Achtergrond van de website

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Samen met onze helaas overleden kaartvriend Hans van Duijvenbode discussieerden we over de wijze van politiek bedrijven in Nederland en daarbuiten. Ter nagedachtenis aan hem heb ik deze website opgezet om uiting te geven over  zorgen in de huidige samenleving en de wijze waarop soms politiek wordt bedreven. Bovendien moet deze website een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In sommige landen is het democratische gehalte aan het vervagen. Democratisch gekozen en vervolgens alle macht naar je toe trekken en andersdenkenden buiten spel zetten is een voorbeeld van normvervaging binnen de democratie.

In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken en de migranten moeten binnen 4 jaar de taal op spraakniveau beheersen. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de  migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e  levensjaar krijgen nogmaals de kans om van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet.De staat draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de keuze, die de migranten maken. De overheid zal duidelijk aangeven wat de gevolgen zijn voor deze keuze op financieel gebied.

Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar  moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen.

Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zoveel proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang waar ze uiteindelijk voor gekozen zijn. Er wordt veel gepraat met weinig daadkracht.

Bovendien wordt de democratie getart “eenmaal je stem uitgebracht en de partij kan zijn gang gaan”. Daarom is een nieuwe democratie met een nieuwe stijl nodig om de politiek op te schudden. Eventueel in de vorm van een nieuwe democratische partij, die beter het belang van de kiezer vertegenwoordigt en een weg baant naar  nieuwe wegen in politiek Den Haag.

Als je kritiek hebt moet je ook aangeven welke ideeën deze nieuwe politieke stroming omvatten.

In 6 hoofdstukken van de schaduwpartij DVP worden het bestaansrecht, de missie, de visie en strategische uitgangspunten uitgewerkt.