De telegraaf van 7 september 2016 fiscus, Rutte, Ebru Umar en Poetin.

Fiscus“Fiscus weert publiek  : Wat bezielt de belastingdienst!!

PN(=Persoonlijke Noot van de schrijver). Leuker kunnen we het voor U niet maken!! De belastingdienst, die van elke Nederlander  verwacht netjes zijn belastinginkomsten in te vullen, laat zelf verstek gaan en behandelt de 4% rendementsheffing achter gesloten deuren. Waarom?? Waarom??

Ebru Umar“Turkije kijkt niet op op van zaak-Ebru”: Tijdens de eerste zitting draaide het om de belediging  van de Turkse vader des vaderlands. Er volgt nog een tweede en derde zitting. De tweede zitting gaat om de profeet Mohammed en de derde zitting handelt over Erdogan zelf.

PN: Voor elke zitting kan een strafmaat worden opgelegd. Ik vrees dat als alle zittingen in één keer worden afgehandeld hier een forse claim of forse gevangenisstraf zal worden geëist. Echter als deze uitingen van onvrede buiten het land Turkije zijn gedaan dan moeten de rechters gescreend worden op hun objectiviteit en zal worden nagegaan tot welk kamp deze rechters behoren. Erdogan zal moeten beseffen dat zijn invulling van democratische waarden anders is dan die van de meeste landen in West-Europa.

Rutte 4“Pleur op” wekt woede: Dit zei Rutte tegen agressieve Turkse betogers , die een cameraman lastig vielen. De minister van Buitenlandse Zaken van Turkije vond dat niet passen bij een minister-president.

PN: Wat is erger het ontkennen van de genocide op de Armeniërs, “het publiceren van een namenlijst met organisaties en personen, die in Nederland Gülen steunen (het landverraad onder elkaar van de Turken in Nederland) en / of één president, die afstevent op een soort dictatuur, waarbij één partij en één man in Turkije het voor het zeggen heeft!!!

PoetinPoetin sluit opinie peiler                                                                     Russische Maurice de Hond is “buitenlandse agent”. Er worden dit jaar in september verkiezingen gehouden voor de Doema. De opiniepeiler Levada liet een dramatische populariteitsterugval van de pro-Poetinpartij Verenigd Rusland zien. De Russen hebben hun broekriem moeten aanhalen aldus de telegraaf.

PN: Op 7 juli werd in Rusland een wet aangenomen, waarbij voorbereidingen van opstanden of terroristische activiteiten, waaronder demonstraties, die niet worden aangemeld strafbaar worden. Zo vlak voor de verkiezingen is zo’n wet wel handig. Poetin heeft geleerd van de massale demonstraties in 2012. Opvallend is dat deze wetgeving (extremismewetten) al gelden voor personen vanaf 14 jaar. Poetin is al enige tijd bezig om zijn macht en invloed uit te breiden: de veiligheidsdiensten en de binnenlandse troepen vallen niet meer onder de minister van Binnenlandse Zaken maar vallen direct onder Poetin. Het meest gevreesd wordt nu Poetins privéleger, dat bestaat uit 200.000 man.

In 2013 weet Poetin zijn macht verder uit te breiden door het kiesstelsel te hervormen. Wat hield dit in? De helft van de Doema- leden (450 in totaal) wordt direct gekozen. De andere helft wordt gekozen via het districtenstelsel. Van dit laatste profiteert vooral de partij van Poetin (Verenigd Rusland). De nieuwe wet staat niet toe dat er partijencoalities worden gevormd worden. Ook strategisch en militair is Poetin internationaal zijn positie aan het versterken. De uitbreiding en verbetering van het kernarsenaal maakt de positie internationaal gezien alleen maar sterker!

Vergrijzing : zorgen of een nieuw impuls……..

In bijna alle Europese landen wordt de vergrijzing met enige angst gevolgd. Het BNP daalt, verschillende landen gaan een onzekere toekomst tegemoet. We kunnen de zorg voor ouderen niet meer dragen. Er treedt een inkomensdaling op enz. enz.

