De IJzeren Vuist van Erdogan

’n Coup in een democratische staat is verwerpelijk en ontoelaatbaar, maar om een coup te gebruiken om de presidentiële macht te vergroten is nog verwerpelijker. In feite doet Erdogan hetzelfde wat  de coupplegers voor ogen hadden, namelijk de macht overnemen en democratische waarden buiten spel zetten. Het mogelijk invoeren van de doodstraf, 2700 rechters ontslaan, de Koerdische partij aanpakken, enkele duizenden journalisten en andere criticasters oppakken en de seculieren in Turkije het zwijgen opleggen. Klaarblijkelijk stonden de namen van een groot aantal personen al op papier voor het geval dat er een staatsgreep zou plaatsvinden. Het eenmalig oproepen van zijn aanhang tijdens deze coup is te begrijpen, maar om daarna nog eens de Erdoganaanhangers oproepen om te demonstreren, diende deze demonstraties  om zijn machtsstatus te bevestigen en alle anderen, die Erdogan niet politiek gezind zijn, te intimideren. En zo creëert Erdogan een politiek instabiel land. Hij had juist deze staatsgreep moeten aangrijpen om met alle partijen om de tafel te zitten en de eenheid te bewaren. Dan was Erdogan een groot staatsman geweest, maar nu wordt Turkije een verscheurd land, waar een burgeroorlog op de loer ligt.

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.