De democratische rechtsstaat wankelt

Grondebeginselen democratische rechtsstaatIn een democratisch land proberen partijen via onderhandelingen tot afspraken te komen, die tijdens de regeerperiode tot  uitvoering worden gebracht. Onderling overleg is de basis voor deze Westerse democratie, tenzij een partij een absolute meerderheid heeft. Dit is in Turkije niet het geval.

De gastlanden in West-Europa hebben de afgelopen 50 jaar een reeks van bevolkingsgroepen met veel verschillende nationaliteiten uit verschillende werelddelen opgenomen in hun samenleving. Veel geld aan opvang, begeleiding en onderwijsfaciliteiten is gestopt om de integratie te versnellen. De laatste 10 jaar stokt de integratie. De algemene fout binnen de EU is dat men vaak te zachtmoedig omspringt met regels en afspraken en dat moedigt de migratie naar Europa aan.

De rechtsstaat kent duidelijke regels hoe men met elkaar omgaat. Als de ene groep in zo’n staat de andere groep bedreigt dan moet bikkelhard worden ingegrepen. Iedereen die bedreigd wordt kan of beter is moet dit melden. Nu ingrijpen en niet afwachten. Zo is dit probleem in te dammen.

Het is dramatisch wat zich nu afspeelt in Nederland is dat Erdogan via kliklijsten de aanhangers van GÜLEN in het buitenland wil registreren. Dit is een regelrechte uitlokking om de democratische staat te ondermijnen. Elkaar verraden is laf en dit raakt het hart van vele Nederlanders. Dit accepteren de Nederlanders niet? Turkse organisaties zouden er goed aandoen zich te distantiëren van deze kliklijsten. Deze vorm van verraad is in Nederland ontoelaatbaar.

Ik hoop dat de Nederlandse politici hier scherp op reageren en aanmoedigen om aangifte te doen als mensen binnen de Turkse gemeenschap bedreigd worden.

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.