Asscher als toekomstige droomprins……………

Elke keer als ik deze man op tv zie dan denk aan een dromer, een droomprins , die op zijn witte paard de Tweede Kamer binnen rijdt en via een balkonscène de aandacht vraagt van de knappe voorzitster van de Tweede Kamer , mevrouw Khadija Arib en verzoekt om zijn plannen nog eens uit te leggen om daarna nog eens te vertellen wat er allemaal moet gebeuren. Anderzijds lijkt het soms ook dat de reikwijdte van deze vice premier niet verder reikt dan het hartje Amsterdam. Als een droomprins op het witte paard rijdt hij door het hartje van Amsterdam op naar het paleis op zoek naar een nieuw soort pieten op de Dam.

Een ruime  meerderheid van de bevolking vindt dat de “zwarte Piet” moet blijven. Als politicus had hij er verstandiger aan gedaan om dit item niet “een politiek tintje” te geven, maar dit over te laten aan de samenleving zelf. Als Asscher eens wat verder het land was ingetrokken dan had hij kunnen weten dat dit kinderfeest een traditie is , waar niet aan gemorreld moet worden. Het oude verhaal is dat deze Pieten zwart zijn, omdat ze door de schoorsteen moeten kruipen om cadeautjes te kunnen geven. De zwarte Pieten zijn gewoon zwart gebleven en de Sint is gewoon de Sint gebleven.

asscherAsscher had zich beter kunnen afvragen waarom er in praktisch heel Nederland zo fel wordt gereageerd! Het antwoord is eenvoudig “het incasseringsvermogen over veel zaken, die onze samenleving in beroering brengen” is overschreden. De harde wereld waar samenlevingen de laatste jaren mee te maken krijgen maakt de mens kriegel. De verharding slaat toe en het open staan voor elkaar en het naar elkaar luisteren is verdwenen. En nu ..nu wordt er ook nog eens aan een markante Nederlandse traditie gemorreld. Enkele politici beginnen nu pas echt te beseffen dat een groot deel van de bevolking zich gepakt voelt. De rendementsheffing op het vermogen, het verhogen van de assurantie belasting, gigantische bezuinigingen in de zorg, verhoging van OZB-waarde, het verhogen van de energie-prijzen, het verhogen van de ziektekostenverzekering enz. enz……..maar we hebben het begrotingstekort wel van 3,5% terug gebracht naar 2,5%. Wat heeft het kabinet toch een geweldige prestatie geleverd. Het vervelende voor Asscher is dat hij hierop volgend jaar bij de verkiezingen zeker en dat geldt voor de hele PvdA in het bijzonder zal worden afgerekend. Ook winst voor de VVD is niet vanzelfsprekend.

Met het arbeidsmarktbeleid (zie de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) van Asscher wordt nu openlijk de vloer mee aangeveegd. Zo zouden werknemers na twee tijdelijke contracten in vaste dienst worden genomen.wet-dbaIn de praktijk valt dat heel anders uit. Als er geen werk is kun je als ondernemer iemand ook geen vaste baan aanbieden. Er is 600 miljoen voor uitgetrokken om uiteindelijk in juni van dit jaar 3000 “echte”banen te kunnen creëren. Zelfs het onderwijs komt met deze wet in de problemen. Ook de scholen en dat geldt mijn inziens ook voor overheidsbedrijven, die met budgetten werken, ook zij kunnen niet zomaar iemand een vast contract geven.  Uitgerekend per vaste baan kostte dat € 200.000 per echte baan (zie telegraaf van 1 december 2016) en wat heeft het opgeleverd!!! Dat er meer banen bijkomen heeft meer te maken met een aantrekkende economie dat met het banenplan van Asscher. Daar is iedereen het wel over eens.

Een “kleine overtreding” door AOW’ers in Israël in bezet gebied een te hoge uitkering gegeven is tot daaraan toe , maar of Asscher de juiste persoon is om het beleid van de PvdA in het politieke speelveld te kunnen verdedigen is twijfelachtig.

Asscher is en blijft een aardige, maar hij heeft echter meer bestuurlijk capaciteiten en niet de vechtspirit, die een politicus vaak typeert.

 

Het moet toch niet gekker worden….bankroet van de bankrekening (EU-regelgeving)

Het moet niet gekker worden.

Massaal nee, nee tegen deze EU-regelgeving.

Ik citeer Trouw 1 december 2016 “Onder nieuwe Europese regelgeving zijn banken straks verplicht betaalgegevens  van hun klanten te verkopen aan derden” Weer zo’n onzinnige regelgeving van de EU waar honderden ambtenaren mee bezig zijn geweest om dit voor elkaar te krijgen. Stel je voor  je gaat een dagje uit winkelen dan kan een derde persoon precies je koopgedrag volgen. De overheid heeft altijd beweerd dat de privacy van de mens moet worden gewaarborgd. Gelukkig kan de rekeninghouder “nee zeggen  tegen de bank die jouw gegevens  op verzoek van andere bedrijven kan door verkopen”.

In Trouw lees ik verder dat “onder  nieuwe Europese regelgeving banken verplicht zijn betaalgegevens van hun klanten te verkopen aan derden als die daarom vragen. Die partijen hebben wel een vergunning hebben”. Het is een schande om op deze manier inbreuk te maken op de privacy van de rekeninghouders. Elke rekeninghouder weet hoe dit in de praktijk gaat uitwerken. De praktijk leert als je eenmaal privacygegevens aan een derde hebt gegeven dit na verloop van tijd een eigen leven gaat leiden. “Onbedoeld” komen deze gegevens in handen van instellingen, personen, bedrijven en overheden, die daarmee je handelwijze dag en nacht kunnen volgen. Natuurlijk zijn aan “het verstrekken van deze gegevens voorwaarden verbonden en moet een consument altijd nee kunnen zeggen”, maar gelooft u van mij, dat eenmaal verstrekte gegevens altijd onverwachts ergens op duiken. Kijk maar eens hoe de privacy in je mailbox gegarandeerd werd, terwijl allerlei bedrijven plotseling, zonder je toestemming hebt gegeven, jou even informatie gegeven wat je deze week allemaal kunt kopen of waarover jij zo nodig over geïnformeerd moet worden.

