migratie. Bij een dynamische samenleving met een gemiddeld zeer hoog opleidingsniveau mag je bij zulke belangrijke beslissingen zo’n raadpleging niet onthouden.

Het is overduidelijk dat het politieke klimaat in Nederland en in vele andere landen aan het verharden is. Men heeft een beetje genoeg van de internationalisering, globalisering of mondialisering. Een kleine groep rijken is nog veel rijker geworden en de gevestigde orde heeft zijn positie al bedongen. Enkele groeperingen in onze samenleving zijn kwetsbaarder geworden en dan zijn het niet alleen de ouderen, maar ook jongeren en vijftig plussers, die niet meer aan het werk komen.Er is al enige tijd een ontwikkeling aan de gang dat heel veel mensen, die je spreekt, erg begaan zijn wat er op het politieke vlak in Nederland speelt.images Veel mensen zijn zich aan het ergeren hoe de politiek omgaat met het gedachtegoed van het overgrote deel van de kiezer.

Met het inperken van de referendumwet beperk je het recht om het volk een eigen oordeel te vellen wat wel en niet moet gebeuren. Het gaat er om dat je duidelijk in deze wet aangeeft, waar de bevolking zich wel en waar deze zich niet over hoeft uit spreken. In Zwitserland wordt de bevolking regelmatig geraadpleegd. Bij referenda is de informatieverschaffing een voorwaarde om de burger zo breed mogelijk te informeren. De gevestigde partijen zijn bang voor de uitslag, terwijl deze tussentijdse raadpleging ook weer wel een oordeel geeft hoe over hun partijpolitiek wordt gedacht.

 

 

Asscher als toekomstige droomprins……………

Elke keer als ik deze man op tv zie dan denk aan een dromer, een droomprins , die op zijn witte paard de Tweede Kamer binnen rijdt en via een balkonscène de aandacht vraagt van de knappe voorzitster van de Tweede Kamer , mevrouw Khadija Arib en verzoekt om zijn plannen nog eens uit te leggen om daarna nog eens te vertellen wat er allemaal moet gebeuren. Anderzijds lijkt het soms ook dat de reikwijdte van deze vice premier niet verder reikt dan het hartje Amsterdam. Als een droomprins op het witte paard rijdt hij door het hartje van Amsterdam op naar het paleis op zoek naar een nieuw soort pieten op de Dam.

Een ruime  meerderheid van de bevolking vindt dat de “zwarte Piet” moet blijven. Als politicus had hij er verstandiger aan gedaan om dit item niet “een politiek tintje” te geven, maar dit over te laten aan de samenleving zelf. Als Asscher eens wat verder het land was ingetrokken dan had hij kunnen weten dat dit kinderfeest een traditie is , waar niet aan gemorreld moet worden. Het oude verhaal is dat deze Pieten zwart zijn, omdat ze door de schoorsteen moeten kruipen om cadeautjes te kunnen geven. De zwarte Pieten zijn gewoon zwart gebleven en de Sint is gewoon de Sint gebleven.

asscherAsscher had zich beter kunnen afvragen waarom er in praktisch heel Nederland zo fel wordt gereageerd! Het antwoord is eenvoudig “het incasseringsvermogen over veel zaken, die onze samenleving in beroering brengen” is overschreden. De harde wereld waar samenlevingen de laatste jaren mee te maken krijgen maakt de mens kriegel. De verharding slaat toe en het open staan voor elkaar en het naar elkaar luisteren is verdwenen. En nu ..nu wordt er ook nog eens aan een markante Nederlandse traditie gemorreld. Enkele politici beginnen nu pas echt te beseffen dat een groot deel van de bevolking zich gepakt voelt. De rendementsheffing op het vermogen, het verhogen van de assurantie belasting, gigantische bezuinigingen in de zorg, verhoging van OZB-waarde, het verhogen van de energie-prijzen, het verhogen van de ziektekostenverzekering enz. enz……..maar we hebben het begrotingstekort wel van 3,5% terug gebracht naar 2,5%. Wat heeft het kabinet toch een geweldige prestatie geleverd. Het vervelende voor Asscher is dat hij hierop volgend jaar bij de verkiezingen zeker en dat geldt voor de hele PvdA in het bijzonder zal worden afgerekend. Ook winst voor de VVD is niet vanzelfsprekend.

