De dramatische afgang (onbetrouwbaarheid) van D66, PvdA en Groen Links bij het inlegvel van Rutte

Laffe politiek van enkele partijen.

Bij het referendum over het associatie-verdrag met de Oekraïne heeft meer dan 60% van de deelnemers tegen dit verdrag gestemd.  Nu hebben  juist deze 3 partijen voor het “inlegvel van Rutte gestemd”, terwijl juist deze partijen vóórop liepen toen een raadgevend referendum (tijdelijk referendum) in de Europese Grondwet mogelijk werd gemaakt en  Farah Karimi van Groen Links, Mesco Dubbelboer van de PvdA en van der Ham van D66 dit wetsvoorstel ondersteunde. In 2013 zette de PVV het raadgevend opnieuw op de agenda  en  uiteindelijk op 10 maart 2015 werd deze wet aangenomen. De Wet van 10 maart 2015 tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling werd een feit. Op 1 juli 2015 werd deze wet van kracht.

Nu blijkt dus echt wat de ware aard van deze partijen  wel vóór een referendum zijn, maar als het tot uitvoering komt, tegen stemmen. En natuurlijk gaat het niet alleen om dat ene inlegvel van Rutte. Het gaat erom dat steeds meer partijen afhaken als het om echte democratie gaat en de bevolking gehoord wil worden. De politiek kan gezien de mondigheid van de bevolking de kiezers niet blijvend kunnen negeren. Op 17 maart 2016 ging de eerste publicatie op deze site over “Ja of nee bij het referendum op 6 april 2016” over  de voorspelbare reactie van Rutte op dit Oekraïne Verdrag. Het gedrag van Rutte wordt voorspelbaar als hij voor een bepaalde actie – in dit geval de uitslag van het referendum over de Oekraïne- een verminderde belangstelling heeft.  Er stond letterlijk in deze publicatie Rutte zal er wel een draai aangeven en zie wat geschiedde!!!

Leg bovenstaande politiek dat nu maar eens uit aan de kiezer!!

Laat ze maar een cursus volgen “Hoe spring ik om met mijn kiezers”?

 

Waarom ageerden Asscher, Klaver en Pechthold niet tegen het immigratiebeleid van Obama??

 Antwoord: de verkiezingen waren nog ver weg!!

Clinton

Een van de lezers wees op een artikel op de website van  “The Post”!

Onderstaande dictaat is overgenomen van de website tpo.nl (The Post)

De Verenigde Staten worstelen al decennia met illegale immigratie. Dit is wat de Democraat Bill Clinton er over zei toen hij president was:

 

“Veel Amerikanen zijn terecht verontwaardigd over de grote aantallen illegale immigranten die ons land binnenkomen. De banen die ze inpikken en hun gebruik van publieke diensten betekenen extra lasten voor onze belastingbetalers. Daarom gaat deze regering op een agressieve manier onze grenzen beter bewaken. Door het aanstellen van een record aantal grensbewakers en het deporteren van twee keer zoveel criminele illegalen.”

 

Onderstaande artikel is overgenomen uit Elseviers weekblad van 14 november 2016

“Trump hard over illegalen? Obama deed hetzelfde

Er is veel te doen over de plannen van Donald Trump om miljoenen criminele illegale immigranten uit te zetten en de zuidelijke grens met een muur af te sluiten. In feite deed Barack Obama acht jaar lang hetzelfde.

Trump wil, zodra hij president is, immigranten zonder papieren en met een crimineel verleden het land uitzetten. Het gaat om twee tot drie miljoen mensen, zo zei hij zondag in een interview met het CBS-programma 60 Minutes.

Lees ook:

‘De mensen die crimineel zijn of een crimineel verleden hebben, de bendeleden en de drugshandelaren, gaan we het land uitzetten of achter slot en grendel plaatsen. Ze gaan eruit. Ze zijn hier illegaal,’ aldus de aankomende Republikeinse president.