Zuid-Europese landen willen toch al niet teveel via de bank regelen. Dus……

Stelling:

Als banken zo nodig mijn gegevens aan derden verkopen, dan moet de rekeninghouder voor elke afzonderlijke verkoop aan een derde persoon, juist aan de rekeninghouder de vergoeding geven. En als die derde persoon dit weer verder door verkoopt zonder mijn toestemming moet de betreffende instelling, die de gegevens heeft door verkocht, een fikse boete krijgen Hij krijgt immers informatie over mij, die doorverkocht wordt zonder mijn toestemming.

Beroepsethiek van notarissen tijdens de WO II en van slavenhandelaren van de VOC en WIC

kille-mist

Het gaat hier om een vergelijking van twee perioden, waarbij geldzucht tot meedogenloosheid leidt

Vele malen heb ik de afgelopen maanden geschreven over de ethiek van bestuurders en politici. In het artikeltje van de Volkskrant kun je lezen dat nog een elite-groep tijdens WOII aan het rijtje kan worden toegevoegd.

slavernij-2 Ethiek is enerzijds iets persoonlijks. Het zijn waarden en normen, die niet in elke periode hetzelfde zijn. Tijdens de West Indische Compagnie periode was de slavenhandel in de republiek der Nederlanden “uitgegroeid tot een heel  normale wijze van handeldrijven”. Enerzijds zou je verwachten, dat dit onmenselijk gedrag voortvloeit uit een algemeen geaccepteerde norm. slavernij-schipHet sarcastisch gedicht “Het Slavenschip” van de beroemde  Duitse dichter Heinrich Heine (1797-1856) geeft aan dat handel drijven en winst maken een soort opdracht dat door menig kerkgenootschap gesteund zal zijn. Een gedeelte van dit gedicht heb ik overgenomen ( u kunt de rest van het gedicht terugvinden via http:// www.slavenhaler.nl/heinrichheine01.html):

 

 


Het Slavenschip

De supercargo, Mynheer Van Koek,
Zit in zijn kajuit en berekent
Hoeveel het totaal van de lading bedraagt
En hoeveel profijt dat betekent.

“De gummi is goed en de peper is goed,
Driehonderd balen en vaten;
Stofgoud en ivoor — maar de zwarte waar
Levert de hoogste baten.

Van de zeshonderd negers die ik voor een krats
Aan de Senegal kocht, wordt ik wijzer.
Hun vlees is hard, hun spieren zijn strak,
Ze zijn als eersteklas ijzer.

Ik heb ze geruild tegen brandewijn,
Tegen vorken, messen en kralen;
Ik maak op die handel achthonderd procent,
Zelfs al zou de helft het niet halen.

Al resten er mij nog maar driehonderd in
De haven van Rio Janeiro,
Ik krijg toch honderd dukaten per stuk
Van het huis Gonzales Pereiro.” enz.enz.

Volkskrant 26 november 2016 (Jonathan Witteman)

In de Volkskrant van 26 november lees ik “Notarissen werkten mee aan verkoop Joodse roofpanden”  De rechtshistoricus schrijft in zijn proefschrift : KILLE MIST  “het notariaat en de erfenis van de oorlogstijd” dat duizenden huizen van Joden van meestal gedeporteerde Joden zonder meer verkocht konden worden, waarbij de totale verkoopwaarde op 150 miljoen gulden wordt geschat  (omgerekende naar  Euro’s 2016 : 900 miljoen)

De notarissen beriepen zich erop dat ze niet verantwoordelijk waren voor de gevolgen van hun beroepsuitoefening. Dat werd in de Tweede Wereldoorlog al snel een excuus om aan transacties mee te werken  waarvan duidelijk was dat de Joden  er de dupe van waren.deportatieslavernij-paramaribo Er was dus onder deze groep van notarissen geen enkel normbesef had dat dergelijke handelingen volledig laakbaar waren.  Hier laat een beroepsgroep, die aan de basis van de ethiek staat en het fundament vormt om handelingen te verrichten, die er juist op gericht zijn om het rechtsfundament te waarborgen, zich mee laten slepen met hun hebzucht naar geldelijk gewin. Het wordt nog erger als ik lees dat “In 1946 een deal is gesloten met de minister van Justitie om het notariaat van vervolging te vrijwaren. Een deel van de notarissen heeft een boete betaald over 60 procent van hun verdiensten aan de Joodse onteigeningen. Dat geld ging terug naar Joodse organisaties“. Ook de schatkist heeft in die tijd 5 miljoen gulden verdiend (thans 30 miljoen euro’s). Het ergste, aldus de volkskrant is, dat “de belastingdienst tot aan de Hoge Raad heeft volgehouden  dat de transacties rechtsgeldig waren. Dit is het toppunt van onmenselijkheid. Waar was de beroepsethiek van deze notarissen tijdens Wereldoorlog 2 en waar was die van de topambtenaren en hun ministeries!!!

Ervan uitgaande dat waar is wat in de Kille Mist is geschreven dan zal de Staat en de notariële gemeenschap in Nederland een diepe buiging moeten voor al het leed dat deze bevolkingsgroep is aangedaan.

Beide voorbeelden zijn het toonbeeld van verwerpelijk handelen en dat geldelijk gewin de norm vervaagt en de blindheid vergroot.

Er is nog hoop!!! slavernij-plaquette

Het statelijk recht staat boven andere vormen van rechtspraak

multiculturele-samenlevingNu de multiculturele samenleving uit zeer verschillende  groepen bestaat met eigen waarden en normen heb ik in onderstaand schrijven een standpunt ingenomen dat gaat over de rol van de staat, het statelijk recht en de samenleving met zijn verschillende nationaliteiten, opvattingen en geloven.

