Soevereiniteit, Identiteit, Regionalisme en de Europese Parlementsverkiezingen

Soevereiniteit
Soevereiniteit

Waarom wil een land soeverein blijven en is er een verband met de identiteit van een land? Praktisch alle landen binnen de EU willen zelf beslissen in hoeverre zij hun soevereiniteit willen behouden. Hoewel de parlementsleden democratisch zijn gekozen hebben toch veel inwoners van de EU het gevoel, dat er naar hun niet geluisterd wordt. Hoe komt dat nu? Het is niet alleen de lage uitkomst bij verkiezingen o.a een gevolg van het gevoel van een lage betrokkenheid, ma

 

Er is binnen de EU-landen een grote diversiteit aan culturen, etnische verschillen, vele verschillende talen. Elk land met zijn bewoners heeft ergens wel een gemeenschappelijk kenmerk namelijk de eigen identiteit.

Regionalisme
Regionalisme

Door die verschillen zijn er tegenstellingen ontstaan tussen onder meer de Noord-Europeanen en de Zuid-Europeanen. Enkele van die verschillen zijn begrotingstekorten, de pensioenleeftijden, de regelingen en de manier van belastinginning.

Een merkwaardig fenomeen is het toenemend regionalisme. Veel regio’s willen zich profileren, terwijl de EU-TOP maar voortdurend bezig is meer landen aan te sporen om aansluiting bij Europa te zoeken.

Zou de oplossing van deze belangstelling-crisis liggen om bij de Europese verkiezingen, in plaats van nationale vertegenwoordigers van politieke partijen naar voren te schuiven, nu te kiezen voor regiovertegenwoordigers, die met een duidelijk verhaal komen.  De Europese verkiezingen zijn nu een “ver van mijn bed show”.

Let wel Nederland draagt relatief veel af aan de EU. De afdracht op basis van het BNP was in 2015    5,4 miljard. Ter vergelijking met België was dit 2,8 miljard.

De Nederlanders dragen netto erg veel bij aan de EU. Ons belastingsysteem is zo perfect en vele andere en met name Zuid-Europese landen vinden dit geweldig. Het braafste jongetje loopt weer voorop!!!!  

Infografieken; europarl.europa.eu 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.