Uitslag referendum Oekraïne

oekraine-1Veel “deskundigen” hebben inmiddels hun mening over het referendum gegeven. Nu wil men weten waarom zoveel mensen niet zijn gaan stemmen. Het antwoord is simpel. Bij navraag blijkt dat veel kiezers geen interesse hebben en vinden het niet de moeite waard om hun stem uit te brengen, te ingewikkeld, te veel corrupte politici, een verdekte aanloop naar een lidmaatschap van de EU enz. oekraine-2De Oekraïne heeft geen nieuw handelsverdrag nodig. Sommige politici, die voor het verdrag waren, riepen op om niet te stemmen in de hoop dat de kiesdrempel niet werd gehaald. Zij hebben geen enkel recht van spreken. Door hun onnozelheid hebben zij zich zelf de mond gesnoerd.

Moet de drempel van het referendum dan verhoogd worden vragen sommige zich af. Nee, natuurlijk niet. Als politieke besluiten vaak tegen de wil van het volk indruisen dan word je toch boos, ongerust en wantrouwend. Het volk is jaren achtereen verteld dat er bezuinigd moest worden. Veel banen in de zorg verdwijnen en veel werknemers worden wel erg gemakkelijk weg bezuinigd. Dan is het logisch dat het merendeel van de kiezers aan de bel trekt en de regering tot de orde roept. Eenmaal gekozen hebben de meeste politici geen enkele band meer met hun kiezers.

oekraine-3Dan wordt om onduidelijke reden ineens erg veel geld door Dijsselbloem in de EU pot gestopt. Vervolgens gaat de portemonnee weer open voor Griekenland, terwijl de premier tijdens zijn verkiezingstournee een heel ander geluid liet horen.

En nu ineens …………zijn er honderden miljoenen beschikbaar voor vluchtelingen, terwijl iedereen toch dacht dat we de bodem van de bezuinigingen hadden bereikt.

Je kunt als politicus toch geen tweede keer in een relatief korte tijd een raadgevend referendum naast je neerleggen als aan de eisen van de wet is voldaan en het raadgevend referendum rechtsgeldigheid heeft.

===het referendum ging toch over de Oekraïne of ging het over het functioneren van de politici in Nederland zelf????===

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.