In de publicatie van 21 november Kosmos (1), politiek en religie heb ik het gehad over de oneindigheid van de kosmos. De mensheid heeft vanaf het begin van een ontwikkeld denkvermogen nagedacht over het universum. Het aardse leven is eindig en daarna komt de grote oneindigheid en dat  wij als aardse mensen na onze dood een oneindig “leven” gaan leiden. symbolen-van-verschillende-gelovenMijn overtuiging is dat het “ZIJN” niet meer of minder is dan de aanwezigheid vóór onze geboorte. Het voortbrengen en voorkomen  van wezens in welke vorm dan ook heeft een betekenis en dat is de drang om te blijven bestaan. In die ‘drang om het bestaan’ hebben alle bevolkingsgroepen altijd  min of meer een systeem gevormd om de strijd om het bestaan te vergemakkelijken. Door samenwerking kan men meer bereiken en je ziet dan ook dat de laatste 4000 jaar zich voortdurend nieuwe machtsblokken hebben ontwikkeld, die nog beter waren opgewassen om andere groepen te overtroeven. Soms gaf de machtsuitbreiding aanleiding om andere bevolkingsgroepen, zoals  etnische, religieuze en raciale groepen te decimeren. Langzaam groeide het besef dat overleg op de lange termijn meer oplevert dan de confrontatie. De machtsconcentratie van verschillende geo-politieke blokken neemt toe Iedereen begint na de geboorte met een drang naar overleven en zal in het algemeen zodanig handelen  om zich zo lang mogelijk staande te houden. Dit staande houden kun je het beste nationaal of internationaal regelen. De nationale handhaving van de rechtsorde verschuift geleidelijk naar een hoger niveau en zal over 50 jaar op mondiaal niveau een feit. Aan het opstellen van een wereldrechtspraak/wereldrechtsorde zullen zeer heftige discussies vooraf gaan. Bij al deze processen van handhaving en om zich staande heeft men in het Westen gekozen voor een democratische rechtsstaat. In een rechtsstaat is het statelijke recht van een land de basis van alle rechtspraak. Alle andere vormen van rechtspraak zoals o.a het kerkelijk, het islamitisch en het adatrecht zijn ondergeschikt . Dat betekent bijvoorbeeld als de staat in het belang van het kind vindt dat dit kind moet worden ingeënt dan moet dit ook gebeuren. twee-gezichtenDe rechtsstaat staat voor het belang  van de hele bevolking en moet voorkomen dat religieuze deelbelangen of andersoortige belangen niet de staat kunnen ondermijnen. Zo’n uitgangspunt gaat verder dan de scheiding tussen staat en religie.  De Staat staat boven de religie.De staat is er voor de hele bevolking. Er moet één rechtspraak zijn, die gebaseerd is op de grondwet. Alle andere vormen van rechtspraak zijn hieraan ondergeschikt. Zo wordt voorkomen dat elke groepering  zijn eigen wetten  introduceert en deze gaat toepassen.

Wat kan Europa leren van Trump’s eerste daden? 20 januari 2017

Van de zes maatregelen, die Trump op de eerste dag wil aankaarten zijn er 4 bij, waarmee wij binnen Europa ook iets kunnen

1. Afrekenen met regels

==Trump wil voor een deel afrekenen met de regelgeving waaraan bedrijven zich moeten houden. Zijn plan: voor elke nieuwe maatregel moeten twee bestaande maatregelen worden afgeschaft==. Ook in Nederland worden voor onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven teveel regels opgesteld, die vaak een verlammende invloed uitwerking op de organisaties zelf. De overheid moet zich meer bewust zijn op welke terreinen het wel zinvol is (lees in algemeen belang)  om via regelgeving de grenzen aan te geven wat wel en niet kan. De volgende stap is overbodige regelgeving te schrappen. Bovendien kunnen vele gemeentelijke, provinciale en procedures bij de rijksoverheid ingekort worden.

2. Amerika’s infrastructuur beschermen

==De toekomstige president zal op het ministerie van Defensie en in de krijgsmacht direct mensen aan het werk zetten die de ‘vitale infrastructuur’ van de Verenigde Staten immuun moeten maken voor cyberaanvallen ‘en alle andere vormen van aanvallen==’. Ook Nederland moet zijn defensie heroriënteren en de slopende bezuinigingen van de afgelopen jaren omzetten in nieuw materieel wat bij een modern leger past. Cyberaanvallen komen voort omdat veel bedrijven nog te weinig doen om hun bedrijfsgeheimen te beschermen. Het is in een open democratie te gemakkelijk gemaakt om hoogwaardige technologie te kapen. Universiteiten, die bezig zijn met met onderzoeken, waar veel belangstelling voor is, moeten zich meer bewust zijn dat niet alle studenten zonder meer maar toegang kunnen krijgen tot gevoelige informatie.

 3. Ethische hervorming: lobbyverbod

==Mensen die de overheid hebben vertegenwoordigd, mogen de eerste vijf jaar nadat ze hun functie hebben neergelegd, geen lobbybaantjes bekleden. Ze mogen zelfs levenslang niet in Washington lobbyen namens buitenlandse overheden==.We stellen een integriteitscommissie als een Eurocommissaris over de scheef gaat en zo wordt het probleem  doorgeschoven. Het woord voorbeeldfunctie is weggeduwd of geschrapt in vocabulaire van enkele oud-Eurocommissarissen. Zo’n verbod als Trump beoogt zou ook moeten gelden voor de hoogste rang van ambtenaren en politici, die een functie na hun commissariaat beogen en bij een bedrijf of instelling hun diensten aanbieden. Dit is niet de plek om de grenzen van machtige oud-politici en commissarissen  af te bakenen. De ethiek van hun handelen moeten zij zelf afwegen.

