Waarom kan Wilders geen premier worden………..?????

In je omgeving hoor je dat steeds meer mensen op de PVV gaan stemmen, maar wordt Wilders ook de nieuwe Premier?

Waarom kan Wilders dan geen premier worden? Dit probleem ligt geheel bij Wilders zelf. Als wilders omvalt valt de hele partij om. Hij heeft nagelaten om kwalitatief hoog opgeleide volgelingen aan te trekken, die de nodige praktische ervaring hebben opgedaan. Ook intern is er geen duidelijke structuur. Een partijleider, die met harde hand over zijn discipelen heerst en geen opvolgers heeft krijgt het moeilijk  bij het vormen van een regering. De Nederlandse kiezer is een nuchter mens en als je vooraf weet dat je weliswaar veel keizers trekt, maar vervolgens ook weet, dat de partij bij het vormen van een kabinet afhaakt, dan stem je hier niet op.

Wel staan een aantal punten in zijn programma , die veel Nederlanders zullen aanspreken Een grote meerderheid van de bevolking wil geen verdergaande islamisering, wil geen haatdragende imams toestaan om in Nederland op deze wijze hun geloof te verkondigen. Maar in de grondwet staat wel de vrijheid van godsdienst hoog in het vaandel.                                        Al vanaf eind jaren zestig was het overgrote deel van de bevolking, op een enkele uitzondering na, niet al te enthousiast over de komst van migranten. De bedrijven waren er blij mee, maar de bevolking kon dit in het kader van de hoge werkloosheid  in Nederland moeilijk vatten, dat zoveel mensen uit het buitenland gehaald werden. Gastarbeiders brachten hele families mee. In het begin waren de migrantenkinderen op scholen totaal geen probleem. Naarmate de migraties groter werden namen de problemen verhoudingsgewijs toe en dat was zeker het geval bij MBO-scholen. In dit opzicht kun je de wervingsbureau’s in Noord-Afrika en Turkije verwijten dat zij beter voor een eerste opvang hadden moeten zorgen.

Maar er zijn ook een aantal punten, die niet realistisch zijn.Nederland uit de EU is geen optie. Wel een scherpe afbakening wat er binnen de EU wel en waar de EU zich niet moet bemoeien. In een aantal korte publicaties heb ik aangegeven op welke terreinen samenwerking gewenst is en daarnaast moet de EU zich niet bemoeien met tal van pietleuterige regeltjes. Er moet een frisse wind door de EU gaan waaien en zij moet duidelijk aangeven, dat als landen aan bepaalde voorwaarden niet wil of kan voldoen, deze landen zich voorlopig niet hoeven aan te sluiten. Nu lijkt de EU alleen maar uit te zijn op geopolitieke machtsuitbreiding, terwijl er intern binnen de EU nog veel moet gebeuren. Zeker nu de EU op eigen benen moet gaan staan.

De huren omlaag is natuurlijk altijd een punt, waarmee je veel kiezers met de lagere inkomens aan trekt. Een veel betere oplossing is een doorstroming op basis van inkomen. Via de belastinggegevens zijn deze gegevens makkelijk te achterhalen.

 

Als lezer kunt uzelf een oordeel vellen het PVV-programma:

Conceptverkiezingsprogrammma 2017 2021

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.