Met het arbeidsmarktbeleid (zie de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) van Asscher wordt nu openlijk de vloer mee aangeveegd. Zo zouden werknemers na twee tijdelijke contracten in vaste dienst worden genomen.wet-dbaIn de praktijk valt dat heel anders uit. Als er geen werk is kun je als ondernemer iemand ook geen vaste baan aanbieden. Er is 600 miljoen voor uitgetrokken om uiteindelijk in juni van dit jaar 3000 “echte”banen te kunnen creëren. Zelfs het onderwijs komt met deze wet in de problemen. Ook de scholen en dat geldt mijn inziens ook voor overheidsbedrijven, die met budgetten werken, ook zij kunnen niet zomaar iemand een vast contract geven.  Uitgerekend per vaste baan kostte dat € 200.000 per echte baan (zie telegraaf van 1 december 2016) en wat heeft het opgeleverd!!! Dat er meer banen bijkomen heeft meer te maken met een aantrekkende economie dat met het banenplan van Asscher. Daar is iedereen het wel over eens.

Een “kleine overtreding” door AOW’ers in Israël in bezet gebied een te hoge uitkering gegeven is tot daaraan toe , maar of Asscher de juiste persoon is om het beleid van de PvdA in het politieke speelveld te kunnen verdedigen is twijfelachtig.

Asscher is en blijft een aardige, maar hij heeft echter meer bestuurlijk capaciteiten en niet de vechtspirit, die een politicus vaak typeert.

 

Het moet toch niet gekker worden….bankroet van de bankrekening (EU-regelgeving)

Het moet niet gekker worden.

Massaal nee, nee tegen deze EU-regelgeving.

Ik citeer Trouw 1 december 2016 “Onder nieuwe Europese regelgeving zijn banken straks verplicht betaalgegevens  van hun klanten te verkopen aan derden” Weer zo’n onzinnige regelgeving van de EU waar honderden ambtenaren mee bezig zijn geweest om dit voor elkaar te krijgen. Stel je voor  je gaat een dagje uit winkelen dan kan een derde persoon precies je koopgedrag volgen. De overheid heeft altijd beweerd dat de privacy van de mens moet worden gewaarborgd. Gelukkig kan de rekeninghouder “nee zeggen  tegen de bank die jouw gegevens  op verzoek van andere bedrijven kan door verkopen”.

In Trouw lees ik verder dat “onder  nieuwe Europese regelgeving banken verplicht zijn betaalgegevens van hun klanten te verkopen aan derden als die daarom vragen. Die partijen hebben wel een vergunning hebben”. Het is een schande om op deze manier inbreuk te maken op de privacy van de rekeninghouders. Elke rekeninghouder weet hoe dit in de praktijk gaat uitwerken. De praktijk leert als je eenmaal privacygegevens aan een derde hebt gegeven dit na verloop van tijd een eigen leven gaat leiden. “Onbedoeld” komen deze gegevens in handen van instellingen, personen, bedrijven en overheden, die daarmee je handelwijze dag en nacht kunnen volgen. Natuurlijk zijn aan “het verstrekken van deze gegevens voorwaarden verbonden en moet een consument altijd nee kunnen zeggen”, maar gelooft u van mij, dat eenmaal verstrekte gegevens altijd onverwachts ergens op duiken. Kijk maar eens hoe de privacy in je mailbox gegarandeerd werd, terwijl allerlei bedrijven plotseling, zonder je toestemming hebt gegeven, jou even informatie gegeven wat je deze week allemaal kunt kopen of waarover jij zo nodig over geïnformeerd moet worden.