4. Misbruik werkvergunningen onderzoeken (en voor Nederland mis bruik van regelgeving)

==Trump wil misbruik tegengaan van werk- en/of verblijfsvergunningen die uitpakken in het nadeel van Amerikaanse werknemers==. Ook in Nederland schommelt de werkloosheid op dit moment rond de 530.000 mensen, die zonder werk zitten. Deze week lazen we in verschillende kranten, dat er een groot tekort is aan seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw. Het wordt tijd dat het doolhof van (onterechte) uitkeringen wordt doorgemeten. Het is absurd dat men soms weigert te werken, omdat de uitkeringen hoger zijn dan een betaalde baan te aanvaarden. Een toenemende belangstelling van Marokkanen en Algerijnen om te werken of voor de premie!!Het aantal Marokkaanse immigranten groeide het aantal Marokkanen van 80 in 2016 tot meer dan 700 tot en met eind oktober 2017. Waarom kwamen deze migranten om te werken of omdat ze “recht hebben op een vertrekpremie”. Wie slaat de plank mis, weer de overheid. Mijnheer Dijkhoff doet zijn best, maar hij kan niets beloven om dit euvel weg te werken.

 

 

De kosmos, politiek en religie

In hoofdstuk 1 van het schaduwprogramma van de DVP heb ik het volgende geschreven:

De kosmos en de nieuwe wereldorde

De filosofie van de menselijke rol tijdens zijn aardse leven met de gave om te denken, te vormen, te geven en het gemeengoed te onderhouden geeft zin aan zijn bestaan.
Eeuwenlang wordt al gezocht naar een zekerheid na de dood. Het ‘heilige geloof’ dat er na de dood een oordeel zal worden geveld hoe deze mens zich tijdens zijn aardse heeft gedragen zou dan bepalend zijn of hij wel of niet tot de poort van God of Allah wordt toegelaten is gebaseerd op angst dat het leven na de dood ophoudt.
God of Allah is ” Entos Humon “.
Naarmate de wetenschap steeds meer aantoont dat eindigheid een gevolg is van onze geboorte en voor de mens een begrijpelijke entiteit is, immers niemand kan zich aan de dood onttrekken, laat de astronomie ons kennismaken met een kosmos die oneindig is.kosmos Het betekent mijn inziens dat de mens niet verder moet zoeken naar een eindigheid, die niet bestaat. Het aardse bestaan omvat een tijdsspanne van het tijdelijke en is voor mens en dier een vaststaand feit. De enige zekerheid is dat levende organismen zijn voortgekomen uit aardse bestanddelen en in dat opzicht deel uitmaken van de cyclus van materiële elementen. Het tot stof terugkeren op deze aarde en deel uitmakend van de oneindige kosmos, geeft aan, dat wij deel uitmaken van de oneindigheid van het heelal.

Voor enkele religies betekent dit dat zij een andere weg in zullen slaan en het geloof hoogstwaarschijnlijk moeten herijken. Er zijn hogere machten, die boven deze religies uitstijgen. Het einde van de kosmos bestaat niet. De mens is voortgekomen uit de kosmos en zal na de dood als dode materie deel uit maken van het GROTE GEHEEL ; de Kosmos.

Bovengenoemde axioma (aanname) zal door veel geloven niet erkend worden tot het moment dat de aardse wereld geconfronteerd wordt  met andere planeten, waar ook leven voorkomt of mogelijk is.

Statistisch gezien zijn de kansen in dit oneindige heelal groot, dat er meer wezens zijn, die zich ontwikkeld hebben uit fysische en of chemische elementen. Eens zal er contact plaatsvinden met “anderen” . Godsdiensten zullen daarin waarschijnlijk een beperkte of helemaal geen rol meer spelen. Ook zij maken deel uit van deze Hogere Entiteit.
Het aardse leven met haar natuurlijke omgeving maken deel uit als één van de ontelbare planeten van een oneindige kosmos.
De bewoners van onze planeet hebben door hun denkvermogen de plicht op om de aarde te onderhouden en deze voor de toekomst veilig te stellen.”Het Koninkrijk Gods is entos humon” ;vrij vertaald zou je kunnen zeggen God of Allah zit in ons. We zijn zelf verantwoordelijk wat wij van deze planeet maken. Het is een overspanning van alle geloven en opvattingen, die voor elk menselijk individu acceptabel is zowel voor gelovigen als niet-gelovigen. Alle geloven zijn onderdeel van een groter geheel.
Dat houdt de morele plicht in om flora en fauna te behouden en te onderhouden en indien mogelijk in de oorspronkelijke staat herstellen. Het technisch vermogen, waarover wij nu beschikken, moet ingezet worden om de grote ecosystemen te herstellen en een evenwicht te zoeken tussen de demografische draagbaarheid van de menselijke soort ten opzichte van de natuurlijke omgeving; een opgave voor de 21e eeuw

De opvattingen van geloven ten opzichte van andersdenkenden is aan het radicaliseren, omdat elke godsdienst in deze tijd van bedreiging en onzekerheid houvast aan de groep biedt . In plaats dat godsdiensten elkaar proberen te vinden zien we dat de tegenstellingen worden aangewakkerd. In deze roerige periode, waarbij zoveel volkeren kansen krijgen om een sprong voorwaarts te maken en van de nieuwe welvaart kunnen profiteren zien we daarentegen de dreiging van een grootschalige vernietiging van etnische groepen en culturen. Verscheuring van landen, vernietiging van cultureel erfgoed, massa-slachtingen onder verschillende etnische groeperingen brengt vele mensen tot wanhoop.

De grote wereldmachten zijn alleen bezig om hun Geo-Politieke invloed uit te breiden. Dat geeft weer aanleiding tot nieuwe conflicten.

