Kinderbijslag afhankelijk van de betaalbaarheid van het sociaal stelsel

Kinderbijslag EngelandInformatie opgehaald op de website van nu.nl (14 juni 2016)

In Groot-Brittannië krijgen burgers uit andere EU-landen alleen kinderbijslag als zij “op Britse bodem verblijven als zij inkomen genieten”. De Europese Commissie was het daar niet mee eens en stapte naar het Hof van Justitie, omdat Londen aldus de Europese Commissie geen extra voorwaarde voor EU-burgers zou mogen verbinden aan dergelijke uitkeringen.

Het Hof van Justitie veegde het bezwaar van tafel, omdat vooraf deze voorwaarde bekend was. Doorslaggevende reden was dat “een lidstaat ook de betaalbaarheid van zijn stelsel van sociale zekerheid mag beschermen”. Dat hebben de Britten toch  voor elkaar gekregen. Gezien de toenemende vluchtelingenstroom zullen wel meer landen deze bijzonder bepaling willen opnemen?

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.