Zuid-Europese landen willen toch al niet teveel via de bank regelen. Dus……

Stelling:

Als banken zo nodig mijn gegevens aan derden verkopen, dan moet de rekeninghouder voor elke afzonderlijke verkoop aan een derde persoon, juist aan de rekeninghouder de vergoeding geven. En als die derde persoon dit weer verder door verkoopt zonder mijn toestemming moet de betreffende instelling, die de gegevens heeft door verkocht, een fikse boete krijgen Hij krijgt immers informatie over mij, die doorverkocht wordt zonder mijn toestemming.

Het statelijk recht staat boven andere vormen van rechtspraak

multiculturele-samenlevingNu de multiculturele samenleving uit zeer verschillende  groepen bestaat met eigen waarden en normen heb ik in onderstaand schrijven een standpunt ingenomen dat gaat over de rol van de staat, het statelijk recht en de samenleving met zijn verschillende nationaliteiten, opvattingen en geloven.

In de publicatie van 21 november Kosmos (1), politiek en religie heb ik het gehad over de oneindigheid van de kosmos. De mensheid heeft vanaf het begin van een ontwikkeld denkvermogen nagedacht over het universum. Het aardse leven is eindig en daarna komt de grote oneindigheid en dat  wij als aardse mensen na onze dood een oneindig “leven” gaan leiden. symbolen-van-verschillende-gelovenMijn overtuiging is dat het “ZIJN” niet meer of minder is dan de aanwezigheid vóór onze geboorte. Het voortbrengen en voorkomen  van wezens in welke vorm dan ook heeft een betekenis en dat is de drang om te blijven bestaan. In die ‘drang om het bestaan’ hebben alle bevolkingsgroepen altijd  min of meer een systeem gevormd om de strijd om het bestaan te vergemakkelijken. Door samenwerking kan men meer bereiken en je ziet dan ook dat de laatste 4000 jaar zich voortdurend nieuwe machtsblokken hebben ontwikkeld, die nog beter waren opgewassen om andere groepen te overtroeven. Soms gaf de machtsuitbreiding aanleiding om andere bevolkingsgroepen, zoals  etnische, religieuze en raciale groepen te decimeren. Langzaam groeide het besef dat overleg op de lange termijn meer oplevert dan de confrontatie. De machtsconcentratie van verschillende geo-politieke blokken neemt toe Iedereen begint na de geboorte met een drang naar overleven en zal in het algemeen zodanig handelen  om zich zo lang mogelijk staande te houden. Dit staande houden kun je het beste nationaal of internationaal regelen. De nationale handhaving van de rechtsorde verschuift geleidelijk naar een hoger niveau en zal over 50 jaar op mondiaal niveau een feit. Aan het opstellen van een wereldrechtspraak/wereldrechtsorde zullen zeer heftige discussies vooraf gaan. Bij al deze processen van handhaving en om zich staande heeft men in het Westen gekozen voor een democratische rechtsstaat. In een rechtsstaat is het statelijke recht van een land de basis van alle rechtspraak. Alle andere vormen van rechtspraak zoals o.a het kerkelijk, het islamitisch en het adatrecht zijn ondergeschikt . Dat betekent bijvoorbeeld als de staat in het belang van het kind vindt dat dit kind moet worden ingeënt dan moet dit ook gebeuren. twee-gezichtenDe rechtsstaat staat voor het belang  van de hele bevolking en moet voorkomen dat religieuze deelbelangen of andersoortige belangen niet de staat kunnen ondermijnen. Zo’n uitgangspunt gaat verder dan de scheiding tussen staat en religie.  De Staat staat boven de religie.De staat is er voor de hele bevolking. Er moet één rechtspraak zijn, die gebaseerd is op de grondwet. Alle andere vormen van rechtspraak zijn hieraan ondergeschikt. Zo wordt voorkomen dat elke groepering  zijn eigen wetten  introduceert en deze gaat toepassen.

