De verkiezingscampagne in de VS: “Stoken of Sterven”.

De verkiezingscampagne in de VS is waarlijk uitgegroeid tot een groot circus met twee rasartiesten.

Hoog in de nok hangt Hillary aan de rekstok en en onder haar het optreden van de super-clown Donald met het platvloerse nummer “Ik, de president”.

De verkiezingen in de VS raakt het dieptepunt van een democratische staat. Al gedurende twee jaar worden we bijna dagelijks tot grote ergernis en tot vervelens toe geïnformeerd over de presidentsverkiezingen in de VS. Een show die miljoenen en miljoenen kost om enkele nummers in een circus ten toon te spreiden.

Laten we eens beginnen met bizarre uitspraken van Trump:

-Hillary Clinton is een duivel

-John MCCain gevangen gezet tijdens de Vietnam oorlog is geen held . Trump houdt alleen van mensen, die zich niet gevangen laten nemen

-Iemand die illegaal abortus pleegt moet alsnog een vorm van straf krijgen

-Seksistische opmerkingen over vrouwen, Mexicanen en Moslims

-Een grensafscheiding tussen Mexico en de VS in de vorm van een muur (Mexico betaalt)

-Trump associeert het beleid van Obama met fascisme

De draai van de presidentskandidaat Trump

Sinds enkele dagen na de benoeming van twee nieuwe campagneleiders zien we voor het eerst een heel andere TRUMP. In USA 16-nieuwsbrief staat: “Sinds donderdag zien de 226 miljoen kiezers een rustige, meer presidentiële TRUMP. De aanval op Hillary Clinton is begonnen. Hij gaat zich items richten waar de bevolking gevoelig voor is. In een video op TV en richt zich op het massaal binnenkomen van Syrische vluchtelingen. Beloftes van minder belastingen en meer werk spreken veel Amerikanen aan.  Hoewel TRUMP er in de peilingen slecht voor staat wordt deze ommezwaai van een “Schreeuwer met extreme opvattingen” naar een “Waardige Presidentskandidaat” een groot probleem voor Clinton. Daar is geen koekjesrecept tegen opgewassen.

In het kamp van de “de Clintons” heeft een krant, die Hillary Clinton steunt,  de bedrijven van Donald Trump onder het licht gehouden.  Deze bedrijven staan gezamenlijk voor zeker 650 miljoen in het rood. Echter voor een man met een geschat vermogen van 8,5 miljard is dat bedrag wel op te hoesten. In een aantal steden zijn de beelden van een naakte Donald Trump weggezet.

De Clintons hebben geprobeerd Trump te dwingen om zijn belastinggegevens openbaar te maken, maar heeft Trump heeft geantwoord, dat hij zijn belastinggegevens niet zal prijsgeven met als gevolg dat allerlei speculaties de ronde doen.

Ook Hillary Clinton is in opspraak gekomen, omdat zij zakelijke e-mails via haar privé-mailaccount verstuurde. Hillary richt zich op de middenklasse waar lonen niet stijgen, de kloof tussen arm en rijk, een hoger minimumloon en een eerlijker belastingsysteem. Het gevaar voor Hillary Clinton is dat de run op het presidentschap gezien wordt als een “resume run” aldus De TIJD. “Hillary doet dit puur om de kroon op haar carrière te zetten”.

De komende maanden zullen nog fnuikende debatten volgen:

“Het is stoken of sterven” in de Amerikaanse politiek

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.