Ja of nee bij het referendum op 6 april

Etnische taalkundige kaart Oekraine

Associatieverdrag met de Oekraïne

In het boek Geographica “Wereldatlas met Landen-profielen” 2008 staat dat De Oekraïne de graanschuur was van de Sovjet-Unie met een overvloed aan granen, groenten, fruit en voedergewassen. Verontrustend is de zinsnede dat “een groot deel van de opbrengst is echter nog steeds nucleair besmet na de kernramp in Tsjernobyl in 1986″. De Oekraïne was toch altijd de graanschuur van de voormalige Sowjet-Unie?
Is het stralingsniveau rondom dit gebied van een niveau dat het geen gevaar meer oplevert voor de voedselproductie? Wordt de Europese geldkraan opengezet om de ommanteling van de kerncentrale verder te voltooien?
Radioactieve wolken verspreidden zich, naar later blijkt, over grote delen van Europa. Rusland had geen meldingsplicht. Immers zij waren toen nog niet aangesloten bij het “Internationaal Atoomagentschap”.
Ook Nederland krijgt met een radio-actieve wolk te maken. De aarzelende politieke houding, mede ingegeven door te weinig informatie over de spreiding van deze wolk en het te weinig verschaffen van informatie aan de bevolking, laten zien dat de politici op dat moment niet opgewassen waren tegen een zo’n grootschalig probleem. Er heerste grote onzekerheid over de aanpak van deze ramp.
Mijn inziens zal de EU na toetreding het verzoek krijgt om dit gebied te saneren. Dit gaat natuurlijk miljarden kosten om deze regio weer leefbaar te maken.

Een tweede opmerking betreft de betrouwbaarheid aan informatie. Op de eerste plaats betreft het informatie over de MH17. Zijn bepaalde radarbeelden nu wel of niet vrijgegeven. Zelfs op hoog niveau kan geen duidelijkheid gegeven worden.
De ambassadeur van de Oekraïne in Den Haag heeft verklaard,althans volgens Elsevier, dat een van de radarstations in onderhoud waren. De chaos omtrent de informatie en het door- en afschuiven van verantwoordelijkheden zijn een slechte voorbode hoe dit land zich binnen de EU zal gaan gedragen. Rusland beweert de primaire radargegevens vernietigd te hebben. Andere radarsystemen waren op dat moment in onderhoud.
Aan de geloofwaardigheid van de Oekraïne wordt steeds meer getwijfeld.

Op 5 februari 2016 verschijnt een artikel in de Volkskrant ” Geheime dienst Oekraïne probeert roofkunst uit Hoorn van het West-Fries Museum te verkopen”. In de krant wordt gesproken van een ultranationalist,die de doeken voor € 50.000.000 dollar probeert te verkopen. Een gespecialiseerde eenheid van de politie komt de doeken op het spoor en probeert later de doeken te verkopen. Heeft de EU zich wel eens verdiept in de opeenvolgende corruptieschandalen.
Klaarblijkelijk heeft de EU weinig geleerd van het Griekse voorland!
Brussel heeft één ding voor ogen groter … en nog GROTER… en nog veel GROTER…
Hoe kun je in hemelsblauw met zo’n corrupt land een associatieverdrag sluiten?

Een derde probleem dient zich mogelijkerwijs aan.
Wat denkt de de doorsnee Nederlander over het afschaffen van de visumplicht voor de bevolking uit de Oekraïne. Wat betekent dat o.a. voor Nederland? Naast de tienduizenden asielzoekers komt al weer een nieuwe golf van zoekende arbeidskrachten naar Nederland. Nu al zijn 100.000den Nederlanders werkloos. Bovendien komt een nog grotere golf asielzoekers richting West-Europa. De zwalkende houding van de EU heeft dit probleem alleen maar vergroot.

EN nu is premier Rutte bang………….
Rutte is bang dat een groot deel van de samenleving tegen gaat stemmen, maar hij heeft niets te vrezen. Het is maar een raadgevend referendum, waar hij zich niet aan hoeft te houden.
Het referendum is pas geldig als 30% of meer van de stemgerechtigden hun stem uitbrengen . Blijkt nu dat van die 30% de meerderheid tegen stemt dan moeten de beide Kamers opnieuw moeten debatteren.
Wat doet Rutte als het volk massaal tegenstemt…….. een draai aangeven!!!!!
En wat dan nog………..
Tientallen miljarden zullen de komende jaren naar de Oekraïne toevloeien. Het gaat wel om gelden, die uit de EU-landen zijn of worden opgehoest.
Als dit land niet zo corrupt zou zijn zou een eventuele steun op langere termijn een reële optie zijn.
Nu kiest Brussel voor de omgekeerde weg en is het niets anders dan de kar achter de wagen spannen.
Brussel slaap maar door…….

De Vis wordt duur betaald…….

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.