President Obama als deporter-in-chief
Obama’s retoriek over immigranten was weliswaar anders, de plannen van Trump bouwen vooral voort op het beleid van de huidige president. Obama zette meer immigranten uit dan alle presidenten voor hem bij elkaar opgeteld: tussen 2009 en 2015 zo’n 2,5 miljoen. Dit jaar komen daar naar verwachting nog eens zo’n 700.000 mensen bij.

Vooral in de laatste jaren van zijn presidentschap werd de focus gelegd op het opsporen van illegalen die misdaden hebben begaan. Van de migranten die in 2015 werden uitgezet, was 91 procent eerder veroordeeld.

 

Obama kwam onder pro-immigratiegroepen spoedig bekend te staan als de deporter-in-chief, ondanks pogingen om een deel van de illegalen in Amerika te helpen bij het verkrijgen van verblijfsvergunningen. Het lukte hem niet om steun te verkrijgen voor zijn plannen in het Congres, en ook een presidentieel decreet werd geblokkeerd door het Hooggerechtshof. Resultaat: Obama’s immigratiebeleid draaide vooral om het uitzetten van criminele migranten.

En de muur dan?
Trump gaf zondag verder aan dat hij zijn belofte om een muur te bouwen aan de grens met Mexico, graag wil nakomen. Wel erkent hij dat Mexico de muur waarschijnlijk niet wil betalen en dat op sommige stukken een grenshek voldoende is.

Ook dat is deels al gebeurd: onder George W. Bush en Obama werd 600 kilometer aan metalen grenshekken neergezet, ongeveer een vijfde van de totale grens. Grote delen van de grens waar geen fysieke barrières zijn, zijn bovendien beveiligd door een virtuele muur, meldt The Guardian: drones, sensoren, camera’s en vliegtuigen helpen de Amerikaanse grenswachten om illegale migranten tegen te houden.

Maar dat is niet genoeg, vindt Trump. Er komt een muur van ‘gewapend beton en staal’. ‘Bouwen, dat is waar ik goed in ben,’ aldus de Republikein.

Kiezers van Nederland: “laat u niet leiden door de waan van de dag van de partijleiders, maar beoordeel hun programma’s op visie en financiële haalbaarheid en niet op loze beloften” . Mijd die partij, die op te grote schaal teveel wil uitgeven zonder rekening te houden met de effecten op de langere termijn. De doorsnee Nederlander heeft aardig in de gaten hoe de politieke kaarten in Nederland liggen. En kijk óók of de politieke partijen de kiezer tijdens de regeerperiode het democratisch recht geeft om over “wezenlijke zaken in onze samenleving mee te beslissen”.

 

 

 

Beroepsethiek van notarissen tijdens de WO II en van slavenhandelaren van de VOC en WIC

kille-mist

Het gaat hier om een vergelijking van twee perioden, waarbij geldzucht tot meedogenloosheid leidt

Vele malen heb ik de afgelopen maanden geschreven over de ethiek van bestuurders en politici. In het artikeltje van de Volkskrant kun je lezen dat nog een elite-groep tijdens WOII aan het rijtje kan worden toegevoegd.

slavernij-2 Ethiek is enerzijds iets persoonlijks. Het zijn waarden en normen, die niet in elke periode hetzelfde zijn. Tijdens de West Indische Compagnie periode was de slavenhandel in de republiek der Nederlanden “uitgegroeid tot een heel  normale wijze van handeldrijven”. Enerzijds zou je verwachten, dat dit onmenselijk gedrag voortvloeit uit een algemeen geaccepteerde norm. slavernij-schipHet sarcastisch gedicht “Het Slavenschip” van de beroemde  Duitse dichter Heinrich Heine (1797-1856) geeft aan dat handel drijven en winst maken een soort opdracht dat door menig kerkgenootschap gesteund zal zijn. Een gedeelte van dit gedicht heb ik overgenomen ( u kunt de rest van het gedicht terugvinden via http:// www.slavenhaler.nl/heinrichheine01.html):

 

 


Het Slavenschip

De supercargo, Mynheer Van Koek,
Zit in zijn kajuit en berekent
Hoeveel het totaal van de lading bedraagt
En hoeveel profijt dat betekent.