De kosmos, politiek en religie

In hoofdstuk 1 van het schaduwprogramma van de DVP heb ik het volgende geschreven:

De kosmos en de nieuwe wereldorde

De filosofie van de menselijke rol tijdens zijn aardse leven met de gave om te denken, te vormen, te geven en het gemeengoed te onderhouden geeft zin aan zijn bestaan.
Eeuwenlang wordt al gezocht naar een zekerheid na de dood. Het ‘heilige geloof’ dat er na de dood een oordeel zal worden geveld hoe deze mens zich tijdens zijn aardse heeft gedragen zou dan bepalend zijn of hij wel of niet tot de poort van God of Allah wordt toegelaten is gebaseerd op angst dat het leven na de dood ophoudt.
God of Allah is ” Entos Humon “.
Naarmate de wetenschap steeds meer aantoont dat eindigheid een gevolg is van onze geboorte en voor de mens een begrijpelijke entiteit is, immers niemand kan zich aan de dood onttrekken, laat de astronomie ons kennismaken met een kosmos die oneindig is.kosmos Het betekent mijn inziens dat de mens niet verder moet zoeken naar een eindigheid, die niet bestaat. Het aardse bestaan omvat een tijdsspanne van het tijdelijke en is voor mens en dier een vaststaand feit. De enige zekerheid is dat levende organismen zijn voortgekomen uit aardse bestanddelen en in dat opzicht deel uitmaken van de cyclus van materiële elementen. Het tot stof terugkeren op deze aarde en deel uitmakend van de oneindige kosmos, geeft aan, dat wij deel uitmaken van de oneindigheid van het heelal.

Voor enkele religies betekent dit dat zij een andere weg in zullen slaan en het geloof hoogstwaarschijnlijk moeten herijken. Er zijn hogere machten, die boven deze religies uitstijgen. Het einde van de kosmos bestaat niet. De mens is voortgekomen uit de kosmos en zal na de dood als dode materie deel uit maken van het GROTE GEHEEL ; de Kosmos.

Bovengenoemde axioma (aanname) zal door veel geloven niet erkend worden tot het moment dat de aardse wereld geconfronteerd wordt  met andere planeten, waar ook leven voorkomt of mogelijk is.

Statistisch gezien zijn de kansen in dit oneindige heelal groot, dat er meer wezens zijn, die zich ontwikkeld hebben uit fysische en of chemische elementen. Eens zal er contact plaatsvinden met “anderen” . Godsdiensten zullen daarin waarschijnlijk een beperkte of helemaal geen rol meer spelen. Ook zij maken deel uit van deze Hogere Entiteit.
Het aardse leven met haar natuurlijke omgeving maken deel uit als één van de ontelbare planeten van een oneindige kosmos.
De bewoners van onze planeet hebben door hun denkvermogen de plicht op om de aarde te onderhouden en deze voor de toekomst veilig te stellen.”Het Koninkrijk Gods is entos humon” ;vrij vertaald zou je kunnen zeggen God of Allah zit in ons. We zijn zelf verantwoordelijk wat wij van deze planeet maken. Het is een overspanning van alle geloven en opvattingen, die voor elk menselijk individu acceptabel is zowel voor gelovigen als niet-gelovigen. Alle geloven zijn onderdeel van een groter geheel.
Dat houdt de morele plicht in om flora en fauna te behouden en te onderhouden en indien mogelijk in de oorspronkelijke staat herstellen. Het technisch vermogen, waarover wij nu beschikken, moet ingezet worden om de grote ecosystemen te herstellen en een evenwicht te zoeken tussen de demografische draagbaarheid van de menselijke soort ten opzichte van de natuurlijke omgeving; een opgave voor de 21e eeuw