Het aardse bestaan is een tijdelijke invulling van het individu binnen het ‘groter geheel’

wereldorde1De opvattingen van de partij leunen aan tegen de stroming van het Humanisme.
Een aanvullend verschil is dat de betrokkenheid verder reikt dan alleen het aardse bestaan. Wij hebben zolang wij = de mensheid in zijn geheel- geen contact hebben met mogelijke andere vormen van leven een totale verantwoordelijkheid voor het materiële en het immateriële.
Bovenstaande uiteenzetting is een basis voor het nemen van politieke beslissingen, die haar draagkracht vindt in het feit dat de “mensheid een onderdeel is van een groter geheel” en de plicht heeft de aarde in zijn totaliteit, in zijn ZIJN, te beschermen.

De  staat, de machtsblokken of welke bestuursvorm  dan ook hebben een totale verantwoordelijkheid, die uitsteekt boven de religie. Teruggaand naar de huidige politiek dat dat elk land de morele verplichting draagt om voor ieder individu, elke groepering hun gerechtvaardigde belangen te verdedigen en veilig te stellen.

Als de politiek dit standpunt overneemt is er ruimte voor een andere wereldorde. Op  korte termijn is dit nog niet realistisch, maar het zou een begin kunnen zijn van een andere manier van omgaan met elkaar.

Wat dat voor een politieke partij betekent komt in een van de volgende notities ter spake!!

File-nood een politiek probleem: Decentralisatie van de macht en Deconcentratie van bedrijven en infrastructuur

Decentralisatie van macht en Deconcentratie van bedrijven en toegankelijkheid.

In heel Europa zien we dat vele regio’s zich profileren en willen presenteren. Een vorm van regionaal bewustzijn. Regio’s die een bepaald logo invoeren om daarmee de naamsbekendheid te vergroten.   Meer investeren in specifieke regio’s betekent ook meer spreiding van arbeid en inkomen .decentralisatiesDe drie grootste steden van de Randstad gedijen als een politiek en commercieel bolwerk, waar de Macht van Nederland zich concentreert. De nabijheid (proximiteit)van al deze bedrijven maakt van de Randstad een belangrijk beslissingscentrum op politiek, commercieel en cultureel gebied. Op zich is daar niks mis mee, tenzij deze concentratie gaat leiden tot ongenoegen bij de burgers zoals de bestuurbaarheid van de grootste stad en de beheersbaarheid betreffende misdaadbestrijding tegen de grens aan komt. Daarnaast komt ook het file probleem om de hoek kijken en wordt de bereikbaarheid van de grote steden een toenemend probleem. Het fileprobleem is een van de grote problemen waarmee het kleine Nederland voortdurend mee geconfronteerd wordt. Politieke partijen zullen dit item zeker in hun verkiezingsprogramma moeten opnemen. Wat de politiek heeft laten liggen is “als je steeds meer in een sterk verstedelijkt gebied zoals rond Rotterdam en Amsterdam meer asfalt realiseert dan zullen deze nieuwe wederom steeds meer mensen naar de Randstad en met name de twee grote steden trekken. Je versterkt de aanzuigende werking van de Grote Stad. deconcentratie-infrastructuur-1

De uitgebreide stedelijke bagage zuigt zowel jongeren als ouderen aan. Echter er is een grens aan toegankelijkheid van Twee Megapolen. De aantrekkende economie heeft dit probleem bloot gelegd. Je merkt dit niet alleen op de weg, maar ook op het spoor zijn er frequent allerlei vertragingen met name in het Randstedelijk Gebied.  De laatste jaren zijn gelukkig in het spoorwegennet al grote verbeteringen aangebracht.
Uitbreiding van de randstadrail-logoRandstad Rail naar een Landelijk Rail-Circulatie-Plan. Als de Afsluitdijk toch moet worden verhoogd dan moet er tegelijkertijd eens onderzocht worden of een dubbel spoor kan worden aangelegd van Hoorn naar Harlingen. ( Aan de zee zijde van de Afsluitdijk windmolens en in de luwte de spoorlijn). Een groots project waardoor vooral de noordelijke regio’s een goede en stabiele verbinding met elkaar krijgen.
Decentralisatie en deconcentratie moeten meer vorm krijgen. Een verdere toenemende regionalisering in ons land is gewenst. Het verbetert de regionale situaties elders in het land en ontlast de Randstad. Overal zien we kleinere vliegvelden, die steeds meer passagiers binnen Europa vervoeren. Een goede ontwikkeling. De Randstad plukt hier op langere termijn, wat leefbaarheid betreft, de vruchten van en de regio’s krijgen een impuls om zich te profileren. En het heeft een positief effect op het file-probleem.
Concentratie wat moet in de Randstad, maar decentralisatie en deconcentratie waar het kan.
Macht en welvaart moet meer en beter verdeeld worden over de regio’s. De regio’s op hun beurt krijgen nu de kans om zich te bewijzen. Een goede verbinding met de andere regio’s is dan een must. Er moet een  cirkel verbinding komen waarbij het Noorden, Oosten en het Zuiden een snellere railverbinding met elkaar krijgen. Zo spreid je mensen en bedrijven in de regio.
De bedoeling is om de grotere knooppunten verspreid over het land nog beter met elkaar te verbinden. Dit past in het kader van de decentralisatie en deconcentratie.
Verder moet Nederland met de omringende landen afspraken maken om internationale verbindingen te verbeteren en nog meer op elkaar af te stemmen.In de loop van de  afgelopen zestig jaar zijn verschillende nota”s verschenen over de Ruimtelijke Ordening in Nederland.

