Hongarije 2 oktober stemmen over asielquotum (referendum)

Vluchtelingen
Vluchtelingen

De vraag, die op 2 oktober gesteld wordt luidt “Mag de EU bepalen dat Hongarije verplicht is mensen te huisvesten die niet de Hongaarse nationaliteit hebben zonder instemming van het parlement?” Tussen de regels door wordt in feite de vraag gesteld ‘Hoeveel asielzoekers / vluchtelingen willen wij maximaal (per jaar) opnemen? Mijn in ziens heeft elk land het recht om deze vraag te stellen en hierover een duidelijke afspraak te maken.
Hongarije en alle andere landen van de EU moeten de vraag over het asielquotum voorleggen in hun eigen land. Als een land roept “wir schaffen dass” dan moet je niet andere Europese landen opzadelen met een toekomstig groot probleem van de vele, vele vluchtelingen en asielzoekers, die allen naar Europa willen. En dan gaat het niet om honderdduizenden, maar waarschijnlijk om veel meer.

Het gaat hier om een conflict dat het Midden-Oosten zelf moet oplossen. Eens zullen alle partijen in dit gebied gaan inzien dat verschillen in politieke, etnische en religieuze opvattingen geslecht moeten worden om dit cultureel rijke gebied in de toekomstweer weer een plaats in de wereld te geven.
Het is niet uitgesloten dat steeds meer vluchtelingen uit Noord- en Midden-Afrika hun heil zoeken in Europa. De demografische explosie zal , als Europa niets doet, de instabiliteit aanzienlijk vergroten. Zwakke leiders van de EU, die zich laten pamperen door presidenten, die steeds minder democratisch worden!! Hoe lang gaat dit nog goed!

Anderzijds is het een schande dat de ‘Beschaafde  Wereld” voor miljarden aan wapens aan instabiele landen verkopen en daardoor mede verantwoordelijkheid dragen voor onrust in dit deel van de wereld. “Europa stop met wapenleveranties  en kom met een overkoepelend plan van opbouw in een democratisch bestel”!!!.

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.