Mocht Wilders zeggen “minder Marokkanen”?

Op het moment dat Wilders zich richt tot zijn directe achterban op woensdag 19 maart in Grand Café De Tijd in Den Haag”, dus voor een gerichte groep, is er m.i. nog niet direct sprake van een ontoelaatbare uitspraak maar als Wilders gebruik gaat maken van voor iedereen toegankelijke media (zoals op websites) of  elders in het openbaar spreekt over meer of minder Marokkanen, wordt het een ander verhaal. Wat betreft hetgeen gebeurde in het Grand Café spreekt  de rechtbank van een vooraf  “geregisseerde interactie”, maar zolang dit binnen een gesloten gemeenschap gebeurt is de openbare orde niet verstoord.. Dit laatste is in de uitspraak van de rechter onderbelicht. Als bewust de informatie die avond overgeheveld is naar het NOS-journaal dan gaat m.i. Wilders buiten zijn boekje. Maar goed een jurist zal misschien anders oordelen.

Opvallend was ook de volgende opmerking in de rechtspraak “Het was de rechtbank namelijk niet ontgaan dat verdachte zich meermalen over deze strafzaak en de rechtbank had uitgelaten in berichten op zijn Twitteraccount. Zo schreef verdachte over een ‘neprechtbank’, dat het vonnis al klaar lag en publiceerde hij foto’s van de rechters met een verwijzing naar de politieke partij D66. Een feitelijke onderbouwing daarvan of een toelichting daarop heeft de rechtbank nergens kunnen ontwaren. Ook in zijn laatste woord heeft verdachte zich bepaald niet onbetuigd gelaten”.

De waardigheid van de rechtspraak werd met deze opmerking van Wilders in het hart getroffen. Of het uiteindelijk een rol heeft gespeeld in de uitspraak is zeer de vraag.

Omgangsnorm ……..Toch heeft de rechtbank een zeer doordachte en wijze uitspraak gedaan. Het gaat om de grenzen van fatsoen en hoe we met elkaar moeten omgaan en dat begint thuis…en op school en bij ouders aan de zijlijn bij het sporten van hun kinderen………….In de uitspraak van de rechtbank leid je af dat de “de vrijheid van meningsuiting” niet onbeperkt is. Je kunt dus niet ongelimiteerd alles zeggen. Dus ook politici moeten buiten de Tweede Kamer hun grenzen weten. In de Tweede Kamer is de speelruimte om je mening te verkondigen ruimer dan daar buiten (parlementaire immuniteit). Ik hoop niet dat die beperking hier ook gaat gelden. Hopelijk brengt deze uitspraak met zich mee dat gedachtewisselingen van politici en burgers op basis van argumenten wat genuanceerder worden verwoord. Met respect met elkaar omgaan leer je thuis, op school en bij sportverenigingen.

En dan nog dit………..Nederland moet af van burgers met twee nationaliteiten. Een nationaliteit voor een Nederlander. Iedereen heeft dan dezelfde rechten en plichten. We hoeven dan niet meer te spreken over de Antilliaan, de Turk of de Marokkaan enz. Het bevordert de integratie en er moeten waarborgen komen dat zij dezelfde kansen krijgen. Dan pas gaat de integratie lukken.

 

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.