Farmaceuten paaien artsen………………..

Het was de bedoeling om een artikeltje te schrijven over “Farmaceuten paaien artsen”. Deze zin tikte in bij Google in mijn zoektocht naar meer informatie over dit onderwerp. Tot mijn grote verbazing  kwam er een reeks van artikeltjes boven drijven, die ik U even laat zien.

  1. Eindhovense farmaceut paait artsen met geld – Eindhovens Dagblad (21 oktober 2011; Eindhoven Het farmaceutisch bedrijf Allergan uit Eindhoven is deze zomer veroordeeld tot een boete….)
  2. Farmaceuten gebruiken ziekenhuis als reclamespotje(19 april 2016 Farmaceuten paaien ziekenhuizen om hun dure medicijnen in de markt te zetten. Patiënten vragen deze dure medicijnen ook bij huisarts en apotheek)
  3. Pak artsen en farmaceuten hard aan – Archief-Trouw (19 juni 2001 – Amsterdam – , Farmaceutische bedrijven die artsen paaien, en artsen die geboden diensten gretig aannemen moeten individueel worden aangepakt….)
  4. De wurggreep van de farmaceutische – De Groene Amsterdammer ( 1 december 2001 = Natuurlijk zijn er ook bonafide farmaceuten, schrijft Le Carré is wel …..waarbij de te paaien dokters voor speciale  voorlichtingscongressen worden afgevlogen naar  exclusieve…..)
  5.  Farmaceuten maken elk jaar 8 tot 12 miljard euro winst ! Politalk.nl ( 5 april 2016 – Het wordt onbetaalbaar zo, waarschuwen artsen, politiek en belangenverenigingen. De Deense hoohleraar Peter Gotzsche is niet enthousiast van de grote farmaceuten…..)
  6.  FOK,nl/Nieuws / Nauwe banden farmaceuten en artsen (26 oktober 2009 . Pillenfabrieken en medici zijn nog steeds teveel met elkaar verweven..) enz. enz.

Pillenfabrieken en medici zijn nog steeds teveel met elkaar verweven..

Bovenstaande publicaties spreken voor zich. Het onderzoek in de Volkskrant van vandaag 22 december richtte zich op het voorschrijfgedrag van artsen bij vier relatief nieuwe medicijnen.Een onderzoek dat de Volkskrant samen met VGZ heeft uitgevoerd leverde het volgende resultaat op “Artsen die geen banden hadden met de producent schreven die medicijnen minder vaak voor aan patiënten”. De conclusie: het percentage was veel hoger bij de artsen die betalingen ontvingen  (53%), terwijl 20% gemiddeld van deze medicijnen werden voorgeschreven ( Gegevens zijn afkomstig uit het transparantieregister). Van het medicijn is niet vastgesteld dat het beter werkt dan het bestaande alternatief.

Huisartsen moeten zich niet laten paaien door farmaceuten, want vroeg of laat wordt dit tegen hun gebruikt. Complete onafhankelijkheid moet het morele uitgangspunt van de huisarts zijn. Hij schrijft het beste medicijn voor en laat zich niet verleiden met extra betalingen of andere douceurtjes. Anderzijds moet de zorgverzekeraar open staan voor het beste medicijn, dat op de markt wordt gebracht en zich niet alleen laat leiden door het kostenaspect. Zorgverzekeraars hoeven geen torenhoge reserves aan te houden, maar moeten ook beseffen dat de door de zorgverzekeraar opgelegde beperkingen mensenlevens op het spel worden gezet. De kosten van het medicijngebruik moeten gerelateerd zijn aan het effect en moet los staan van extra betalingen aan huisartsen door de farmaceutische industrie.

De laatste jaren is in de politiek weer belangstelling naar een algemeen ziekenfonds!!! Het is zeer de vraag of alle zorgverzekeraars samen een beter en goedkopere zorg aanbieden dan het “oude ziekenfonds”.

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.