Zo heeft premier Merkel met groot enthousiasme de migratie aangewakkerd. Waarschijnlijk zit hier meer achter dan alleen hulpverlening voortgekomen uit het afgrijselijk leiden van een groot deel van de Syrische bevolking.

(Diepe, diepe verontwaardiging dat anno 2016 verschillende bevolkingsgroepen elkaar  “afmaken” en dat wij in West-Europa hieraan meedoen. Schande dat de grote leiders in de wereld dit conflict niet kunnen oplossen.)

Duitsland heeft in de nabije toekomst, net als zoveel andere landen, te maken met een sterke vergrijzing.Op de TV-beelden zag je, dat maar weinig ouderen zich onder de vluchtelingen bevinden!!!!

Die vergrijzing moet wel betaald worden. In ons eigen land laat je de productieve bevolkingsgroep langer werken. Dit is de makkelijkste oplossing. Vergroting van de arbeidsparticipatie is in Nederland en de omringende landen een vanzelfsprekendheid . Alleen bij andere culturen is dat niet zo vanzelfsprekend en is het zelfs verboden dat vrouwen meewerken, hoewel zij fysiek gewoon aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Maar zij  houden wel de hand op als men de AOW- leeftijd bereikt.

Wat zijn we in Nederland toch blij met een zo’n perfectionerend belastingsysteem. Wat wil de staat en de banken toch graag dat wij pinnen. Je kunt de hele geldstroom van het land en het individu controleren. Wat is het toch raar dat in de zomercolum van dit jaar je in Berlijn anno 2016 er bijna nergens met een pinpas betaald wordt en dat de mensen praktisch overal contant betalen. Hoe zou dat toch komen? Hoe zou het toch komen dat Griekenland jaren achtereen zo’n begrotingstekort had? Heeft dat met de mentaliteit en het belastingsysteem te maken? Hoe meer onduidelijkheid over je inkomen des te minder heeft de belastingdienst vat  op de juiste aangifte van het inkomen.

Vanaf 2021 wordt in Nederland de pensioenleeftijd opgeschroefd naar 67 jaar. Er zijn in Europa grote verschillen in de pensioenleeftijden.  In Estland, Letland en Litouwen is deze leeftijd respectievelijk 63, 62 en 63 jaar in Litouwen. In 2026 wordt deze 65 jaar in Estland en dat geldt ook voor Litouwen. Voor Litouwen wordt de gepensioneerde leeftijd een jaar eerder ingevoerd. Zo is de huidige pensioenleeftijd  in Tsjechië 62 jaar en in 2041 stijgt de leeftijd naar 67 jaar. Bijna in alle landen in Europa zien we dat de pensioenleeftijd enkele jaren of vele jaren later wordt ingevoerd. In België, Kroatië, Oostenrijk gaan de gepensioneerde leeftijden achtereenvolgens omhoog naar 67 jaar in 2030, 2038 en 2033. Nederland is van de 28 Eurolanden natuurlijk de koploper. De voornoemde gegevens zijn ontleend aan een artikel van Geld en Recht (30 oktober 1915).. Hoe meer mensen door werken hoe hoger de inkomsten voor de staat. En de staat maar uitgeven……….makkelijk hè!!!! Maar politici zijn mooiweer-predikanten in verkiezingstijd. In het laatste jaar nog even een extraatje naar een niet onbelangrijk deel van het kiezersbestand om vervolgens de jaren daarop de eigen bijdrages weer te verhogen.

