Vergrijzing : zorgen of een nieuw impuls……..

In bijna alle Europese landen wordt de vergrijzing met enige angst gevolgd. Het BNP daalt, verschillende landen gaan een onzekere toekomst tegemoet. We kunnen de zorg voor ouderen niet meer dragen. Er treedt een inkomensdaling op enz. enz.

Zo heeft premier Merkel met groot enthousiasme de migratie aangewakkerd. Waarschijnlijk zit hier meer achter dan alleen hulpverlening voortgekomen uit het afgrijselijk leiden van een groot deel van de Syrische bevolking.

(Diepe, diepe verontwaardiging dat anno 2016 verschillende bevolkingsgroepen elkaar  “afmaken” en dat wij in West-Europa hieraan meedoen. Schande dat de grote leiders in de wereld dit conflict niet kunnen oplossen.)

Duitsland heeft in de nabije toekomst, net als zoveel andere landen, te maken met een sterke vergrijzing.Op de TV-beelden zag je, dat maar weinig ouderen zich onder de vluchtelingen bevinden!!!!

Die vergrijzing moet wel betaald worden. In ons eigen land laat je de productieve bevolkingsgroep langer werken. Dit is de makkelijkste oplossing. Vergroting van de arbeidsparticipatie is in Nederland en de omringende landen een vanzelfsprekendheid . Alleen bij andere culturen is dat niet zo vanzelfsprekend en is het zelfs verboden dat vrouwen meewerken, hoewel zij fysiek gewoon aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Maar zij  houden wel de hand op als men de AOW- leeftijd bereikt.

Wat zijn we in Nederland toch blij met een zo’n perfectionerend belastingsysteem. Wat wil de staat en de banken toch graag dat wij pinnen. Je kunt de hele geldstroom van het land en het individu controleren. Wat is het toch raar dat in de zomercolum van dit jaar je in Berlijn anno 2016 er bijna nergens met een pinpas betaald wordt en dat de mensen praktisch overal contant betalen. Hoe zou dat toch komen? Hoe zou het toch komen dat Griekenland jaren achtereen zo’n begrotingstekort had? Heeft dat met de mentaliteit en het belastingsysteem te maken? Hoe meer onduidelijkheid over je inkomen des te minder heeft de belastingdienst vat  op de juiste aangifte van het inkomen.

Vanaf 2021 wordt in Nederland de pensioenleeftijd opgeschroefd naar 67 jaar. Er zijn in Europa grote verschillen in de pensioenleeftijden.  In Estland, Letland en Litouwen is deze leeftijd respectievelijk 63, 62 en 63 jaar in Litouwen. In 2026 wordt deze 65 jaar in Estland en dat geldt ook voor Litouwen. Voor Litouwen wordt de gepensioneerde leeftijd een jaar eerder ingevoerd. Zo is de huidige pensioenleeftijd  in Tsjechië 62 jaar en in 2041 stijgt de leeftijd naar 67 jaar. Bijna in alle landen in Europa zien we dat de pensioenleeftijd enkele jaren of vele jaren later wordt ingevoerd. In België, Kroatië, Oostenrijk gaan de gepensioneerde leeftijden achtereenvolgens omhoog naar 67 jaar in 2030, 2038 en 2033. Nederland is van de 28 Eurolanden natuurlijk de koploper. De voornoemde gegevens zijn ontleend aan een artikel van Geld en Recht (30 oktober 1915).. Hoe meer mensen door werken hoe hoger de inkomsten voor de staat. En de staat maar uitgeven……….makkelijk hè!!!! Maar politici zijn mooiweer-predikanten in verkiezingstijd. In het laatste jaar nog even een extraatje naar een niet onbelangrijk deel van het kiezersbestand om vervolgens de jaren daarop de eigen bijdrages weer te verhogen.

Wat vindt u van het volgende voorbeeld? Een voorbeeldje uit een artikeltje van 16 oktober 2011 op de site van Geen Nieuws. In plaats van Mohamed heb ik hier de naam Achmed genomen. “Achmet komt in 1990 op zijn 44e jaar naar Nederland. Hij gaat werken in de bouw, maar dat is een zwaar beroep, dus in 2001 wordt hij afgekeurd en valt in een van de steunregelingen. Echter Achmet laat in 1994 zijn vrouw overkomen, die daar zij de Nederlandse taal niet spreekt thuis achter het aanrecht blijft. Beide hebben de zelfde leeftijd en ja , het wordt 2011, dus AOW. Maar Achmed heeft slechts  over de periode  1990 – 2011 premie afgedragen, 21 jaar dus hij ontvangt 21 x 2% = 42%AOW”. Maar ook zijn vrouw, die op geen enkele wijze een steentje heeft bijgedragen krijgt ook 42% van de AOW. Dat is natuurlijk niet genoeg, want de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) zorgt ervoor, ervan uitgaande dat er geen andere inkomsten zijn, dat zij in 2011 100% AOW krijgen dus €1305,60 plus €68,72 per maand krijgen!!! Op de site Judex.nl kunt u lezen dat iemand bij een gekort AOW-pensioen nog steeds een beroep kan doen op een aanvullende voorziening (AIO), hoewel de regels na 2012 wel zijn aangescherpt en veranderd. Gaat u als Nederlander in het buitenland werken dan moet u uw zaakjes wel goed laten regelen door het bedrijf of zelf de eigen AOW bijdrage betalen, want anders slaat u wel een gat in uw eigen AOW-pensioen.

Naast Duitsland heeft ook Italië in verhouding een groot aantal ouderen. Onvoorspelbaar in de problematiek van de vergrijzing is het effect van de migratie. De uitspraak van Angela Merkel van “wir schaffen dass” past wel heel goed in de vergrijzingsgolf, waarmee de Duitse economie in de naaste toekomst wordt geconfronteerd. Een verjonging van de bevolking komt geheel Duitsland ten goede en wel in het bijzonder als de migranten een redelijk hoog ontwikkelingsniveau in hun kielzog meenemen.

vergrijzing diagramDe algemene gedachte dat een krimp van de bevolking per definitie armoede brengt zal over 20 jaar volledig zijn achterhaald. Een krimpende maar gestructureerde bevolkingsopbouw biedt perspectieven op een heroriëntatie van stad en land. Een afbouw van de extreme bevolkingstoename komt op langere termijn iedereen ten goede. Voor het zover is zullen nog vele problemen opgelost moeten worden. De verstoring, die wij de afgelopen honderd jaar in de natuurlijke omgeving hebben aangericht zullen zeker honderd jaar inspanning vergen om dit weer op een beheersbaar peil te brengen. Daarnaast biedt de technologische vooruitgang bij een vertraagde bevolkingsgroei een reeks van voordelen. Streven naar 90% recycling van de grondstoffen, een stijgen van de arbeidsproductiviteit, minder bevolking betekent in versneld tempo een vernieuwing van ecosystemen, het gecontroleerd gewassen verbouwen en gewasverbetering, een systeem om goedkoop zout water om te zetten in zoet water enz.enz. Met minder mensen een verhoogde standaard is zeer wel mogelijk.

De krimp zal in de toekomst voor de hele wereld een zegen zijn. We moeten nog wel even wachten voor het zover is, maar we zijn technisch in staat het tij te keren, maar alleen als er meer respect is voor elkaar en er meer naar elkaar wordt geluisterd.

Vergrijzing hoezo een probleem………………!!!!!!

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.