“De gummi is goed en de peper is goed,
Driehonderd balen en vaten;
Stofgoud en ivoor — maar de zwarte waar
Levert de hoogste baten.

Van de zeshonderd negers die ik voor een krats
Aan de Senegal kocht, wordt ik wijzer.
Hun vlees is hard, hun spieren zijn strak,
Ze zijn als eersteklas ijzer.

Ik heb ze geruild tegen brandewijn,
Tegen vorken, messen en kralen;
Ik maak op die handel achthonderd procent,
Zelfs al zou de helft het niet halen.

Al resten er mij nog maar driehonderd in
De haven van Rio Janeiro,
Ik krijg toch honderd dukaten per stuk
Van het huis Gonzales Pereiro.” enz.enz.

Volkskrant 26 november 2016 (Jonathan Witteman)

In de Volkskrant van 26 november lees ik “Notarissen werkten mee aan verkoop Joodse roofpanden”  De rechtshistoricus schrijft in zijn proefschrift : KILLE MIST  “het notariaat en de erfenis van de oorlogstijd” dat duizenden huizen van Joden van meestal gedeporteerde Joden zonder meer verkocht konden worden, waarbij de totale verkoopwaarde op 150 miljoen gulden wordt geschat  (omgerekende naar  Euro’s 2016 : 900 miljoen)

De notarissen beriepen zich erop dat ze niet verantwoordelijk waren voor de gevolgen van hun beroepsuitoefening. Dat werd in de Tweede Wereldoorlog al snel een excuus om aan transacties mee te werken  waarvan duidelijk was dat de Joden  er de dupe van waren.deportatieslavernij-paramaribo Er was dus onder deze groep van notarissen geen enkel normbesef had dat dergelijke handelingen volledig laakbaar waren.  Hier laat een beroepsgroep, die aan de basis van de ethiek staat en het fundament vormt om handelingen te verrichten, die er juist op gericht zijn om het rechtsfundament te waarborgen, zich mee laten slepen met hun hebzucht naar geldelijk gewin. Het wordt nog erger als ik lees dat “In 1946 een deal is gesloten met de minister van Justitie om het notariaat van vervolging te vrijwaren. Een deel van de notarissen heeft een boete betaald over 60 procent van hun verdiensten aan de Joodse onteigeningen. Dat geld ging terug naar Joodse organisaties“. Ook de schatkist heeft in die tijd 5 miljoen gulden verdiend (thans 30 miljoen euro’s). Het ergste, aldus de volkskrant is, dat “de belastingdienst tot aan de Hoge Raad heeft volgehouden  dat de transacties rechtsgeldig waren. Dit is het toppunt van onmenselijkheid. Waar was de beroepsethiek van deze notarissen tijdens Wereldoorlog 2 en waar was die van de topambtenaren en hun ministeries!!!

Ervan uitgaande dat waar is wat in de Kille Mist is geschreven dan zal de Staat en de notariële gemeenschap in Nederland een diepe buiging moeten voor al het leed dat deze bevolkingsgroep is aangedaan.

Beide voorbeelden zijn het toonbeeld van verwerpelijk handelen en dat geldelijk gewin de norm vervaagt en de blindheid vergroot.

Er is nog hoop!!! slavernij-plaquette

Vergrijzing : zorgen of een nieuw impuls……..

In bijna alle Europese landen wordt de vergrijzing met enige angst gevolgd. Het BNP daalt, verschillende landen gaan een onzekere toekomst tegemoet. We kunnen de zorg voor ouderen niet meer dragen. Er treedt een inkomensdaling op enz. enz.

Zo heeft premier Merkel met groot enthousiasme de migratie aangewakkerd. Waarschijnlijk zit hier meer achter dan alleen hulpverlening voortgekomen uit het afgrijselijk leiden van een groot deel van de Syrische bevolking.

(Diepe, diepe verontwaardiging dat anno 2016 verschillende bevolkingsgroepen elkaar  “afmaken” en dat wij in West-Europa hieraan meedoen. Schande dat de grote leiders in de wereld dit conflict niet kunnen oplossen.)