Wat vindt u van het volgende voorbeeld? Een voorbeeldje uit een artikeltje van 16 oktober 2011 op de site van Geen Nieuws. In plaats van Mohamed heb ik hier de naam Achmed genomen. “Achmet komt in 1990 op zijn 44e jaar naar Nederland. Hij gaat werken in de bouw, maar dat is een zwaar beroep, dus in 2001 wordt hij afgekeurd en valt in een van de steunregelingen. Echter Achmet laat in 1994 zijn vrouw overkomen, die daar zij de Nederlandse taal niet spreekt thuis achter het aanrecht blijft. Beide hebben de zelfde leeftijd en ja , het wordt 2011, dus AOW. Maar Achmed heeft slechts  over de periode  1990 – 2011 premie afgedragen, 21 jaar dus hij ontvangt 21 x 2% = 42%AOW”. Maar ook zijn vrouw, die op geen enkele wijze een steentje heeft bijgedragen krijgt ook 42% van de AOW. Dat is natuurlijk niet genoeg, want de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) zorgt ervoor, ervan uitgaande dat er geen andere inkomsten zijn, dat zij in 2011 100% AOW krijgen dus €1305,60 plus €68,72 per maand krijgen!!! Op de site Judex.nl kunt u lezen dat iemand bij een gekort AOW-pensioen nog steeds een beroep kan doen op een aanvullende voorziening (AIO), hoewel de regels na 2012 wel zijn aangescherpt en veranderd. Gaat u als Nederlander in het buitenland werken dan moet u uw zaakjes wel goed laten regelen door het bedrijf of zelf de eigen AOW bijdrage betalen, want anders slaat u wel een gat in uw eigen AOW-pensioen.

Naast Duitsland heeft ook Italië in verhouding een groot aantal ouderen. Onvoorspelbaar in de problematiek van de vergrijzing is het effect van de migratie. De uitspraak van Angela Merkel van “wir schaffen dass” past wel heel goed in de vergrijzingsgolf, waarmee de Duitse economie in de naaste toekomst wordt geconfronteerd. Een verjonging van de bevolking komt geheel Duitsland ten goede en wel in het bijzonder als de migranten een redelijk hoog ontwikkelingsniveau in hun kielzog meenemen.

vergrijzing diagramDe algemene gedachte dat een krimp van de bevolking per definitie armoede brengt zal over 20 jaar volledig zijn achterhaald. Een krimpende maar gestructureerde bevolkingsopbouw biedt perspectieven op een heroriëntatie van stad en land. Een afbouw van de extreme bevolkingstoename komt op langere termijn iedereen ten goede. Voor het zover is zullen nog vele problemen opgelost moeten worden. De verstoring, die wij de afgelopen honderd jaar in de natuurlijke omgeving hebben aangericht zullen zeker honderd jaar inspanning vergen om dit weer op een beheersbaar peil te brengen. Daarnaast biedt de technologische vooruitgang bij een vertraagde bevolkingsgroei een reeks van voordelen. Streven naar 90% recycling van de grondstoffen, een stijgen van de arbeidsproductiviteit, minder bevolking betekent in versneld tempo een vernieuwing van ecosystemen, het gecontroleerd gewassen verbouwen en gewasverbetering, een systeem om goedkoop zout water om te zetten in zoet water enz.enz. Met minder mensen een verhoogde standaard is zeer wel mogelijk.

De krimp zal in de toekomst voor de hele wereld een zegen zijn. We moeten nog wel even wachten voor het zover is, maar we zijn technisch in staat het tij te keren, maar alleen als er meer respect is voor elkaar en er meer naar elkaar wordt geluisterd.

Vergrijzing hoezo een probleem………………!!!!!!

 

De verkiezingscampagne in de VS: “Stoken of Sterven”.

De verkiezingscampagne in de VS is waarlijk uitgegroeid tot een groot circus met twee rasartiesten.

Hoog in de nok hangt Hillary aan de rekstok en en onder haar het optreden van de super-clown Donald met het platvloerse nummer “Ik, de president”.

De verkiezingen in de VS raakt het dieptepunt van een democratische staat. Al gedurende twee jaar worden we bijna dagelijks tot grote ergernis en tot vervelens toe geïnformeerd over de presidentsverkiezingen in de VS. Een show die miljoenen en miljoenen kost om enkele nummers in een circus ten toon te spreiden.

