Democratie Nieuwe Stijl

Zondag 20 maart 2016

Waarom deze website?

Er heerst bij veel mensen een diep ongenoegen over het functioneren van het democratisch bestel in Nederland, de wijze van politieke besluitvorming, maar vooral de minachting van politici tegenover de kiezer, nadat deze zijn stem heeft uitgebracht.  Daarom wordt via deze website gepeild of er belangstelling is  om een nieuwe partij op te richten, die van de pluche-democratie in Den Haag af wil en meer een standvastige politiek voorstaat. Een duidelijk partijprogramma met duidelijke standpunten. Een partij met een visie op de toekomst van een Nieuw Nederland  en oog heeft voor de wereld om zich heen. De naam van de partij luidt:

Democratische Vuist  of  Democratische Volkspartij.

Gedrevenheid in de politiek is een voorwaarde voor de overtuiging van hun politieke richting. Maar…. te vaak worden essentiële, politiek beladen onderwerpen, die vaag in partijprogramma’s omschreven zijn, verstrengeld met andere politieke items. Via deze website wordt een eerste aanzet gegeven om de kiezer, tijdens de regeerperiode, meer invloed te geven.

In een zes hoofdstukken zal achtereenvolgens Missie, Visie en Strategie van de DVP worden behandeld.