De opvattingen van geloven ten opzichte van andersdenkenden is aan het radicaliseren, omdat elke godsdienst in deze tijd van bedreiging en onzekerheid houvast aan de groep biedt . In plaats dat godsdiensten elkaar proberen te vinden zien we dat de tegenstellingen worden aangewakkerd. In deze roerige periode, waarbij zoveel volkeren kansen krijgen om een sprong voorwaarts te maken en van de nieuwe welvaart kunnen profiteren zien we daarentegen de dreiging van een grootschalige vernietiging van etnische groepen en culturen. Verscheuring van landen, vernietiging van cultureel erfgoed, massa-slachtingen onder verschillende etnische groeperingen brengt vele mensen tot wanhoop.

De grote wereldmachten zijn alleen bezig om hun Geo-Politieke invloed uit te breiden. Dat geeft weer aanleiding tot nieuwe conflicten.

Het aardse bestaan is een tijdelijke invulling van het individu binnen het ‘groter geheel’

wereldorde1De opvattingen van de partij leunen aan tegen de stroming van het Humanisme.
Een aanvullend verschil is dat de betrokkenheid verder reikt dan alleen het aardse bestaan. Wij hebben zolang wij = de mensheid in zijn geheel- geen contact hebben met mogelijke andere vormen van leven een totale verantwoordelijkheid voor het materiële en het immateriële.
Bovenstaande uiteenzetting is een basis voor het nemen van politieke beslissingen, die haar draagkracht vindt in het feit dat de “mensheid een onderdeel is van een groter geheel” en de plicht heeft de aarde in zijn totaliteit, in zijn ZIJN, te beschermen.

De  staat, de machtsblokken of welke bestuursvorm  dan ook hebben een totale verantwoordelijkheid, die uitsteekt boven de religie. Teruggaand naar de huidige politiek dat dat elk land de morele verplichting draagt om voor ieder individu, elke groepering hun gerechtvaardigde belangen te verdedigen en veilig te stellen.

Als de politiek dit standpunt overneemt is er ruimte voor een andere wereldorde. Op  korte termijn is dit nog niet realistisch, maar het zou een begin kunnen zijn van een andere manier van omgaan met elkaar.

Wat dat voor een politieke partij betekent komt in een van de volgende notities ter spake!!

File-nood een politiek probleem: Decentralisatie van de macht en Deconcentratie van bedrijven en infrastructuur

Decentralisatie van macht en Deconcentratie van bedrijven en toegankelijkheid.

In heel Europa zien we dat vele regio’s zich profileren en willen presenteren. Een vorm van regionaal bewustzijn. Regio’s die een bepaald logo invoeren om daarmee de naamsbekendheid te vergroten.   Meer investeren in specifieke regio’s betekent ook meer spreiding van arbeid en inkomen .decentralisatiesDe drie grootste steden van de Randstad gedijen als een politiek en commercieel bolwerk, waar de Macht van Nederland zich concentreert. De nabijheid (proximiteit)van al deze bedrijven maakt van de Randstad een belangrijk beslissingscentrum op politiek, commercieel en cultureel gebied. Op zich is daar niks mis mee, tenzij deze concentratie gaat leiden tot ongenoegen bij de burgers zoals de bestuurbaarheid van de grootste stad en de beheersbaarheid betreffende misdaadbestrijding tegen de grens aan komt. Daarnaast komt ook het file probleem om de hoek kijken en wordt de bereikbaarheid van de grote steden een toenemend probleem. Het fileprobleem is een van de grote problemen waarmee het kleine Nederland voortdurend mee geconfronteerd wordt. Politieke partijen zullen dit item zeker in hun verkiezingsprogramma moeten opnemen. Wat de politiek heeft laten liggen is “als je steeds meer in een sterk verstedelijkt gebied zoals rond Rotterdam en Amsterdam meer asfalt realiseert dan zullen deze nieuwe wederom steeds meer mensen naar de Randstad en met name de twee grote steden trekken. Je versterkt de aanzuigende werking van de Grote Stad. deconcentratie-infrastructuur-1

