De EU staat op springen……of toch…..

De geloofwaardigheid van Europese Top is tanende. Met de dag groeit de kritiek op het EU-beleid. Het ontbreekt volledig aan daadkracht. En Mevrouw Merkel, bondskanselier van Duitsland, heeft mede door haar uitspraak “wir schaffen dass”, de geloofwaardigheid van de EU sinds het ontstaan van de Europese samenwerking, aangetast . Je kunt niet zomaar als grootste land van de EU roepen van “Wir schaffen das”! En vervolgens de overige 27 landen verplichten om mee te werken. Het was voorspelbaar dat deze oproep tegen het zere been was van met name Oost-Europese landen, maar ook andere West-Europese landen beginnen hun twijfels te uiten. Steeds meer Europeanen krijgen het gevoel dat er niet meer geluisterd wordt naar de kiezers. Erdogan neemt een loopje met de EU. Er moet snel een nieuwe vorm bedacht worden met als grote voordeel dat Engeland in de nieuwe EU weer een volwaardige plaats kan innemen. Hoeveel van de 560.000.000 miljoen inwoners van de EU staan nog achter het huidige beleid van de EU!!

Als Merkel haar uitspraak had voorgelegd aan haar kiezers dan had zij het recht om op grote schaal vluchtelingen naar eigen land te dirigeren; waarschijnlijk per luchtbrug want de aangrenzende landen keren zich steeds verder af van de vluchtelingendeal.

Het is ook schadelijk als op het hoogste niveau afspraken worden gemaakt bijvoorbeeld over het begrotingstekort van een land en dat daarna allerlei argumenten worden bedacht, waarom landen hun afspraken niet hoeven na te komen. Dit kun je niet 3x achtereen doen. Je zet de geloofwaardigheid van de EU op het spel.De groeiende afkeer van de EUROPESE UNIE is een gevolg van het negeren van de mening van de EUROPESE BURGER. Er komt een stroming binnen de EU op gang waar populistische partijen garen bij spinnen. Dit uit zich in een groeiende vraag naar inspraak via referenda. “Is het loswoelen van verdragen en afspraken begonnen?”.

De beleidsmakers en de leiders van de EU moeten terug naar hun basis en eens en voor altijd beseffen dat geen enkel land zijn volledige soevereiniteit wil opgeven ( Dit is overigens ook de grote zwakte van de EU).Vervolgens  kun je dan met elkaar afspreken op welke terreinen men echt wil en kan samenwerken. De EU wordt dan slagvaardiger en je hebt dan zeker 60% van de EU-werknemers/beleidsmedewerkers  niet meer nodig. De EU gaat ten onder aan de eindeloze verfijning van voorstellen en aan de enorme omvang van het aantal voorstellen, die door beleidsmakers bedacht zijn. De oplossing is heel eenvoudig “om de vier jaar leg je aan de kiezer voor welke hoofditems in die periode ter sprake moeten komen” en daarna door een kleiner Europees Parlement goedgekeurd moeten worden.

Of we maken van de EU een bondsstaat waarin duidelijk wordt vastgelegd wat de staten zelf mogen regelen. Vooralsnog zijn hier maar weinig landen voor te porren. Dus………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.