Laten we eens beginnen met bizarre uitspraken van Trump:

-Hillary Clinton is een duivel

-John MCCain gevangen gezet tijdens de Vietnam oorlog is geen held . Trump houdt alleen van mensen, die zich niet gevangen laten nemen

-Iemand die illegaal abortus pleegt moet alsnog een vorm van straf krijgen

-Seksistische opmerkingen over vrouwen, Mexicanen en Moslims

-Een grensafscheiding tussen Mexico en de VS in de vorm van een muur (Mexico betaalt)

-Trump associeert het beleid van Obama met fascisme

De draai van de presidentskandidaat Trump

Sinds enkele dagen na de benoeming van twee nieuwe campagneleiders zien we voor het eerst een heel andere TRUMP. In USA 16-nieuwsbrief staat: “Sinds donderdag zien de 226 miljoen kiezers een rustige, meer presidentiële TRUMP. De aanval op Hillary Clinton is begonnen. Hij gaat zich items richten waar de bevolking gevoelig voor is. In een video op TV en richt zich op het massaal binnenkomen van Syrische vluchtelingen. Beloftes van minder belastingen en meer werk spreken veel Amerikanen aan.  Hoewel TRUMP er in de peilingen slecht voor staat wordt deze ommezwaai van een “Schreeuwer met extreme opvattingen” naar een “Waardige Presidentskandidaat” een groot probleem voor Clinton. Daar is geen koekjesrecept tegen opgewassen.

In het kamp van de “de Clintons” heeft een krant, die Hillary Clinton steunt,  de bedrijven van Donald Trump onder het licht gehouden.  Deze bedrijven staan gezamenlijk voor zeker 650 miljoen in het rood. Echter voor een man met een geschat vermogen van 8,5 miljard is dat bedrag wel op te hoesten. In een aantal steden zijn de beelden van een naakte Donald Trump weggezet.

De Clintons hebben geprobeerd Trump te dwingen om zijn belastinggegevens openbaar te maken, maar heeft Trump heeft geantwoord, dat hij zijn belastinggegevens niet zal prijsgeven met als gevolg dat allerlei speculaties de ronde doen.

Ook Hillary Clinton is in opspraak gekomen, omdat zij zakelijke e-mails via haar privé-mailaccount verstuurde. Hillary richt zich op de middenklasse waar lonen niet stijgen, de kloof tussen arm en rijk, een hoger minimumloon en een eerlijker belastingsysteem. Het gevaar voor Hillary Clinton is dat de run op het presidentschap gezien wordt als een “resume run” aldus De TIJD. “Hillary doet dit puur om de kroon op haar carrière te zetten”.

De komende maanden zullen nog fnuikende debatten volgen:

“Het is stoken of sterven” in de Amerikaanse politiek

Bouterse onder druk

Nu Bouterse Artikel 148 van de Surinaamse grondwet gebruikt vanwege het proces over de decembermoorden in 1982 om een constitutionele crisis te voorkomen dàn is het niet schuldig zijn voor deze moorden moeilijk te verdedigen. Als je onschuldig bent heb je niets te vrezen! Dan hoef je dat artikel ook niet in te zetten.

Het Openbaar Ministerie heeft onder druk van Bouterse de rechter gevraagd om het proces te beëindigen. Echter de rechter besliste om op 30 november een nieuwe zitting te beleggen. Wat moeten de rechters in Suriname onder grote druk staan om het besluit te nemen om de zitting te verdagen. Ook bij de vorige zitting heeft het Openbaar Ministerie gevraagd het proces stop te zetten en ook deze vraag kwam uit de hoed van de Heer Bouterse.

Wat heeft FOX-sports te maken met JASTA, TTIP en CETA?

