Wat betekent het vrijhandelsakkoord CETA voor Nederland (Europa) en waarom was Wallonië aanvankelijk tegen?

In de Volkskrant van 11 oktober wordt hierop een duidelijk antwoord gegeven. Voor de EU-lidstaten wordt 98% van de onderlinge import- en exporttarieven afgeschaft. Ook krijgen bedrijven toegang tot elkaars overheidsopdrachten en worden producten gestandaardiseerd. Volgens de minister Buitenlandse handel zou Nederland mogelijk 600 miljoen tot 1,2 miljard aan extra opbrengsten binnenkrijgen, aldus de Volkskrant.

Een denk baar voorbeeld.

Krijgen bedrijven als Monsanto vat op de voedselketen in Europa en voedselproducten, die naar Europa zullen worden geëxporteerd?

monsanto-maisMonsanto produceert genetisch gemanipuleerde producten (mais, katoen,soja koolzaad). Daarnaast maakt dit bedrijf ook gebruik van het herbicide Roundup (onkruidverdelger). Wat is nu zo bijzonder als je granen manipuleert kun je op die zaden een patent krijgen.  Er is aldus de website “wijwordenwakker.org”een soort Mansanto-politie, die controleert of deze zaden zijn verzameld of hergebruikt. Het gevolg is dat boeren het normale zaadgoed (niet gemanipuleerd) niet meer gaan gebruiken.

 

Hoewel Monsanto beweert dat er geen nadelige gevolgen zijn zijn er toch een aantal landen, die dit middel verboden hebben of er huiverig tegenover staan.

monsanto1

 

Kortom: Hoever gaat men met de afspraken betreffende dit soort grote concerns en wat is rol van de overheid, als hoeder van de samenleving? Al meermalen is het probleem in voorgaande artikelen ter sprake gekomen. De frictie zit in het arbitragesysteem, waarbij conflicten tussen investeerders en overheden opgelost moeten worden.

 

 

wallonieBij Wallonië speelde ook de regionale politiek een rol. De Walen konden nu eens de Vlamingen onder druk zetten. De Vlamingen (veel export) zouden veel meer voordelen behalen bij dit Verdrag dan de Walen.

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.