Van concentratie naar deconcentratie en decentralisatie
REGIONAAL NIVEAU

randstad-bewakingDe Randstad moet zijn kernfunctie van de Mainports Amsterdam en Rotterdam maximaal kunnen vervullen. Echter vervuilende activiteiten moeten zoveel mogelijk worden afgestoten of de industrie moet in snel tempo een omwenteling maken naar een zo’n schoon mogelijke productie. Een concentratie van mensen, bedrijven en industrieën vraagt zijn tol. Filevorming, uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden, dioxide treft een groot deel van de Randstad.
De regionale industriële ontwikkeling moet verder uitgebouwd worden. Daarmee krijgt men een betere spreiding van bevolking en werkgelegenheid en dus ook van welvaart.
Regionale decentralisatie moeten verder uitgebouwd worden en zou zich op bepaalde industrieën kunnen richten.
Het brengt een betere spreiding van bevolking en welvaart met zich mee en het geeft Nederland een stimulans om nauwere contacten met de grensgebieden te onderhouden.regionale-concentratie
Zo zou de volgende regio’s (voorbeelden) extra kunnen profiteren:
1. Regio Noord met als centrum de stad Groningen
2. Twente hoogwaardige technologie
3. Arnhem-Nijmegen
3. Eindhoven hoogwaardige technologie
4. Maastricht op haar centrumfunctie (congresstad)
5. Middelburg-Vlissingen secondair havengebied.
Gebieden moeten in de nabijheid een luchthaven hebben, goede toegankelijkheid via het wegennet en via de spoorverbindingen.
De ontwikkeling van de regio-infrastructuur moet ook aansluiten op verbindingen met het buitenland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethiek binnen de (oud) EU-TOP; Neelie Smit Kroes; en de integriteitscommissie

 

Waar ligt de grens van het ethisch onderscheidend vermogen van Mevrouw Kroes.neelie-smit-kroes

IN Europa NU  (onafhankelijk & actueel) van maandag 14 november 2016 staat een artikeltje “Tang vraagt EU-ombudsvrouw voor affaire-Kroes”.   Tang is Europarlementariër en heeft Emily O’Reilly ingeschakeld, omdat de Europese Commissie ‘al een maand lang niet reageert op een klacht over de affaire van Neelie Kroes’. Een klacht, die die door 45  sociaaldemocratische Europarlementariërs wordt gesteund.

cloud of words or tags related to ethics and moral dilemma on a vintage slate blackboard
cloud of words or tags related to ethics and moral dilemma on a vintage slate blackboard

In het artikel staat dat “Uit de Bahama Leaks blijkt zonneklaar, dat Kroes van 2000 tot 2009 directeur was van een offshore vennootschap op de Bahama’s”. Zij had bij haar benoeming tot Eurocommissaris deze functie moeten vermelden. Moet U zich voorstellen, dat in de TOP van de EU dit soort zaken  verzwegen worden, dit een enorme  negatieve impact heeft op alle werknemers die direct of indirect (schatting 170.000)  voor de EU werkzaam zijn. Als Neelie Smit Kroes dit mag dan mogen en kunnen wij onze normen en waarden ook wel wat ruimer invullen of interpreteren zullen de Europese ambtenaren denken. “Het interne ethische comité van de Europese Commissie heeft al een onderzoek lopen naar de zaak-Kroes” Er staat niet bij of het dit onderzoek betreft, omdat Mevrouw Kroes ook al snel, na beëindiging van haar functie als Euro-Commissaris, een functie ambieerde, die ook al gevoelig lag bij het Europese Parlement. Het droevige van het hele verhaal is  dat het advies, dat het interne ethische comité geeft, niet bindend is aldus Europa NU. Hooguit kan een deel van de pensioenrechten geschrapt worden, maar dan moet ze wel naar het Europese Hof van Justitie.

Dezelfde angst, die de heer Tang uitspreekt dat “Grote bedrijven lijken nu met hun miljoenen politiek invloed kopen. Hierdoor staat de geloofwaardigheid van de Europese Commissie op het spel” onderschrijf ik, maar in feite betreft het ethisch handelen van alle Europese ambtenaren. Je kunt gedragscodes aanscherpen, maar de diepgang zit in de persoon zelf.

Reeds eerder heb ik een artikel geschreven met als titel : De Europese Commissie : De Gaarkeuken van benoemingen vóór of vàn het bedrijfsleven

Ook de voormalige voorzitter van de José Manuel Barroso van de Europese Commissie kruipt in het hol van de zakenbank Goldman Sachs. Een bedrijf dat de laatste jaren niet al te positief in het nieuws is geweest (zie het gesjoemel met begrotingscijfers en de rol bij de bankencrisis). Ook verbaasde mij de handelwijze van Neelie Smit-Kroes, die met verve haar nieuwe functie binnen Über verdedigde.

 

De gaarkeuken van de politiek deel 2
De gaarkeuken van de politiek deel 2

Neelie Smit-Kroes en José Manuel Borroso weten als geen ander hoe zij de beste resultaten binnen de EU kunnen halen voor de bedrijven, die zij vertegenwoordigen. Als politici kun je daar een mooi verhaal omheen vertellen, maar ook zij zullen worden afgerekend over hetgeen zij voor het bedrijf hebben bereikt. Het geeft toch wel een rare smaak hoe deze hoog gewaardeerde oud-politici in de pot van de vroegere gaarkeuken moeten roeren!!!

Op 28 oktober 2014 verscheen een artikel aan de hand van Wilco Dekker in de Volkskrant. De CEO (Corporate Europe Observatory) is een “lobbyclub die zich verzet tegen de invloed van het bedrijfsleven in Brussel. In het artikel wordt gesteld dat de banden tussen Brussel en het grote bedrijfsleven innig zijn. Uit het onderzoek blijkt dat negen van de 27 voormalige eurocommissarissen toestemming hebben gekregen voor bijna honderd bijbanen in het bedrijfsleven”. De bijbanen-verzamelaars van de EU.

“Mag een voormalige eurocommissaris, Neelie Kroes een half jaar na haar vertrek uit Brussel betaalde adviezen geven aan een Amerikaanse zakenbank”?  Ja vond de Europese Commissie na een vergadering op 4 februari 2015. Dit was wel zeer bijzonder, omdat zij onder meer “diepgaand onderzoek” deed naar staatssteun voor banken”.