FOX is een Amerikaans mediabedrijf en dat bedrijf wil het onderdeel FOX Sports 1 aan het basispakket á raison van € 2,00 per abonnee aan het basispakket toevoegen. Nu blijkt dat minder dan 10% van de geabonneerden naar FOX Sports kijkt. KPN heeft tegen deze gang van zaken een proces aangespannen, maar de voorzieningenrechter stelde FOX  Sports in het gelijk. Overigens wil de kabelaanbieder Ziggo ook niet gedwongen worden om één van de sportzenders in het basispakket op te nemen. “De rechter meldt ook in zijn vonnis dat toezichthouder ACM (Autoriteit Consument & Markt) zich hier mogelijk over gaat uitspreken”.

Wat is nu het verband met de drie in de kop genoemde verdragen met de VS en FOX Sports 1?

De afgelopen week is aandacht besteed aan 3 belangrijke verdragen, die een vergaande invloed hebben op alle Europese landen als deze verdragen door de EU en de verschillende parlementen worden goedgekeurd.

De JASTA (Justice Against Terrorism Act) gaat over terreurdaden en de gevolgen van materiële en immateriële zaken, die door terroristen bijvoorbeeld in de VS zijn veroorzaakt. Als geen informatie of onvoldoende informatie is doorgegeven kunnen staten verantwoordelijk worden gesteld en hebben de nationale rechters niets in te brengen.

Bij de TTIP- (Transatlantic Trade and Investment Partnership)verdrag en bij de handelsovereenkomst CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) kunnen de aangesloten landen rechtszaken beginnen tegen alle staten, die deze overeenkomst hebben getekend, maar het ziet er naar uit dat ook hier de nationale rechters van het aangeklaagde land buiten spel worden gezet.

Wat is nu de angst? De grote machtige Amerikaanse bedrijven zullen bij arbitrage de kleinere staten onder de voet lopen. De Europese Unie is geen eenheidsstaat en alle aangesloten landen hebben grotendeels nog hun eigen soevereiniteit met hun eigen nationale wetten. De culturele diversiteit van de aangesloten landen is zo groot dat het moeilijk is om de ingewikkelde afspraken binnen de EU op één lijn te brengen.

Dat deze angst terecht is blijkt uit het conflict van KPN tegen het machtige mediabedrijf  FOX (Sports 1). Hier komt nog bij dat het Internationaal Strafhof in Den Haag niet erkend wordt door de VS!!!!!!!

De VS zou ten aanzien van deze verdragen haar arbitrage kunnen overdragen aan het HOF. Waarschijnlijk zullen de onderhandelingen dan soepeler verlopen.

 

 

Wordt wel of niet voor eind 2016 het CETA-verdrag getekend?

De weerstand tegen deze GIGA-akkoorden wordt groter, omdat soms de reikwijdte van dit verdrag zover gaat dat landen dit niet kunnen overzien.  Elk land binnen de EU gaat kijken wat er te winnen en/of te verliezen valt in de vorm van werkgelegenheid, inkomensgroei of inkomensafname, welke eisen aan producten moeten worden gesteld enz.enz.

De SER heeft 4 april een rapport uitgebracht en gericht aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking betreffende TTIP. De aanbevelingen van de SER hebben feitelijk ook betrekking op het af te sluiten CETA-akkoord met Canada. Ook hier wordt de zorg uitgesproken over ongewenste effecten, die nu nog niet voorspeld kunnen worden.

Met veel tegenzin heeft de Eurocommissaris Malmström begin juli besloten om het nieuwe handelsverdrag toch voor te leggen aan de 28 lidstaten. Dat betekent dat het verdrag door de molen moet van alle EU-landen.

Het CETA-verdrag en het  TTIP-verdrag zal in de praktijk inhouden, dat machtige Amerikaanse bedrijven bij een eventuele arbitrage de staten onder de voet lopen. Echter bij het CETA-verdrag is de arbitrage opgelost via een permanent tribunaal en dat bovendien landen in hoger beroep kunnen gaan. Hoogstwaarschijnlijk zal dit verdrag toch eerder gesloten worden dan het TIPP-akkoord.

