Het Station van Erdogan

Hoofdstation Ankara
Hoofdstation Ankara

In 1996 zei Erdogan: “Democratie is als een trein. We stappen uit wanneer we aankomen op het station dat wij wensen”.

Erdogan is aangekomen op het hoofdstation. Op het hoofdstation wordt de noodtoestand uitgeroepen en Erdogan regeert per decreet. Niemand heeft nog iets te vertellen. Het hoofdstation staat vol met Erdoganaanhangers, maar er rijden geen treinen meer. De President van Turkije vergrijpt zich aan de fundamentele vrijheid van het individu en de rechtstaat.

Ná de coup volgt dé coup van Erdogan zelf. Je smoort de oppositie. Ieder die niet vóór Erdogan is wil zo snel mogelijk dit land verlaten.  Honderdduizenden Turken willen dit land ontvluchten óf heeft de president hier de basis gelegd voor een burgeroorlog?

Op de weg terug zal de sultan verschillende stations aan moeten doen om de echte democratie te herstellen om zelf de rit te overleven.

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.