Duitsland heeft in de nabije toekomst, net als zoveel andere landen, te maken met een sterke vergrijzing.Op de TV-beelden zag je, dat maar weinig ouderen zich onder de vluchtelingen bevinden!!!!

Die vergrijzing moet wel betaald worden. In ons eigen land laat je de productieve bevolkingsgroep langer werken. Dit is de makkelijkste oplossing. Vergroting van de arbeidsparticipatie is in Nederland en de omringende landen een vanzelfsprekendheid . Alleen bij andere culturen is dat niet zo vanzelfsprekend en is het zelfs verboden dat vrouwen meewerken, hoewel zij fysiek gewoon aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Maar zij  houden wel de hand op als men de AOW- leeftijd bereikt.

Wat zijn we in Nederland toch blij met een zo’n perfectionerend belastingsysteem. Wat wil de staat en de banken toch graag dat wij pinnen. Je kunt de hele geldstroom van het land en het individu controleren. Wat is het toch raar dat in de zomercolum van dit jaar je in Berlijn anno 2016 er bijna nergens met een pinpas betaald wordt en dat de mensen praktisch overal contant betalen. Hoe zou dat toch komen? Hoe zou het toch komen dat Griekenland jaren achtereen zo’n begrotingstekort had? Heeft dat met de mentaliteit en het belastingsysteem te maken? Hoe meer onduidelijkheid over je inkomen des te minder heeft de belastingdienst vat  op de juiste aangifte van het inkomen.

Vanaf 2021 wordt in Nederland de pensioenleeftijd opgeschroefd naar 67 jaar. Er zijn in Europa grote verschillen in de pensioenleeftijden.  In Estland, Letland en Litouwen is deze leeftijd respectievelijk 63, 62 en 63 jaar in Litouwen. In 2026 wordt deze 65 jaar in Estland en dat geldt ook voor Litouwen. Voor Litouwen wordt de gepensioneerde leeftijd een jaar eerder ingevoerd. Zo is de huidige pensioenleeftijd  in Tsjechië 62 jaar en in 2041 stijgt de leeftijd naar 67 jaar. Bijna in alle landen in Europa zien we dat de pensioenleeftijd enkele jaren of vele jaren later wordt ingevoerd. In België, Kroatië, Oostenrijk gaan de gepensioneerde leeftijden achtereenvolgens omhoog naar 67 jaar in 2030, 2038 en 2033. Nederland is van de 28 Eurolanden natuurlijk de koploper. De voornoemde gegevens zijn ontleend aan een artikel van Geld en Recht (30 oktober 1915).. Hoe meer mensen door werken hoe hoger de inkomsten voor de staat. En de staat maar uitgeven……….makkelijk hè!!!! Maar politici zijn mooiweer-predikanten in verkiezingstijd. In het laatste jaar nog even een extraatje naar een niet onbelangrijk deel van het kiezersbestand om vervolgens de jaren daarop de eigen bijdrages weer te verhogen.

Wat vindt u van het volgende voorbeeld? Een voorbeeldje uit een artikeltje van 16 oktober 2011 op de site van Geen Nieuws. In plaats van Mohamed heb ik hier de naam Achmed genomen. “Achmet komt in 1990 op zijn 44e jaar naar Nederland. Hij gaat werken in de bouw, maar dat is een zwaar beroep, dus in 2001 wordt hij afgekeurd en valt in een van de steunregelingen. Echter Achmet laat in 1994 zijn vrouw overkomen, die daar zij de Nederlandse taal niet spreekt thuis achter het aanrecht blijft. Beide hebben de zelfde leeftijd en ja , het wordt 2011, dus AOW. Maar Achmed heeft slechts  over de periode  1990 – 2011 premie afgedragen, 21 jaar dus hij ontvangt 21 x 2% = 42%AOW”. Maar ook zijn vrouw, die op geen enkele wijze een steentje heeft bijgedragen krijgt ook 42% van de AOW. Dat is natuurlijk niet genoeg, want de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) zorgt ervoor, ervan uitgaande dat er geen andere inkomsten zijn, dat zij in 2011 100% AOW krijgen dus €1305,60 plus €68,72 per maand krijgen!!! Op de site Judex.nl kunt u lezen dat iemand bij een gekort AOW-pensioen nog steeds een beroep kan doen op een aanvullende voorziening (AIO), hoewel de regels na 2012 wel zijn aangescherpt en veranderd. Gaat u als Nederlander in het buitenland werken dan moet u uw zaakjes wel goed laten regelen door het bedrijf of zelf de eigen AOW bijdrage betalen, want anders slaat u wel een gat in uw eigen AOW-pensioen.