Een daarmee parallel lopende zorg is dat Canada en VS onderling een grotere uniformiteit hebben op een reeks van terreinen zoals productie-eisen, afspraken in dienst verlening enz. dan de 28 Europese landen, die allemaal deels nog hun eigen identiteit en specifieke eisen hebben en dus makkelijker een prooi worden voor de grote Amerikaanse bedrijven. En wat wij in Europa dus niet willen dat de soevereiniteit en identiteit wordt opgeofferd aan het Groot-Kapitaal!!

 

CETA-verdrag

Kortom : Europa is kwetsbaar voor dit verdrag. Beter is een tussenweg te bewandelen van level-agreement (financieel dagblad)

Waar zijn we het wel over eens en waar niet!

 

 

Wel of niet TTIP(Transatlantic Trade and Investment Partnership)

Het grootste, belangrijkste en het meest vergaande verdrag, die de twee grootmachten, de VS en de EU, ‘met elkaar willen sluiten’. De vraag is nu of z’n vergaand verdrag wel gesloten kan worden als men de consequenties van deze verdragen niet kan overzien. Een mooi voorbeeld is de ISDS clausule binnen het TTIP verdrag. ISDS (Investor to State Dispute Settlement) clausule maakt het mogelijk om landen, die zich niet aan de verdragsverplichtingen houden voor een internationaal arbitrage tribunaal te dagen. Het grote bezwaar is dat de procedure buiten de nationale rechter om plaatsvindt en dus niet voor het grote publiek zichtbaar is, aldus Europa.Nu nieuwsbrief. Er zijn zoveel reacties op deze clausule gekomen, dat er gewerkt wordt aan een nieuwe vorm van arbritage. Deze angel van buitensluiting heeft men enigszins weg kunnen nemen door een nieuw voorstel van arbritage in te dienen  via het Investment Court System.

Daarna de volgende verontwaardiging doet zich voor in augustus 2015  “dat nationale volksvertegenwoordigers alleen in een beveiligde leeskamer in Brussel de TTIP teksten kunnen inzien. Om toegang te krijgen moet een geheimhoudingsverklaring getekend worden”.

Hoe meer over dit verdrag bekend wordt hoe duidelijker het wordt dat Amerikaanse bedrijven zeer vergaande invloeden en bevoegdheden krijgen op het reilen en zeilen van onze samenleving. Bijvoorbeeld gemeentes, provincies, waterschappen, corporaties enz. enz. moeten bij een  aanbesteding ook Amerikaanse bedrijven een kans geven. Stel dat uw gemeente een nieuw computersysteem nodig heeft dan kunnen Amerikaanse bedrijven wel plechtig beloven dat zij alleen het product leveren, maar garanties voor persoonlijke data zijn nooit 100% waterdicht. En zo zijn vele voorbeelden te bedenken. Natuurlijk geldt ook dat Europese bedrijven dezelfde bevoegdheden krijgen. Kunnen beide grootmachten de consequenties van dit Monsterverdrag wel overzien? Er is angst voor grootschalig banenverlies in een reeks sectoren. Dit bleek al bij een grote demonstratie in Berlijn tegen TIPP, maar ook in de VS groei het besef dat dit akkoord vergaande verschuivingen in verschillende sectoren van hun economie teweeg brengt.

Bij de opening van de Hannover Messe zei Rutte: “TTIP is ontzettend belangrijk voor de Nederlandse economie en daarom is het noodzakelijk tempo te maken met de onderhandelingen”. Op dat moment was deze opmerking niet op zijn plaats, omdat het onderhandelen tussen  de EU en de VS achter een gesloten deur plaatsvond.

In het financieel dagblad wordt een voorstel gedaan van living agreement, d.w.z. sluit een overeenkomst op die gebieden, waar men elkaar wel kan vinden.

