Erdogan en de angstcultuur

Het wordt steeds duidelijker wat Erdogan wil. Zijn woorden 1996: “Democratie is als een trein. We stappen uit wanneer we aankomen op het station, dat wij wensen”. Het station van Erdogan houdt in dat er een nieuw hoofdstation moet komen met aan het hoofd een president, die zoveel bevoegdheden krijgt dat iedereen bang voor hem is en dat hij over zoveel macht beschikt, dat iedereen aan hem onderworpen is. Zijn opmerking van “presidentiële systemen zijn effectiever en succesvoller dan de parlementaire” spreekt boekdelen. Hij noemt als voorbeeld  het Duitsland van Hitler, “maar ook recentelijk zijn er voorbeelden, zoals Rusland, Amerika en Frankrijk”. In het nieuwe systeem dat hij voor ogen heeft wil hij dat de president meer uitvoerende bevoegdheden krijgt. We zien nu al waar dit toe gaat leiden?Je wordt opgepakt als je een ander geluid laat horen. Bij de volgende verkiezingen zal onder deze angstcultuur zeker 80 of 90 Procent van de kiezers op hem stemmen.

Wie niet vóór is, is tègen Erdogan en dan verlies je je baan of je bent verdacht en wordt vastgezet. Maar….. de buitenlandse investeerders hoeven zich niet druk te maken aldus Erdogan??????. Gelooft U dat? Veel mensen op hoge posities worden gewantrouwd. Wie durft in dit land nog te zeggen dat HIJ zijn land in een zeer onzekere periode stort!!!!

Je mag alleen het leger in “als je Erdogan-aanhanger bent”, je mag alleen het onderwijs in “als je Erdogan-aanhanger bent”, je kunt alleen maar rechter worden “als je Erdogan-aanhanger bent”, en wat gebeurt er bij de volgende verkiezingen je mag alleen nog stemmen “als je Erdogan-aanhanger bent??”.

Merkel en ErdoganEn wat doet de EU-TOP? Het is zo stil “daarboven”. Zijn de heren/dames op zomerreces? “Wir schaffen dass”wel!

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.