Regelgeving van de EU en ontwijkingsgedrag

Europese Unie
Europese Unie

Een belangrijke Italiaanse bank Morte Paschi di Siena moet ongeveer 11 miljard (telegraaf 5 juli) aan slechte leningen van zijn balans afschrijven. Waarom doen ze dat? Het is bijna wel zeker dat deze leningen nooit worden afgelost. De premier van Italië denkt aan de volgende oplossing ” We redden de bank met Italiaans belastinggeld “. Nee zegt Brussel wij hebben vorig jaar via regelgeving (resolutiemechanisme) afgesproken dat slechte leningen “niet gered mogen worden met belastinggeld”.

De aandeelhouders van deze bank kregen te maken met enorme koersdalingen.
Grote landen binnen de EU denken zich iets meer te kunnen permitteren dan de kleinere landen.
Enkele jaren geleden accepteerden we binnen het EU-verband dat landen hun begrotingstekort niet mochten overschrijden. Toch hield Frankrijk zich niet aan.
En Nederland…….. is weer het braafste jongetje van de klas. Oh zo volgzaam!!

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.