“De scheve schaats van Rutte” en het Torentje.

Is het de grootste blunder die de premier maakt om vooraf al aan te geven om niet met de PVV in zee te gaan? Hiermee zet de premier miljoenen kiezers buiten spel en dit betekent alleen een nog verdere verharding in het politieke speelveld. De opmerking van de premier kan een voor zijn partij een onvoorziene reactie te weeg brengen. Het “hallucinatorische centrum van politieke macht in Den Haag” laat inderdaad blijken dat zij weinig realiteitszin hebben. Het kan de VVD een aantal zetels kosten, want althans volgens oud gebruik bepaalt de kiezer als eerste wie de coalitie leidt. Velen zullen zich afvragen wat de woorden van Rutte nog waard zijn. Het laat precies zien wat veel kiezers doorhebben. Het oude machtscentrum denkt over de hoofden van de kiezer heen het oude steriele beleid te kunnen voortzetten. Op cruciale momenten zullen de kiezers een hard oordeel vellen. Er is angst in Den Haag om de macht af te staan. Mijnheer Rutte wat betekent de afkorting VVD ? Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. In de Democratie sluit u een partij uit. Alle partijen, die het woord democratie in hun vaandel dragen wachten eerst de verkiezingen af en kunnen daarna pas besluiten met wie zij wel of niet verder een coalitie willen vormen!!  U zegt dus in een democratie tegen een partij met 2 miljoen kiezers achter zich ‘met jullie werk ik niet samen’!!! De opmerking van Wilders over arrogantie van de macht zal door veel kiezers zo gevoeld worden. Rutte steunt op het “Old Boys Netwerk”. We kennen elkaar en we zullen het wel even regelen hoe Nederland bestuurd moet worden.

Den Haag begrijpt nog steeds niet dat heel veel burgers boos zijn. Wie zijn die kwade burgers dan? Mensen uit de zorg, die ontslagen zijn;  de ouderen, die geleidelijk elk jaar op hun pensioen inleveren; mensen, die hun banen hebben verloren en uiteindelijk in de bijstand terecht komen; de ZZPérs, die lange tijd in onzekerheid verkeerden en nog verkeren als het gaat om vast dienstverband; de middengroepen , die duizend euro erbij zouden krijgen; de verschraling binnen de MKB; de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg; de pensioenleeftijd in Nederland veel sneller invoeren dan in vele andere Europese landen; de ontluistering van de uiteindelijke uitslag van het referendum enz.enz.

Mijnheer Rutte U zet een deel van de kiezer op een zijspoor en dat geldt ook voor andere partijen, die VOORAF ZEGGEN OM NIET MET  EEN BEPAALDE PARTIJ TE TE WILLEN SAMENWERKEN!!! In een van de vorige artikeltjes heb ik vermeld dat Wilders geen premier kan worden, omdat hij nagelaten heeft om hervormingen binnen de eigen partij door te voeren. Het is ook jammer dat hij de leden van zijn partij te weinig speelruimte heeft gegeven om zicht te profileren. Maar…………..dat wil niet zeggen dat de partij van Wilders vooraf moet worden uitgesloten van deelname aan een regering.

En Mijnheer Rutte dan is er nog niet gesproken over het vluchtelingenprobleem, het aantal migranten, de procedures, de azc’s met hun problemen en de vele problemen, die zich voordoen om een plaats te verwerven in onze samenleving. Op politiek niveau denkt u in delen van de samenleving. U maakt  dus een splitsing in het kiezersbestand. Ik hoop dat de premier enigszins begrijpt dat een redelijk hooggeschoolde samenleving niet met zich laat sollen!!!.

Mijn advies aan de premier: “Iets minder hoog van het Torentje blazen”

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.