De ethische opvattingen zijn bij  de ene politicus wat dunner dan bij de ander.

Trump schudt Europa wakker!! Wat moet er binnen de EU gebeuren!!

trumpcharityTrump schudt Europa wakker. Jarenlang is er gebakkeleid over het vormen van een Europees Leger. Er is nooit iets van terecht gekomen. Zwakte voortgekomen uit onwil, zwakke leiders en een Europese Top die alleen maar de invloedssferen willen uitbreiden en de omgekeerde weg volgen. Politiek gezien was voorspelbaar dat Rusland sit niet kon en wilde accepteren. Brussel wil groter en groter worden. Meer dan 100.000 ambtenaren, die de meest onbenullige zaken aankaarten en dit binnen de hele gemeenschap willen doorvoeren. Het belangrijkste krijgen de landen binnen de EU niet geregeld. Overal werd er op defensie bezuinigd. Ondanks waarschuwingen, zowel vanui de VS en ook binnen Europa werd niet of slecht geluisterd. Gelukkig beseft Europa dat een vergaande samenwerking voor een Europees leger ter verdediging van het Vrije Westen pure noodzaak is.Het is toch te gek voor woorden dat de Duitse militair de Franse militair niet begrijpt. Het zal voor alle landen, die zich hierbij aansluiten, betekenen, dat zij een deel van hun soevereiniteit moeten afstaan om van deze samenwerking een succes te maken.  europa-armee Door deze zwakke schakel van lage defensie-uitgaven in Europa heeft Rusland juist haar militaire kracht de laatste tien jaar aanzienlijk versterkt en was het mogelijk mede zonder noemenswaardige tegenstand politiek en militair een deel van de Oekraïne te annexeren. Overigens was de Oekraïne heelemaal nog niet rijp voor een toetreding. En dat geldt ook voor andere Zuid-Oost Europese landen.

Op het gebied van vervoer begint men binnen de EU het besef aan saamhorigheid volledig kwijt te raken. Een vrij verkeer waarbij steeds meer landen toltarieven instellen en het transport onnodig duur maken. Als we zo doorgaan is de EU gedoemd te mislukken
Hoe is die saamhorigheid binnen de EU als het gaat om de pensioenleeftijd? Waarom moet in het ene land de mensen in 2021 tot hun 67e jaar werken.” In een reeds eerder verschenen artikel van 2016-08-31—-   Vergrijzing: zorgen of een nieuwe impuls—- heb ik de verschillen in de pensioenleeftijden vermeld en het volgende over geschreven.Er zijn in Europa grote verschillen in de pensioenleeftijden.  In Estland, Letland en Litouwen is deze leeftijd respectievelijk 63, 62 en 63 jaar in Litouwen. In 2026 wordt deze 65 jaar in Estland en dat geldt ook voor Litouwen. Voor Litouwen wordt de gepensioneerde leeftijd een jaar eerder ingevoerd. Bijna in alle landen in Europa zien we dat de pensioenleeftijd enkele jaren of vele jaren later wordt ingevoerd en variërend van 65 – 67 jaar. In België, Kroatië, Oostenrijk gaan de gepensioneerde leeftijden achtereenvolgens omhoog naar 67 jaar in 2030, 2038 en 2033. Nederland is van de 28 Eurolanden natuurlijk de koploper. ” Het braafste jongetje van Europa met als dank een hoge netto bijdrage per inwoner aan ons gejoesterde EU.

begrotingstekortEn wat denkt u over de begrotingsafspraken, die voortdurend worden geschonden.

Hoe moet het dan wel? Stel vast welke landen echt in dat éne Europa willen opgaan met duidelijke voorwaarden en stel hoge eisen aan de toetreding.  Ga met de Oekraïne pas een associatieverdrag tekenen als zij aan fundamentele eisen voldaan. Ga corruptie niet bestrijden met Europees geld als deze zo diep geworteld zit in de samenleving tot zelfs in de hoogste niveaus van het politieke gezag. Daarnaast is de diversiteit en zijn de etnische verschillen zo groot dat de Oekraïne eerder voor Europa problemen op gaan leveren en In Europa in feite verder verzwakken. Er moet veel geld naar toe en we weten, gezien de ervaringen met Griekenland, dat als er hervormd moet worden dit hele grote problemen op leveren.

Beter een kleiner , maar één Verenigd Europa, dan een Groot Europa , waar voorlopig niets van terecht komt en de onderlinge tegenstellingen in de landen zelf en tussen de verschillende landen alleen maar lijken toe te nemen.

Verschenen notities

Notities kunt U opvragen door op het onderwerp te klikken.

Onderaan op de pagina van Kritische Dagnotities ziet u  oudere berichten. Als u daar op klikt verschijnen de volgende Kritische Dagnotities.

2017-03-11     Blubber in de Polderhttp://democratischevuist.nl/blubber-in-de-polder/

2017-03-o3    Zo maar wat vragen…http://democratischevuist.nl/zo-maar-wat-vragen-waar-blijven-de-vragen-van-en-de-debatten-met-doorgewinterde-journalisten-met-de-partijleiders/

2017-02-24   Aan arrogantie gaat het politiek Bastion “rondom het Torentje”ten onder.

2017-02-24   De dramatische afgang (onbetrouwbaarheid) van D66, PvdA en Groen Links bij het inlegvel van Rutte!

2017-02-22   De gevestigde orde en de gevolgen……

2017-02-21    De fabeltjes van Jesse Klaver

2017-02-05   Waarom ageerden Asscher, Klaver en Pechthold niet tegen het immigratiebeleid van Obama?

2017-02-01   Europa moddert en siddert…..op naar een confederatieve samenwerking?

2017-01-16   “Het is stil aan de overkant” (“het” EU in Brussel)

2017-01-13   “Trump” and ‘Trust” botsen!

