“Trump” and “Trust” botsen!

Amerika de gespleten samenleving. Hoe is het mogelijk dat in dat grote land twee groepen lijnrecht tegenover elkaar staan. De oproep van Trump na zijn overwinning op de democraten, dat HIJ de president zal zijn voor alle Amerikanen heeft hij al direct verbroken. Nauwelijks twee maanden later is het vertrouwen in de Nieuwe President (NP) aan het wegkwijnen. Hoe heeft het zover kunnen komen? Deze president verkort zijn eigen ambtsperiode. Een trieste politieke neergang van het Amerikanisme. Zijn de aantijgingen op leugens gebaseerd of is het angst of moed van de verschillende inlichtingendiensten dat de NP deze diensten buiten werking zet of de moed van de FBI en CIA om “Zijn Presidentschap” aanzienlijk in te korten. Is er nog wel een objectief onderzoek naar alle aantijgingen richting Trump mogelijk? Een toekomstige President die al beschadigd is voor hij zijn ambt heeft aanvaard heeft weinig kans van slagen. Hoe kan iemand met zo’n opvliegend karakter in hemelsnaam President worden? Zal hij op cruciale momenten de juiste beslissingen kunnen nemen? De wereld is er bang voor. Anderzijds heeft hij richting bedrijfsleven een paar flinke tikken uitgedeeld o.a. naar de farmaceutische industrie, maar ook naar de vliegtuigindustrie (JSF en Air Force One kan goedkoper). De vraag zou je kunnen stellen of hier door de Gevestigde Orde veel te makkelijk heeft toegegeven. Over de NP zijn honderden verhalen te vertellen, maar als Trump de eerste zes maanden van zijn presidentschap zonder kleerscheuren doorloopt dan blijft hij tot het eind van de ambtsperiode president, tenzij hij op “een andere wijze”wordt uitgeschakeld!! Het opheffen van het ethiek-bureau voor congresleden is een andere zet, die door zowel voor-  als  tegenstanders wordt gewaardeerd.

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.