Voorwoord Democratie Nieuwe Stijl

Voorwoord

Een nieuwe partij in zicht?

Er is al enige tijd een ontwikkeling aan de gang dat heel veel mensen, die je spreekt, erg begaan zijn wat er op het politieke vlak in Nederland speelt. Veel mensen zijn zich aan het ergeren hoe de politiek omgaat met het gedachtengoed van het overgrote deel van de kiezer.
Maar als je je ergert moet je ook aangeven hoe de politiek koers er dan wél uit moet zien!
Daarom ook een schaduwprogramma. Beschouw het programma als een politieke waarschuwing.

Een ‘schaduwpartij’ met nieuwe ideeën heb ik de naam gegeven van Democratische VolksPartij afgekort met DVP.

schriftIn een achttal uiteenzettingen wordt  het gedachtegoed van deze schaduwpartij uiteengezet hoe de “partij” denkt over een neo-sociale politiek in een liberale omgeving.
Doel : ” Een nieuw elan in een Nieuw Nederland “.
Iedereen die kennis neemt van dit programma wordt uitgenodigd om zijn of haar visie te geven.
Het gaat om nieuwe vorm van politiek met een nieuw gezicht. Vernieuwende ideeën, die Nederland een ander aanzien geven soms hard omschreven, maar wel met een politiek élan.

De afleveringen bestaan uit
Inleiding
H-1 De ziel van de partij
H-2 Besluitvorming en democratie
H-3 Inspraak binnen de DVP
H-4 Nederland en de wereld om ons heen
H-5 Een visie op Nationaal niveau
H-6 Decentralisatie van Macht en Werk
H-7 Basisprogramma samengevat                                                                   Afsluiting (epiloog)

Kamerlid ben je omdat kiezers op U gestemd hebben. Je vertegenwoordigt een groep kiezers, die daar iets voor terug verwachten. Tussentijds opstappen van Kamerleden moet dan ook een uitzondering blijven.

 

Bergen op Zoom, november 2015
A. van Loenhout