De uitgebreide stedelijke bagage zuigt zowel jongeren als ouderen aan. Echter er is een grens aan toegankelijkheid van Twee Megapolen. De aantrekkende economie heeft dit probleem bloot gelegd. Je merkt dit niet alleen op de weg, maar ook op het spoor zijn er frequent allerlei vertragingen met name in het Randstedelijk Gebied.  De laatste jaren zijn gelukkig in het spoorwegennet al grote verbeteringen aangebracht.
Uitbreiding van de randstadrail-logoRandstad Rail naar een Landelijk Rail-Circulatie-Plan. Als de Afsluitdijk toch moet worden verhoogd dan moet er tegelijkertijd eens onderzocht worden of een dubbel spoor kan worden aangelegd van Hoorn naar Harlingen. ( Aan de zee zijde van de Afsluitdijk windmolens en in de luwte de spoorlijn). Een groots project waardoor vooral de noordelijke regio’s een goede en stabiele verbinding met elkaar krijgen.
Decentralisatie en deconcentratie moeten meer vorm krijgen. Een verdere toenemende regionalisering in ons land is gewenst. Het verbetert de regionale situaties elders in het land en ontlast de Randstad. Overal zien we kleinere vliegvelden, die steeds meer passagiers binnen Europa vervoeren. Een goede ontwikkeling. De Randstad plukt hier op langere termijn, wat leefbaarheid betreft, de vruchten van en de regio’s krijgen een impuls om zich te profileren. En het heeft een positief effect op het file-probleem.
Concentratie wat moet in de Randstad, maar decentralisatie en deconcentratie waar het kan.
Macht en welvaart moet meer en beter verdeeld worden over de regio’s. De regio’s op hun beurt krijgen nu de kans om zich te bewijzen. Een goede verbinding met de andere regio’s is dan een must. Er moet een  cirkel verbinding komen waarbij het Noorden, Oosten en het Zuiden een snellere railverbinding met elkaar krijgen. Zo spreid je mensen en bedrijven in de regio.
De bedoeling is om de grotere knooppunten verspreid over het land nog beter met elkaar te verbinden. Dit past in het kader van de decentralisatie en deconcentratie.
Verder moet Nederland met de omringende landen afspraken maken om internationale verbindingen te verbeteren en nog meer op elkaar af te stemmen.In de loop van de  afgelopen zestig jaar zijn verschillende nota”s verschenen over de Ruimtelijke Ordening in Nederland.

Van concentratie naar deconcentratie en decentralisatie
REGIONAAL NIVEAU

randstad-bewakingDe Randstad moet zijn kernfunctie van de Mainports Amsterdam en Rotterdam maximaal kunnen vervullen. Echter vervuilende activiteiten moeten zoveel mogelijk worden afgestoten of de industrie moet in snel tempo een omwenteling maken naar een zo’n schoon mogelijke productie. Een concentratie van mensen, bedrijven en industrieën vraagt zijn tol. Filevorming, uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden, dioxide treft een groot deel van de Randstad.
De regionale industriële ontwikkeling moet verder uitgebouwd worden. Daarmee krijgt men een betere spreiding van bevolking en werkgelegenheid en dus ook van welvaart.
Regionale decentralisatie moeten verder uitgebouwd worden en zou zich op bepaalde industrieën kunnen richten.
Het brengt een betere spreiding van bevolking en welvaart met zich mee en het geeft Nederland een stimulans om nauwere contacten met de grensgebieden te onderhouden.regionale-concentratie
Zo zou de volgende regio’s (voorbeelden) extra kunnen profiteren:
1. Regio Noord met als centrum de stad Groningen
2. Twente hoogwaardige technologie
3. Arnhem-Nijmegen
3. Eindhoven hoogwaardige technologie
4. Maastricht op haar centrumfunctie (congresstad)
5. Middelburg-Vlissingen secondair havengebied.
Gebieden moeten in de nabijheid een luchthaven hebben, goede toegankelijkheid via het wegennet en via de spoorverbindingen.
De ontwikkeling van de regio-infrastructuur moet ook aansluiten op verbindingen met het buitenland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De telegraaf van 7 september 2016 fiscus, Rutte, Ebru Umar en Poetin.