Naast Duitsland heeft ook Italië in verhouding een groot aantal ouderen. Onvoorspelbaar in de problematiek van de vergrijzing is het effect van de migratie. De uitspraak van Angela Merkel van “wir schaffen dass” past wel heel goed in de vergrijzingsgolf, waarmee de Duitse economie in de naaste toekomst wordt geconfronteerd. Een verjonging van de bevolking komt geheel Duitsland ten goede en wel in het bijzonder als de migranten een redelijk hoog ontwikkelingsniveau in hun kielzog meenemen.

vergrijzing diagramDe algemene gedachte dat een krimp van de bevolking per definitie armoede brengt zal over 20 jaar volledig zijn achterhaald. Een krimpende maar gestructureerde bevolkingsopbouw biedt perspectieven op een heroriëntatie van stad en land. Een afbouw van de extreme bevolkingstoename komt op langere termijn iedereen ten goede. Voor het zover is zullen nog vele problemen opgelost moeten worden. De verstoring, die wij de afgelopen honderd jaar in de natuurlijke omgeving hebben aangericht zullen zeker honderd jaar inspanning vergen om dit weer op een beheersbaar peil te brengen. Daarnaast biedt de technologische vooruitgang bij een vertraagde bevolkingsgroei een reeks van voordelen. Streven naar 90% recycling van de grondstoffen, een stijgen van de arbeidsproductiviteit, minder bevolking betekent in versneld tempo een vernieuwing van ecosystemen, het gecontroleerd gewassen verbouwen en gewasverbetering, een systeem om goedkoop zout water om te zetten in zoet water enz.enz. Met minder mensen een verhoogde standaard is zeer wel mogelijk.

De krimp zal in de toekomst voor de hele wereld een zegen zijn. We moeten nog wel even wachten voor het zover is, maar we zijn technisch in staat het tij te keren, maar alleen als er meer respect is voor elkaar en er meer naar elkaar wordt geluisterd.

Vergrijzing hoezo een probleem………………!!!!!!

 

Hof van Arbitrage en het Internationaal Strafhof; erkenning en het belang voor de wereldvrede

Zuid-Chinese-Zee-marineschepen Het Permanente Hof van Arbitrage(PCA) is gevestigd in het Vredespaleis te Den Haag. Het is in 1899 opgericht voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen. Op dit moment zijn 121 lidstatenverbonden met het HOF. “Door ondertekening van de Conventie van New York en de Genève Conventie o.a. economische geschillen geeft een land te kennen akkoord te gaan met de voorwaarden met betrekking tot arbitrageclausules.

Waarom erkennen de grootmachten de uitspraken van het Permanent Hof van Arbitrage niet?

Het hof kan worden ingeschakeld als zaken spelen tussen staten onderling en tussen staten en particulieren onderling. Een voorbeeld  is de zaak, die aangespannen werd door de aandeelhouders van het Russische bedrijf Yukos (olie) tegen de Russische staat. De aandeelhouders zouden 50 miljard dollar aan compensatie krijgen.

Het Krantenkop: “Rusland erkent uitspraak over Greenpeace niet”. Rusland had volgens het Hof in 2013 niet het recht om de Arctic Sunrise te enteren en de 30 bemanningsleden vast te zetten. Het merkwaardige is dat Rusland wel aangesloten is bij het Hof van Abritrage.

