De fabeltjes van Jesse Klaver

In het partijprogramma van Groen Links staat het volgende “al dertig jaar neemt de ongelijkheid  toe en maken steeds meer mensen zich zorgen over de toekomst”. Als Jesse Klaver de moeite had genomen om de inkomensontwikkeling van de doorsnee Nederlander te volgen dan blijkt dat deze stelling volledig onjuist is. Ook degenen, die vrijwillig gekozen hebben voor een leven aan de onderkant van de samenleving zijn in bescherming genomen.

Merkwaardig is ook de opmerking over “kansrijk onderwijs en het onderwijs moet de ongelijkheid verkleinen”.  Ieder kind in Nederland krijgt de kans zich te ontwikkelen. Elk kind is verschillend en wat Groen Links nu wil is in feite een soort eenheidsworst. Zet alle kinderen bij elkaar en laat elk kind zich toch op hun eigen wijze ontplooien. De partij wil de ongelijkheid in het onderwijs bestrijden en is kennelijk niet op de hoogte dat een groot deel van hun programma al in de praktijk wordt toegepast.  In feite wil deze partij wel het bijzonder onderwijs, een van de fundamenten van onze grondwet, afschaffen en moet de vrijheid van onderwijs  uit de grondwet verdwijnen.”Segregatie in het onderwijs op en door scholen wordt tegengegaan”aldus het partijprogramma. Dit laatste vindt u terug in de paragraaf over het onderwijs . Het mooie van het huidige systeem is dat alle kinderen al veel kansen krijgen zich te ontwikkelen. Differentiëren in het onderwijs is juist een goede zaak. Kinderen, die wat beter zijn moeten aangepast onderwijs krijgen.

Ik ben gestopt om het programma verder te analyseren. Het programma is een worsteling van tussen idealisme en realisme; tussen uitvoerbaarheid en betaalbaarheid.

Als je alle onderdelen van dit partijprogramma zou doorrekenen dan verandert de wereld in een ‘Fata Morgana’

Verkiezingen na 15 maart

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.