Meer dan een miljard dollar via ING Bank doorgesluisd

De premier van Maleisië, Najib Razak, wordt beschuldigd van fraude. Er zou meer dan 1 miljard aan dollars van het Maleisisch Staatsinvesteringsfonds zijn weggesluisd naar privérekeningen aldus fd (woensdag 20 juli 2016).

Er werd meer dan een miljard dollar overgemaakt via twee beleggingsfondsen op Curacao, via de ING, naar tussen vennootschappen, die uiteindelijk werden beheerd door de premier. Via schijnconstructies kwamen honderden miljoenen terecht op privérekeningen van de premier. Ook in 2013 werden o.a. via de ING  gelden gestort  en volgens onderzoekers vormen de Britse Maagdeneilanden een tussenschakel voor stortingen op rekening van de premier.

Wat ik als eenvoudige buitenstaander niet snap, dat er bij de ING-TOP geen lichtjes zijn gaan branden om deze markante overschrijvingen nader onder de loupe te leggen. Moet zo’n transactie dan niet doorgegeven worden aan de Nederlandsche Centrale Bank?

In Nederland hebben we toch een Meldpunt Ongebruikelijke Transacties? Transacties vanaf € 15.000 zijn verdacht als deze aan een bepaalde indicator voldoet. Deze indicatoren kunt u terugvinden onder de site Belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties. Wat valt nu op? De Wet Melding Ongebruikelijke Transacties geldt voor vrije beroepsbeoefenaars, waaronder accountants, belastingadviseurs, notarissen en advocaten, maar geldt ook voor Financiële dienstverleners, zoals banken, verzekeraars, effecten- en beleggingsinstellingen, geldtransactiekantoren, creditmaatschappijen en casino’s.

Heeft iemand van de ING-TOP niet opgelet en waarom heeft de Nederlandsche Bank niet ingegrepen? Of was de NB niet op de hoogte van deze transacties? Of valt het doorsluizen van grote sommen geld niet onder deze wet?

Begrijpt U het NOG???

 

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.