De sores van het sorry van Rutte!!

Welke betekenis moeten we hechten aan het sorry-verhaal van Rutte? Als je aan een coalitie meewerkt om uiteindelijk een regering te vormen dan heb je niet alleen een inspanningsverplichting, maar ook een resultaatverplichting. Er zijn hoofdonderwerpen die voor je partij zo belangrijk zijn, de politieke hoofdthema’s, dat je hier geen millimeter van af wijkt, althans dat verwacht de kiezer. In de praktijk zijn dat vaak niet meer dan drie of vier onderwerpen. Aan de vooravond van de verkiezingen wordt aan de kiezers duidelijk gemaakt waar de partij vóór staat. Welke waarde moet de kiezer hechten aan het sorry-verhaal van Rutte II?

Politiek Den Haag weet inmiddels wel dat  een groot deel van de kiezers  goed opgeleid is. Het verbaast mij dan ook niet dat vele kiezers de nodige argwaan hebben over dit sorry-ritueel. Het waren essentiële programmapunten waar de premier sorry voor zei o.a geen geld naar de Grieken, duizend euro voor werkend Nederland en de hypotheekrente aftrek niet veranderen. Is het niet zo dat het tweede Kabinet Rutte lastenverzwaringen voor de burgers met zich mee bracht. Daarvoor stemden de kiezers niet op de VVD. Vele kiezers zullen zich afvragen wat de toezeggingen van de heer Rutte nu betekenen.

Daarnaast zal ook de houding van de premier binnen de EU betreffende nee-stemmers bij het referendum over de Oekraïne met grote interesse gevolgd worden. Het ging bij deze nee-stemmers er niet om dat dit een eerste stap zou zijn naar een EU-lidmaatschap en dat er veiligheidsgaranties aan Oekraïne worden gegeven zoals dit vermeld  wordt in Europa NU, maar voor al om de enorme corruptie tot op de hoogste niveaus met in het achterhoofd rekening houdend met een volgend hoofdpijn-dossier, zoals eerder meegemaakt met Griekenland. Landen waar voortdurend geld naar toe moet om enigszins mee te kunnen doen binnen de EU.

OekraïneEen ander punt van kritiek is de afhandeling van het referendum. Kan hij de nee-stemmers nog overtuigen dan wordt hij de nieuwe Premier, maar laat hij steken vallen en komt de premier met een zwakte-bod dan volgen er moeilijke tijden voor de VVD!!!!

Ook andere punten zullen de kiezers niet snel vergeten. Denk in dit geval maar aan het gehannes met de bonnetjes van het Ministerie betreffende de Teevendeal-kwestie. De hervorming van het politie-apparaat is niet vlekkeloos verlopen. Anti-terreureenheden klaagden over slecht materieel. Steeds meer gevangenissen worden gesloten, terwijl het gevoel voor veiligheid van de bevolking verder afneemt. Teveel bureaucratische rompslomp in de zorgsector.  Pensioenen en pensioenverwachtingen staan er weinig rooskleurig voor. Grote problemen om ouderen bij ontslag nieuwe kansen te bieden.

De zegeningen van dit kabinet zijn op één hand te tellen:

-werkloosheid laatste jaar afgenomen

-de economische groei  ligt aldus financieel dagblad in Nederland hoger dan gemiddeld in de eurozone

-duurzaamheid hoge prioriteit (zie de windmolenparken) krijgt steeds kritiek

Dit kabinet heeft een grote bezuinigingsronde achter de rug: dus veel zegeningen zul je niet vinden.

De peilingen voor de VVD en PvdA zien er weinig rooskleurig uit. Is dit het sorry-offensief een eerste stap om met een schone lei te beginnen?

Het grote voordeel van de VVD blijft ondanks bovengenoemde kritiek dat de VVD wel wil regeren, maar de PVV niet de kracht heeft om regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Veel roepen en niet willen mee regeren is op termijn een politieke doodsteek voor deze partij.

De kiezer heeft het laatste woord!!

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.