De dramatische afgang (onbetrouwbaarheid) van D66, PvdA en Groen Links bij het inlegvel van Rutte

Laffe politiek van enkele partijen.

Bij het referendum over het associatie-verdrag met de Oekraïne heeft meer dan 60% van de deelnemers tegen dit verdrag gestemd.  Nu hebben  juist deze 3 partijen voor het “inlegvel van Rutte gestemd”, terwijl juist deze partijen vóórop liepen toen een raadgevend referendum (tijdelijk referendum) in de Europese Grondwet mogelijk werd gemaakt en  Farah Karimi van Groen Links, Mesco Dubbelboer van de PvdA en van der Ham van D66 dit wetsvoorstel ondersteunde. In 2013 zette de PVV het raadgevend opnieuw op de agenda  en  uiteindelijk op 10 maart 2015 werd deze wet aangenomen. De Wet van 10 maart 2015 tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling werd een feit. Op 1 juli 2015 werd deze wet van kracht.

Nu blijkt dus echt wat de ware aard van deze partijen  wel vóór een referendum zijn, maar als het tot uitvoering komt, tegen stemmen. En natuurlijk gaat het niet alleen om dat ene inlegvel van Rutte. Het gaat erom dat steeds meer partijen afhaken als het om echte democratie gaat en de bevolking gehoord wil worden. De politiek kan gezien de mondigheid van de bevolking de kiezers niet blijvend kunnen negeren. Op 17 maart 2016 ging de eerste publicatie op deze site over “Ja of nee bij het referendum op 6 april 2016” over  de voorspelbare reactie van Rutte op dit Oekraïne Verdrag. Het gedrag van Rutte wordt voorspelbaar als hij voor een bepaalde actie – in dit geval de uitslag van het referendum over de Oekraïne- een verminderde belangstelling heeft.  Er stond letterlijk in deze publicatie Rutte zal er wel een draai aangeven en zie wat geschiedde!!!

Leg bovenstaande politiek dat nu maar eens uit aan de kiezer!!

Laat ze maar een cursus volgen “Hoe spring ik om met mijn kiezers”?

 

Uitslag referendum Oekraïne

oekraine-1Veel “deskundigen” hebben inmiddels hun mening over het referendum gegeven. Nu wil men weten waarom zoveel mensen niet zijn gaan stemmen. Het antwoord is simpel. Bij navraag blijkt dat veel kiezers geen interesse hebben en vinden het niet de moeite waard om hun stem uit te brengen, te ingewikkeld, te veel corrupte politici, een verdekte aanloop naar een lidmaatschap van de EU enz. oekraine-2De Oekraïne heeft geen nieuw handelsverdrag nodig. Sommige politici, die voor het verdrag waren, riepen op om niet te stemmen in de hoop dat de kiesdrempel niet werd gehaald. Zij hebben geen enkel recht van spreken. Door hun onnozelheid hebben zij zich zelf de mond gesnoerd.

Moet de drempel van het referendum dan verhoogd worden vragen sommige zich af. Nee, natuurlijk niet. Als politieke besluiten vaak tegen de wil van het volk indruisen dan word je toch boos, ongerust en wantrouwend. Het volk is jaren achtereen verteld dat er bezuinigd moest worden. Veel banen in de zorg verdwijnen en veel werknemers worden wel erg gemakkelijk weg bezuinigd. Dan is het logisch dat het merendeel van de kiezers aan de bel trekt en de regering tot de orde roept. Eenmaal gekozen hebben de meeste politici geen enkele band meer met hun kiezers.

oekraine-3Dan wordt om onduidelijke reden ineens erg veel geld door Dijsselbloem in de EU pot gestopt. Vervolgens gaat de portemonnee weer open voor Griekenland, terwijl de premier tijdens zijn verkiezingstournee een heel ander geluid liet horen.

En nu ineens …………zijn er honderden miljoenen beschikbaar voor vluchtelingen, terwijl iedereen toch dacht dat we de bodem van de bezuinigingen hadden bereikt.

Je kunt als politicus toch geen tweede keer in een relatief korte tijd een raadgevend referendum naast je neerleggen als aan de eisen van de wet is voldaan en het raadgevend referendum rechtsgeldigheid heeft.

===het referendum ging toch over de Oekraïne of ging het over het functioneren van de politici in Nederland zelf????===