Fiscus“Fiscus weert publiek  : Wat bezielt de belastingdienst!!

PN(=Persoonlijke Noot van de schrijver). Leuker kunnen we het voor U niet maken!! De belastingdienst, die van elke Nederlander  verwacht netjes zijn belastinginkomsten in te vullen, laat zelf verstek gaan en behandelt de 4% rendementsheffing achter gesloten deuren. Waarom?? Waarom??

Ebru Umar“Turkije kijkt niet op op van zaak-Ebru”: Tijdens de eerste zitting draaide het om de belediging  van de Turkse vader des vaderlands. Er volgt nog een tweede en derde zitting. De tweede zitting gaat om de profeet Mohammed en de derde zitting handelt over Erdogan zelf.

PN: Voor elke zitting kan een strafmaat worden opgelegd. Ik vrees dat als alle zittingen in één keer worden afgehandeld hier een forse claim of forse gevangenisstraf zal worden geëist. Echter als deze uitingen van onvrede buiten het land Turkije zijn gedaan dan moeten de rechters gescreend worden op hun objectiviteit en zal worden nagegaan tot welk kamp deze rechters behoren. Erdogan zal moeten beseffen dat zijn invulling van democratische waarden anders is dan die van de meeste landen in West-Europa.

Rutte 4“Pleur op” wekt woede: Dit zei Rutte tegen agressieve Turkse betogers , die een cameraman lastig vielen. De minister van Buitenlandse Zaken van Turkije vond dat niet passen bij een minister-president.

PN: Wat is erger het ontkennen van de genocide op de Armeniërs, “het publiceren van een namenlijst met organisaties en personen, die in Nederland Gülen steunen (het landverraad onder elkaar van de Turken in Nederland) en / of één president, die afstevent op een soort dictatuur, waarbij één partij en één man in Turkije het voor het zeggen heeft!!!

PoetinPoetin sluit opinie peiler                                                                     Russische Maurice de Hond is “buitenlandse agent”. Er worden dit jaar in september verkiezingen gehouden voor de Doema. De opiniepeiler Levada liet een dramatische populariteitsterugval van de pro-Poetinpartij Verenigd Rusland zien. De Russen hebben hun broekriem moeten aanhalen aldus de telegraaf.

PN: Op 7 juli werd in Rusland een wet aangenomen, waarbij voorbereidingen van opstanden of terroristische activiteiten, waaronder demonstraties, die niet worden aangemeld strafbaar worden. Zo vlak voor de verkiezingen is zo’n wet wel handig. Poetin heeft geleerd van de massale demonstraties in 2012. Opvallend is dat deze wetgeving (extremismewetten) al gelden voor personen vanaf 14 jaar. Poetin is al enige tijd bezig om zijn macht en invloed uit te breiden: de veiligheidsdiensten en de binnenlandse troepen vallen niet meer onder de minister van Binnenlandse Zaken maar vallen direct onder Poetin. Het meest gevreesd wordt nu Poetins privéleger, dat bestaat uit 200.000 man.

In 2013 weet Poetin zijn macht verder uit te breiden door het kiesstelsel te hervormen. Wat hield dit in? De helft van de Doema- leden (450 in totaal) wordt direct gekozen. De andere helft wordt gekozen via het districtenstelsel. Van dit laatste profiteert vooral de partij van Poetin (Verenigd Rusland). De nieuwe wet staat niet toe dat er partijencoalities worden gevormd worden. Ook strategisch en militair is Poetin internationaal zijn positie aan het versterken. De uitbreiding en verbetering van het kernarsenaal maakt de positie internationaal gezien alleen maar sterker!