Het moet niet zo zijn dat Amerikaanse bedrijven wereldwijd de dienst gaan uitmaken en via uitgekiende verdragen landen onder druk zetten.

Meer dan een miljard dollar via ING Bank doorgesluisd

De premier van Maleisië, Najib Razak, wordt beschuldigd van fraude. Er zou meer dan 1 miljard aan dollars van het Maleisisch Staatsinvesteringsfonds zijn weggesluisd naar privérekeningen aldus fd (woensdag 20 juli 2016).

Er werd meer dan een miljard dollar overgemaakt via twee beleggingsfondsen op Curacao, via de ING, naar tussen vennootschappen, die uiteindelijk werden beheerd door de premier. Via schijnconstructies kwamen honderden miljoenen terecht op privérekeningen van de premier. Ook in 2013 werden o.a. via de ING  gelden gestort  en volgens onderzoekers vormen de Britse Maagdeneilanden een tussenschakel voor stortingen op rekening van de premier.

Wat ik als eenvoudige buitenstaander niet snap, dat er bij de ING-TOP geen lichtjes zijn gaan branden om deze markante overschrijvingen nader onder de loupe te leggen. Moet zo’n transactie dan niet doorgegeven worden aan de Nederlandsche Centrale Bank?

In Nederland hebben we toch een Meldpunt Ongebruikelijke Transacties? Transacties vanaf € 15.000 zijn verdacht als deze aan een bepaalde indicator voldoet. Deze indicatoren kunt u terugvinden onder de site Belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties. Wat valt nu op? De Wet Melding Ongebruikelijke Transacties geldt voor vrije beroepsbeoefenaars, waaronder accountants, belastingadviseurs, notarissen en advocaten, maar geldt ook voor Financiële dienstverleners, zoals banken, verzekeraars, effecten- en beleggingsinstellingen, geldtransactiekantoren, creditmaatschappijen en casino’s.

Heeft iemand van de ING-TOP niet opgelet en waarom heeft de Nederlandsche Bank niet ingegrepen? Of was de NB niet op de hoogte van deze transacties? Of valt het doorsluizen van grote sommen geld niet onder deze wet?

Begrijpt U het NOG???

 

 

De antiterreurwet JASTA

JASTA betekent Justice Against Terrorism ACT

De essentie van deze wet is dat VS tegen een staat een rechtszaak kan beginnen, omdat bijvoorbeeld geheime diensten informatie van terroristen hebben achtergehouden of niet hebben doorgespeeld naar de VS.

Volgens het TweedeKamerlid Recourt worden “Amerikaanse rechters boven rechters in de rest van de wereld gesteld”. Hij wijst er ook op dat de VS het Internationaal Strafhof in Den Haag niet erkennen. (zie Suriname Herald 14 juli 2016)

In de VS heeft de Senaat de antiterreurwet aangenomen. Wat houdt deze wet in? Als in Nederland te weinig werk wordt gemaakt om terrorisme te bestrijden,  waardoor er in de VS veel slachtoffers vallen door terroristen uit Nederland dan kan een rechter uit de VS Nederland een hoge claim opleggen.

Het PvdA-Kamelid Jeroen Recourt spreekt van een “grote en ongewenste inbreuk op de Nederlandse soevereiniteit”.

Maar wat gebeurt er als zich het omgekeerde voordoet?

 

Bouterse, de decembermoorden en de Grondwet

 

Artikel 148 van de Surinaamse grondwet luidt als volgt:

“De Regering bepaalt het algemeen vervolgingsbeleid. In het belang van de staatsveiligheid kan de regering in concrete gevallen aan de Procureur-Generaal bevelen geven met betrekking tot de vervolging”.

Als Bouterse Artikel 148 van de Surinaamse grondwet gebruikt vanwege het proces over de decembermoorden in 1982 om een constitutionele crisis te voorkomen dan is het niet schuldig zijn voor deze moorden moeilijk te verdedigen. Als je onschuldig bent heb je niets te vrezen!