De fabeltjes van Jesse Klaver

In het partijprogramma van Groen Links staat het volgende “al dertig jaar neemt de ongelijkheid  toe en maken steeds meer mensen zich zorgen over de toekomst”. Als Jesse Klaver de moeite had genomen om de inkomensontwikkeling van de doorsnee Nederlander te volgen dan blijkt dat deze stelling volledig onjuist is. Ook degenen, die vrijwillig gekozen hebben voor een leven aan de onderkant van de samenleving zijn in bescherming genomen.

Merkwaardig is ook de opmerking over “kansrijk onderwijs en het onderwijs moet de ongelijkheid verkleinen”.  Ieder kind in Nederland krijgt de kans zich te ontwikkelen. Elk kind is verschillend en wat Groen Links nu wil is in feite een soort eenheidsworst. Zet alle kinderen bij elkaar en laat elk kind zich toch op hun eigen wijze ontplooien. De partij wil de ongelijkheid in het onderwijs bestrijden en is kennelijk niet op de hoogte dat een groot deel van hun programma al in de praktijk wordt toegepast.  In feite wil deze partij wel het bijzonder onderwijs, een van de fundamenten van onze grondwet, afschaffen en moet de vrijheid van onderwijs  uit de grondwet verdwijnen.”Segregatie in het onderwijs op en door scholen wordt tegengegaan”aldus het partijprogramma. Dit laatste vindt u terug in de paragraaf over het onderwijs . Het mooie van het huidige systeem is dat alle kinderen al veel kansen krijgen zich te ontwikkelen. Differentiëren in het onderwijs is juist een goede zaak. Kinderen, die wat beter zijn moeten aangepast onderwijs krijgen.

Ik ben gestopt om het programma verder te analyseren. Het programma is een worsteling van tussen idealisme en realisme; tussen uitvoerbaarheid en betaalbaarheid.

Als je alle onderdelen van dit partijprogramma zou doorrekenen dan verandert de wereld in een ‘Fata Morgana’

Verkiezingen na 15 maart