Statushouders hebben rechten en plichten

Statushouders krijgen bij het inrichten van hun woning een bedrag om hun woning in te richten. In West-Brabant /Tholen, zo lees ik in BN De Stem,  varieert per gemeente het bedrag wat zij ontvangen. Zo ontvangt  een gezin met twee kinderen in Dongen € 7.170 terwijl eenzelfde samenstelling van het gezin in Tholen € 2.552 ontvangt.

Let wel het gaat hier om geld dat de statushouders van de gemeente lenen. Het merkwaardige is nu dat je via kringlooplijnen een huis voor € 2.000 a € 3.000 redelijk goed kunt inrichten.

Wat is nu zo merkwaardig daten dat ” Bij veel gemeenten moet het bedrag over 36 maanden worden terugbetaald, maar wordt het restant kwijtgescholden als niet het hele bedrag is afgelost na die periode”

Statushouders hebben naast rechten ook plichten. Statushouders leren nu in feite dat je met overheden kunt sollen. “Een betere start kan een stadhouder niet maken”. Weer blijkt dat het de overheden te gemakkelijk is gemaakt om geld te innen en dat ze niet altijd even verantwoord met belastinggeld omgaan.

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.