De Brexitroes voor Trump en Dexitpil voor de Democraten

trumpcharityDe laatste maanden werd steeds duidelijker dat heel veel Amerikanen zich afzetten tegen de gevestigde orde. Deze groep, die zichzelf beschermt en op veel posities een belangrijke stem hebben. Zij hebben werk en goede banen en vinden dit vanzelfsprekend. De andere helft van de bevolking doorzag dit proces van geleidelijke verlamming. Vele kiezers moeten gedacht hebben aan een exit van de Democraten; er moet verandering en eerlijkere verdeling van werk en inkomen komen:een DEXIT van de democraten in het politieke circuit. De taak van Trump is nu deze splitsing in de samenleving niet verder op te voeren. Trump doet er verstandig aan om ook Democraten op belangrijke posities te benoemen.

huis-van-afgevaardigenDe groots aangekondigde plannen om de infrastructuur van de USA te verbeteren en de steden te verbeteren, maar tegelijkertijd wil hij de belastingen verlagen. Hoe wordt dit allemaal betaald en betekent dat de schulden van USA torenhoog stijgen. Politiek heeft Trump alle macht in handen zowel in de Senaat als het Huis van Afgevaardigden.

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.