Verschenen notities

Notities kunt U opvragen door op het onderwerp te klikken.

Onderaan op de pagina van Kritische Dagnotities ziet u  oudere berichten. Als u daar op klikt verschijnen de volgende Kritische Dagnotities.

2017-03-11     Blubber in de Polderhttp://democratischevuist.nl/blubber-in-de-polder/

2017-03-o3    Zo maar wat vragen…http://democratischevuist.nl/zo-maar-wat-vragen-waar-blijven-de-vragen-van-en-de-debatten-met-doorgewinterde-journalisten-met-de-partijleiders/

2017-02-24   Aan arrogantie gaat het politiek Bastion “rondom het Torentje”ten onder.

2017-02-24   De dramatische afgang (onbetrouwbaarheid) van D66, PvdA en Groen Links bij het inlegvel van Rutte!

2017-02-22   De gevestigde orde en de gevolgen……

2017-02-21    De fabeltjes van Jesse Klaver

2017-02-05   Waarom ageerden Asscher, Klaver en Pechthold niet tegen het immigratiebeleid van Obama?

2017-02-01   Europa moddert en siddert…..op naar een confederatieve samenwerking?

2017-01-16   “Het is stil aan de overkant” (“het” EU in Brussel)

2017-01-13   “Trump” and ‘Trust” botsen!

2017-01-08   Voorspelling verkiezingsuitslag 15 maart 2017

2017-01-04   Het I & I probleem? Pleidooi voor één nationaliteit!!!

2016-12-24   Het instinct van Rutte… en stinken kiezers hier in?

2016-12-22   Farmaceuten paaien artsen……….

2016-12-14   Waarom kan Wilders geen premier worden……..?

2016-12-11    Mocht Wilders zeggen “meer of minder Marokkanen”?

2016-12-08   Bevestiging van een nee-stem bij het referendum Oekraïne

2016-12-07   De gevestigde orde en de andere helft van de samenleving

2016-12-04   Asscher als toekomstige droomprins

2016-12-02   Het moet niet gekker worden… bankroet van de bankrekening (EU-regelgeving)

2016-11-29   Beroepsethiek van notarissen tijdens WO II

2016-11-26   Het statelijk recht boven andere vormen van rechtspraak

2016-11-23   Wat kan Europa leren van Trump’s eerste daden? 20 januari 2017

2016-11-21   Kosmos, politiek en religie

2016-11-19   File-nood een politiek probleem; Decentralisatie van macht en deconcentratie van bedrijven en infrastructuur

2016-11-18   Ethiek binnen de (oud) EU-TOP; Neelie Smit Kroes; en de integriteitscommissie

2016-11-16   Trump schudt Europa wakker!! Wat moet er binnen de EU gebeuren?

2016-11-09   Wat betekent het vrijhandelsakkoord CETA voor Europa en waarom was Wallonië aanvankelijk tegen?

2016-11-09   De Brexit-roes voor TRUMP en de Dexit-pil voor de Democraten

2016-11-08   De moeilijke taak van de Nieuwe President

2016-09-19   Nederland mede schuldig aan nieuwe Eurocrisis

2016-09-07   De Telegraaf van 7 september, Rutte, Ebru Dumar, Poetin

2016-09-04   De sores van het sorry van Rutte

2016-08-31   Vergrijzing: zorgen of een nieuwe impuls

2016-08-29   De EU staat op springen… of toch….

2016-08-21   De Verkiezingscampagne in de VS “Stoken of…sterven

2016-08-20  Een omvangrijke zwendel bij de Rabo en een hilarische straf

2016-08-12   Aleppo aan de vooravond van een volkerenmoord

2016-08-09   Slapende tegoeden van overledenen

2016-08-09   Erdogan en de angstcultuur

2016-08-08   Hof van Arbitrage en het Internationaal Strafhof; erkenning en het belang van de wereldvrede

2016-08-06   Bouterse onder druk

2016-08-06   Oostelijk Halfrond vecht om de Zuid-Chinese Zee (Spratley-eilanden)

2016-08=05  De IJzeren Vuist van Erdogan

2016-08-03   De Europese Commissie: de Gaarkeuken van benoemingen voor de volgende JOB vóór of vàn het bedrijfsleven

2016-08-02   Wat heeft FOX-sports te maken met JASTA, TTIP en CETA

2016-07-31   Wordt wel of niet voor eind 2016 het CETA-verdrag getekend?

2016-07-28   De EU, Stabiliteitspact en de uitzonderingen

2016-07-28   Aan alle Erdogan-aanhangers in Nederland

2016-07-26   Heeft de provincie Limburg een integriteitsprobleem?

2016-07-25   Moet het vluchtelingenverdrag wel of niet gewijzigd worden?

2016-07-22   Meer dan één miljard dollar via ING-Bank doorgesluisd

2016-07-22   De antiterreurwet JASTA

2016-07-22   Het Station van Erdogan

2016-07-19   De democratische rechtsstaat wankelt

2016-07-14   Veroordeling van Van Rey een vorm van klasse-justitie

2016-07-12   Screening van politici bij ambtelijke diensten

2016-07-12   Soevereiniteit, Identiteit, Regionalisme en Europese Parlementsverkiezingen

2016-07-12   Het “Old Boys Netwerk” van “Ons Limburg”

2016-07-09  EU en de nakoming van de regelgeving

2016-07-09  Navo, Oblast en Oekraïne

2016-07-07   De files nemen toe en wat nu?

2016-07-07   Regelgeving binnen de EU en het ontwijkingsgedrag van de lidstaten

2016-07-05   Hongarije 2 oktober stemmen over asielquotum (referendum)

2016-07-05   Kinderbijslag afhankelijk van de betaalbaarheid van het sociaal stelsel

2016-07-04   Waanreactie van de EU-Top

2016-07-03   Bouterse, de decembermoorden en de Grondwet

2016-06-29   Een Nieuw Begin, een andere EU, een Nieuwe Wereldorde

2016-06-29  Grenzen van de Democratie

2016-06-23   Statushouders hebben rechten en plichten

2016-06-22   Democratie op de tocht in het Turkije van Erdogan

2016-06-22   Een dag voor de Brexit?

2016-04-24   De Ethiek en de Wet Bestuur en Toezicht

2016-04-13   Uitslag referendum Oekraïne

2016-03-17   Roering in het Midden-Oosten

2016-03-15   Ja of Nee bij het referendum op 6 april

***************************************************************************

2016-01-01  Prol oog Democratie Nieuwe Stijl

2016-01-01   Hoofdstuk 1   De Kosmos en de Nieuwe Wereldorde

2016-01-01   Hoofdstuk 2   Democratie en Besluitvorming

2016-01-01   Hoofdstuk 3   Inspraak binnen DVP (=Democratische Volkspartij)

2016-01-01   Hoofdstuk 4   De DVP, de Wereld en Europa

2016-01-01   Hoofdstuk 5   Pragmatische aanpak van de DVP

2016-01-01   Hoofdstuk 6   Partijprogramma Nationaal, Regionaal en Lokaal

2016-01-01   Epiloog Democratie Nieuwe Stijl

2016-01-01   De 17 programmapunten van de DVP

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.