Een omvangrijke zwendel bij de RABO en een hilarische straf.

Euribor-schandaal krijgt een staartje. Deze week zijn vier medewerkers van de Rabo-bank een schikking getroffen en hebben een boete gekregen, die varieert tussen de € 750 tot en met € 3.000. Ook de minister Dijsselbloem vind deze boetes wel erg laag “voor een affaire , die grote schade heeft aangericht”.

In Nederland hebben we het Dutch Securities Institute (DSI). Het is een zelfreguleringorgaan van de effectenbranche. Sinds 1 april 2015 heeft het tuchtrecht zijn intrede gedaan. Als bankmedewerkers de gedragsregels overschrijden kunnen particulieren en bedrijven dat melden op de website www.tuchtrechtbank.nl. DSI geeft ondersteuning aan de stichting Tuchtrecht Banken.

Bovendien heeft de DSI in hoger beroep geprobeerd een medewerkster van de Rabo-bank te royeren. Welke rol speelde de Tuchtcommissie in deze affaire. De DSI wilde medewerkster royeren, maar de tuchtcommissie legde een geldboete op en een berisping. Dat is wel hoogst merkwaardig, want de DSI geeft ondersteuning aan de stichting Tuchtrecht!!!

De minister van Financiën is in de brief van 8 november 2013 gezonden aan de Tweede Kamer erg duidelijk:  “Voorop staat dat het hier gaat om zeer ernstige fraude die het vertrouwen in de financiële sector opnieuw schaadt. Ik reken dat de Rabobank dan ook zeer zwaar aan”. Er zijn al eerder meerdere schikkingen met de RABO bank overeengekomen. Uit dat oogpunt gezien is het wel heel bijzonder dat de Rabobank er op deze manier er zo “goedkoop” mee weg komt!!!!! Na afdoening via een boete kan nu “worden toegewerkt  naar een beslissing over eventuele vervolging van natuurlijke personen, die niet meer werkzaam zijn bij de bank” aldus de brief van 8 november. De essentiële vraag, die blijft hangen, is “WAS DE TOP VAN DE RABOBANK OP GEEN ENKELE MANIER OP DE HOOGTE VAN DEZE MANIPULATIES?” Er staat in de brief waar je vraagtekens bij kunt zetten. “Het OM heeft onder voorwaarde dat interne compliance maatregelen in afstemming met en onder toezicht van DNB worden genomen, geoordeeld dat vervolging van deze personen achter wege kon blijven. Als ik het goed begrijp staat hier dat als de RABO bank nu maar netjes de richtlijnen volgen dan kunnen we rechtsvervolging en verdere schade van de bank voorkomen. De les voor de BANK moet zijn dat de “Ethiek van handelen boven winstbejag en bonussen moet staan”.

Op 29 0ktober 2013 kreeg de Rabo-bank een boete van 774 miljoen. Ook vele andere banken hebben hoge boetes gekregen. De handelaren konden door het manipuleren hoge bonussen opstrijken. Bij het bekend worden van deze manipulaties heeft de Rabo-bank wel direct maatregelen genomen en de medewerkers ontslag toegezegd. Deze hele affaire speelt de Rabobank tot op de dag van vandaag een rol in hun nettowinst.  In de VS zijn de ex-medewerkers redelijk zwaar gestraft. Twee medewerkers hebben zelfs celstraffen gekregen van 2 jaar. Uiteindelijk waren 30 medewerkers van de Rabo-bank bij dit schandaal betrokken. De strafmaat in Nederland is van een totaal andere orde. Een straf van een paar honderd euro oplopend tot 3000 euro staat in geen verhouding voor de gepleegde onregelmatigheid met zeer grote financiële gevolgen.

In Nederland zal ongeveer 70 miljoen van de boete naar de Staat worden overgeheveld. De rest verdwijnt voor een groot deel in de zakken van Amerikaanse en Britse banken.