China heeft het internationale Zeerechtverdrag (UNCLOS=…..)  ondertekend . De Filipijnen vinden dat China in strijd met dit Verdrag heeft gehandeld en zij vinden ook dat mini-eilandjes en rotsen juridisch wel als zodanig als grondbezit kan worden aangemerkt en dat China niet zomaar eenzijdig zijn grenzen in de Zuid-Chinese Zee kan vast stellen.

Een duidelijk signaal naar China toe en daarbij in acht nemend dat meer dan 120 landen het verdrag getekend hebben. Opvallend is nu dat de twee grootmachten, de Sowjet-Unie en de Volksrepubliek China nu eigen rechter spelen in het toe-eigenen van land, waar beide landen geen  recht op hebben.

De uitspraak van het Hof dient gerespecteerd te worden en de eensgezindheid van de aangesloten landen zal het wapengekletter indammen en leiden tot bezinning en overleg. Van juist de Grootmachten zal in de toekomst het ethisch handelen in de schijnwerpers staan.

Een Veilige Wereld begint en eindigt met overleg en respect voor elkaar.

Oostelijk Halfrond vecht om de Zuid-Chinese Zee (Spratley-eilanden)

De Nine-Dash-Line
De Nine-Dash-Line

Het is niet alleen het Westelijk Halfrond dat nu een problematische periode doormaakt, maar ook in Azië begint zich een strijd af te spelen met vergaande gevolgen. Wie kunnen nu rechten ontlenen op de Zuid-Chinese Zee.

De uitspraak van het Permanente Hof van Arbitrage (Den Haag) .Volgens deze uitspraak is er geen wettelijke basis om  historische rechten te claimen in de gebieden, die vallen onder  Nine-Dash-lijn.

Belangrijk is dat de aanspraken van China door de Zeerechtconventie van de Verenigde Naties uit 1982 is vervallen. Ook heeft China de traditionele visserijrechten van de Filipijnen geschonden. Bovendien heeft China delen van het ecosysteem van de Spratley-eilanden beschadigd. China kan op geen enkele wijze het recht van een exclusieve economische zone ontlenen. Kortom China heeft geen historisch recht  op de wateren van de Zuid-Chinese Zee.11*

China heeft in het verleden op eigen houtje de Nine-Dash Line getrokken in de  Zuid-Chinese Zee. Deze lijn loopt  langs de kust van de Filipijnen, Maleisië, Indonesië en Vietnam. Ook op de eilandengroepen zoals de Spratleys hebben de Chinezen niets te zoeken.  Zij hebben inmiddels aan deze eilandengroep al veel ecologische schade toegebracht. Ook zijn de Chinezen op het moment dat de Filipijnen het geschil in Den Haag aanhangig maakt doorgegaan met het aanleggen van kunstmatige eilandjes en het vissen op bedreigde schildpadden en koralen.

Gebied binnen de Nini-Dash-Line
Gebied binnen de Nini-Dash-Line

Echter China erkent het Hof van Arbitrage niet. Toch is de uitspaak een psychologische opsteker voor de aangrenzende landen langs de Nine-Dash-Line. De landen worden door de VS gesteund en dit land heeft meermalen duidelijk gemaakt dat zij deze lijn niet erkennen. Het dreigend expansionisme doet zich ook voor in de Oost-Chinese Zee.

Voor Japan begint de handelwijze van China een heikele zaak te worden. In Japan is een defensie rapport goedgekeurd, waarop China fel op gereageerd heeft. Ook Zuid-Korea gaat zich bedreigd voelen door de GROTE REUS van het oosten.

Die GROTE REUS met zijn 1,5 miljoen militairen, die de uitspaak van het Hof van Arbitrage niet erkent. Wei Hai sprak dreigende taal op de ambassadereceptie “Oorlog is van vitaal belang voor een land” en “We nemen alle mogelijke maatregelen om de soevereiniteit te bewaren”.  Kennelijk reikt die soevereiniteit volgens de Chinezen verder dan het Hof van Arbitrage als officieel standpunt heeft uitgedragen.

Dat de spanning van geo-politieke machten hoog oplopen blijkt wel dat de Russen met de Chinezen in de Zuid-Chinese Zee militaire oefeningen gaan houden.

1*Zie nu.nl 13 juli2016