Oostelijk Halfrond vecht om de Zuid-Chinese Zee (Spratley-eilanden)

De Nine-Dash-Line
De Nine-Dash-Line

Het is niet alleen het Westelijk Halfrond dat nu een problematische periode doormaakt, maar ook in Azië begint zich een strijd af te spelen met vergaande gevolgen. Wie kunnen nu rechten ontlenen op de Zuid-Chinese Zee.

De uitspraak van het Permanente Hof van Arbitrage (Den Haag) .Volgens deze uitspraak is er geen wettelijke basis om  historische rechten te claimen in de gebieden, die vallen onder  Nine-Dash-lijn.

Belangrijk is dat de aanspraken van China door de Zeerechtconventie van de Verenigde Naties uit 1982 is vervallen. Ook heeft China de traditionele visserijrechten van de Filipijnen geschonden. Bovendien heeft China delen van het ecosysteem van de Spratley-eilanden beschadigd. China kan op geen enkele wijze het recht van een exclusieve economische zone ontlenen. Kortom China heeft geen historisch recht  op de wateren van de Zuid-Chinese Zee.11*

China heeft in het verleden op eigen houtje de Nine-Dash Line getrokken in de  Zuid-Chinese Zee. Deze lijn loopt  langs de kust van de Filipijnen, Maleisië, Indonesië en Vietnam. Ook op de eilandengroepen zoals de Spratleys hebben de Chinezen niets te zoeken.  Zij hebben inmiddels aan deze eilandengroep al veel ecologische schade toegebracht. Ook zijn de Chinezen op het moment dat de Filipijnen het geschil in Den Haag aanhangig maakt doorgegaan met het aanleggen van kunstmatige eilandjes en het vissen op bedreigde schildpadden en koralen.

Gebied binnen de Nini-Dash-Line
Gebied binnen de Nini-Dash-Line

Echter China erkent het Hof van Arbitrage niet. Toch is de uitspaak een psychologische opsteker voor de aangrenzende landen langs de Nine-Dash-Line. De landen worden door de VS gesteund en dit land heeft meermalen duidelijk gemaakt dat zij deze lijn niet erkennen. Het dreigend expansionisme doet zich ook voor in de Oost-Chinese Zee.

Voor Japan begint de handelwijze van China een heikele zaak te worden. In Japan is een defensie rapport goedgekeurd, waarop China fel op gereageerd heeft. Ook Zuid-Korea gaat zich bedreigd voelen door de GROTE REUS van het oosten.

Die GROTE REUS met zijn 1,5 miljoen militairen, die de uitspaak van het Hof van Arbitrage niet erkent. Wei Hai sprak dreigende taal op de ambassadereceptie “Oorlog is van vitaal belang voor een land” en “We nemen alle mogelijke maatregelen om de soevereiniteit te bewaren”.  Kennelijk reikt die soevereiniteit volgens de Chinezen verder dan het Hof van Arbitrage als officieel standpunt heeft uitgedragen.

Dat de spanning van geo-politieke machten hoog oplopen blijkt wel dat de Russen met de Chinezen in de Zuid-Chinese Zee militaire oefeningen gaan houden.

1*Zie nu.nl 13 juli2016

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.