Wat heeft FOX-sports te maken met JASTA, TTIP en CETA?

FOX is een Amerikaans mediabedrijf en dat bedrijf wil het onderdeel FOX Sports 1 aan het basispakket á raison van € 2,00 per abonnee aan het basispakket toevoegen. Nu blijkt dat minder dan 10% van de geabonneerden naar FOX Sports kijkt. KPN heeft tegen deze gang van zaken een proces aangespannen, maar de voorzieningenrechter stelde FOX  Sports in het gelijk. Overigens wil de kabelaanbieder Ziggo ook niet gedwongen worden om één van de sportzenders in het basispakket op te nemen. “De rechter meldt ook in zijn vonnis dat toezichthouder ACM (Autoriteit Consument & Markt) zich hier mogelijk over gaat uitspreken”.

Wat is nu het verband met de drie in de kop genoemde verdragen met de VS en FOX Sports 1?

De afgelopen week is aandacht besteed aan 3 belangrijke verdragen, die een vergaande invloed hebben op alle Europese landen als deze verdragen door de EU en de verschillende parlementen worden goedgekeurd.

De JASTA (Justice Against Terrorism Act) gaat over terreurdaden en de gevolgen van materiële en immateriële zaken, die door terroristen bijvoorbeeld in de VS zijn veroorzaakt. Als geen informatie of onvoldoende informatie is doorgegeven kunnen staten verantwoordelijk worden gesteld en hebben de nationale rechters niets in te brengen.

Bij de TTIP- (Transatlantic Trade and Investment Partnership)verdrag en bij de handelsovereenkomst CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) kunnen de aangesloten landen rechtszaken beginnen tegen alle staten, die deze overeenkomst hebben getekend, maar het ziet er naar uit dat ook hier de nationale rechters van het aangeklaagde land buiten spel worden gezet.

Wat is nu de angst? De grote machtige Amerikaanse bedrijven zullen bij arbitrage de kleinere staten onder de voet lopen. De Europese Unie is geen eenheidsstaat en alle aangesloten landen hebben grotendeels nog hun eigen soevereiniteit met hun eigen nationale wetten. De culturele diversiteit van de aangesloten landen is zo groot dat het moeilijk is om de ingewikkelde afspraken binnen de EU op één lijn te brengen.

Dat deze angst terecht is blijkt uit het conflict van KPN tegen het machtige mediabedrijf  FOX (Sports 1). Hier komt nog bij dat het Internationaal Strafhof in Den Haag niet erkend wordt door de VS!!!!!!!

De VS zou ten aanzien van deze verdragen haar arbitrage kunnen overdragen aan het HOF. Waarschijnlijk zullen de onderhandelingen dan soepeler verlopen.

 

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.