De moeilijke taak van de Nieuwe President

1949-oprichting-en-geschiedenis-navo-1-1772-c712Er rust op de schouders van de nieuwe Amerikaanse president een grote last, die hoe dan ook voor Europa grote gevolgen zal hebben.

Europa zal zich moeten hergroeperen willen zij de Amerikaanse druk op verschillende fronten weer staan.  Het gaat dan niet alleen om het nieuwe handelsverdrag met Canada, maar vooral het nieuwe handelsverdrag TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) zal zeer vergaande invloed krijgen op een reeks van bedrijven. Gezien de technologische voorsprong van Amerikaanse bedrijven betekent dit dat in Europa een verschuiving in de productiefactoren zal optreden, waardoor Nederlandse bedrijven verdwijnen en Amerikaanse bedrijven en producten onze markten overspoelen, maar andersom doet zich hetzelfde voor. Er is op deze site al meermalen geschreven over de CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) en TTIP.

Europa moet rekening houden dat in alle landen de defensie-uitgaven aanzienlijk verhoogd zullen worden. De dreiging van Trump om uit de NAVO te stappen zal de Europese Defensie diep raken, maar ook onder Clinton moeten we in Europa rekening houden met het opvoeren van hogere uitgaven voor defensie. De spanning in het Midden-Oosten en de uitbreiding van een geopolitiek machtsvertoon van Rusland in dit gebied verplicht de Europese landen tot een grotere militaire inspanning.

De EU moet binnen zes maanden geschikte en gedreven leiders vinden en daarnaast een duidelijke politieke lijn uitstippelen. Door die gespletenheid binnen de EU wordt er met de Europeanen gesold. Dat is ook de angst voor het nog te sluiten TTIP verdrag met de USA.

Amerika zal de eerste twee jaar vooral de gespleten samenleving moeten helen.

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.