Voorwoord Democratie Nieuwe Stijl

Voorwoord

Een nieuwe partij in zicht?

Er is al enige tijd een ontwikkeling aan de gang dat heel veel mensen, die je spreekt, erg begaan zijn wat er op het politieke vlak in Nederland speelt. Veel mensen zijn zich aan het ergeren hoe de politiek omgaat met het gedachtengoed van het overgrote deel van de kiezer.
Maar als je je ergert moet je ook aangeven hoe de politiek koers er dan wél uit moet zien!
Daarom ook een schaduwprogramma. Beschouw het programma als een politieke waarschuwing.

Een ‘schaduwpartij’ met nieuwe ideeën heb ik de naam gegeven van Democratische VolksPartij afgekort met DVP.

schriftIn een achttal uiteenzettingen wordt  het gedachtegoed van deze schaduwpartij uiteengezet hoe de “partij” denkt over een neo-sociale politiek in een liberale omgeving.
Doel : ” Een nieuw elan in een Nieuw Nederland “.
Iedereen die kennis neemt van dit programma wordt uitgenodigd om zijn of haar visie te geven.
Het gaat om nieuwe vorm van politiek met een nieuw gezicht. Vernieuwende ideeën, die Nederland een ander aanzien geven soms hard omschreven, maar wel met een politiek élan.

De afleveringen bestaan uit
Inleiding
H-1 De ziel van de partij
H-2 Besluitvorming en democratie
H-3 Inspraak binnen de DVP
H-4 Nederland en de wereld om ons heen
H-5 Een visie op Nationaal niveau
H-6 Decentralisatie van Macht en Werk
H-7 Basisprogramma samengevat                                                                   Afsluiting (epiloog)

Kamerlid ben je omdat kiezers op U gestemd hebben. Je vertegenwoordigt een groep kiezers, die daar iets voor terug verwachten. Tussentijds opstappen van Kamerleden moet dan ook een uitzondering blijven.

 

Bergen op Zoom, november 2015
A. van Loenhout

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.