2017-01-08   Voorspelling verkiezingsuitslag 15 maart 2017

2017-01-04   Het I & I probleem? Pleidooi voor één nationaliteit!!!

2016-12-24   Het instinct van Rutte… en stinken kiezers hier in?

2016-12-22   Farmaceuten paaien artsen……….

2016-12-14   Waarom kan Wilders geen premier worden……..?

2016-12-11    Mocht Wilders zeggen “meer of minder Marokkanen”?

2016-12-08   Bevestiging van een nee-stem bij het referendum Oekraïne

2016-12-07   De gevestigde orde en de andere helft van de samenleving

2016-12-04   Asscher als toekomstige droomprins

2016-12-02   Het moet niet gekker worden… bankroet van de bankrekening (EU-regelgeving)

2016-11-29   Beroepsethiek van notarissen tijdens WO II

2016-11-26   Het statelijk recht boven andere vormen van rechtspraak

2016-11-23   Wat kan Europa leren van Trump’s eerste daden? 20 januari 2017

2016-11-21   Kosmos, politiek en religie

2016-11-19   File-nood een politiek probleem; Decentralisatie van macht en deconcentratie van bedrijven en infrastructuur

2016-11-18   Ethiek binnen de (oud) EU-TOP; Neelie Smit Kroes; en de integriteitscommissie

2016-11-16   Trump schudt Europa wakker!! Wat moet er binnen de EU gebeuren?

2016-11-09   Wat betekent het vrijhandelsakkoord CETA voor Europa en waarom was Wallonië aanvankelijk tegen?

2016-11-09   De Brexit-roes voor TRUMP en de Dexit-pil voor de Democraten

2016-11-08   De moeilijke taak van de Nieuwe President

2016-09-19   Nederland mede schuldig aan nieuwe Eurocrisis

2016-09-07   De Telegraaf van 7 september, Rutte, Ebru Dumar, Poetin

2016-09-04   De sores van het sorry van Rutte

2016-08-31   Vergrijzing: zorgen of een nieuwe impuls

2016-08-29   De EU staat op springen… of toch….

2016-08-21   De Verkiezingscampagne in de VS “Stoken of…sterven

2016-08-20  Een omvangrijke zwendel bij de Rabo en een hilarische straf

2016-08-12   Aleppo aan de vooravond van een volkerenmoord

2016-08-09   Slapende tegoeden van overledenen

2016-08-09   Erdogan en de angstcultuur

2016-08-08   Hof van Arbitrage en het Internationaal Strafhof; erkenning en het belang van de wereldvrede

2016-08-06   Bouterse onder druk

2016-08-06   Oostelijk Halfrond vecht om de Zuid-Chinese Zee (Spratley-eilanden)

2016-08=05  De IJzeren Vuist van Erdogan

2016-08-03   De Europese Commissie: de Gaarkeuken van benoemingen voor de volgende JOB vóór of vàn het bedrijfsleven

2016-08-02   Wat heeft FOX-sports te maken met JASTA, TTIP en CETA

2016-07-31   Wordt wel of niet voor eind 2016 het CETA-verdrag getekend?

2016-07-28   De EU, Stabiliteitspact en de uitzonderingen

2016-07-28   Aan alle Erdogan-aanhangers in Nederland

2016-07-26   Heeft de provincie Limburg een integriteitsprobleem?

2016-07-25   Moet het vluchtelingenverdrag wel of niet gewijzigd worden?

2016-07-22   Meer dan één miljard dollar via ING-Bank doorgesluisd

2016-07-22   De antiterreurwet JASTA

2016-07-22   Het Station van Erdogan

2016-07-19   De democratische rechtsstaat wankelt

2016-07-14   Veroordeling van Van Rey een vorm van klasse-justitie

2016-07-12   Screening van politici bij ambtelijke diensten

2016-07-12   Soevereiniteit, Identiteit, Regionalisme en Europese Parlementsverkiezingen

2016-07-12   Het “Old Boys Netwerk” van “Ons Limburg”

2016-07-09  EU en de nakoming van de regelgeving

2016-07-09  Navo, Oblast en Oekraïne

2016-07-07   De files nemen toe en wat nu?

2016-07-07   Regelgeving binnen de EU en het ontwijkingsgedrag van de lidstaten

2016-07-05   Hongarije 2 oktober stemmen over asielquotum (referendum)

2016-07-05   Kinderbijslag afhankelijk van de betaalbaarheid van het sociaal stelsel

2016-07-04   Waanreactie van de EU-Top

2016-07-03   Bouterse, de decembermoorden en de Grondwet

2016-06-29   Een Nieuw Begin, een andere EU, een Nieuwe Wereldorde

2016-06-29  Grenzen van de Democratie

2016-06-23   Statushouders hebben rechten en plichten

2016-06-22   Democratie op de tocht in het Turkije van Erdogan

2016-06-22   Een dag voor de Brexit?

2016-04-24   De Ethiek en de Wet Bestuur en Toezicht

2016-04-13   Uitslag referendum Oekraïne

2016-03-17   Roering in het Midden-Oosten

2016-03-15   Ja of Nee bij het referendum op 6 april

***************************************************************************

2016-01-01  Prol oog Democratie Nieuwe Stijl

2016-01-01   Hoofdstuk 1   De Kosmos en de Nieuwe Wereldorde

2016-01-01   Hoofdstuk 2   Democratie en Besluitvorming

2016-01-01   Hoofdstuk 3   Inspraak binnen DVP (=Democratische Volkspartij)

2016-01-01   Hoofdstuk 4   De DVP, de Wereld en Europa

2016-01-01   Hoofdstuk 5   Pragmatische aanpak van de DVP

2016-01-01   Hoofdstuk 6   Partijprogramma Nationaal, Regionaal en Lokaal

2016-01-01   Epiloog Democratie Nieuwe Stijl

2016-01-01   De 17 programmapunten van de DVP