Wat kan Europa leren van Trump’s eerste daden? 20 januari 2017

Van de zes maatregelen, die Trump op de eerste dag wil aankaarten zijn er 4 bij, waarmee wij binnen Europa ook iets kunnen

1. Afrekenen met regels

==Trump wil voor een deel afrekenen met de regelgeving waaraan bedrijven zich moeten houden. Zijn plan: voor elke nieuwe maatregel moeten twee bestaande maatregelen worden afgeschaft==. Ook in Nederland worden voor onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven teveel regels opgesteld, die vaak een verlammende invloed uitwerking op de organisaties zelf. De overheid moet zich meer bewust zijn op welke terreinen het wel zinvol is (lees in algemeen belang)  om via regelgeving de grenzen aan te geven wat wel en niet kan. De volgende stap is overbodige regelgeving te schrappen. Bovendien kunnen vele gemeentelijke, provinciale en procedures bij de rijksoverheid ingekort worden.

2. Amerika’s infrastructuur beschermen

==De toekomstige president zal op het ministerie van Defensie en in de krijgsmacht direct mensen aan het werk zetten die de ‘vitale infrastructuur’ van de Verenigde Staten immuun moeten maken voor cyberaanvallen ‘en alle andere vormen van aanvallen==’. Ook Nederland moet zijn defensie heroriënteren en de slopende bezuinigingen van de afgelopen jaren omzetten in nieuw materieel wat bij een modern leger past. Cyberaanvallen komen voort omdat veel bedrijven nog te weinig doen om hun bedrijfsgeheimen te beschermen. Het is in een open democratie te gemakkelijk gemaakt om hoogwaardige technologie te kapen. Universiteiten, die bezig zijn met met onderzoeken, waar veel belangstelling voor is, moeten zich meer bewust zijn dat niet alle studenten zonder meer maar toegang kunnen krijgen tot gevoelige informatie.

 3. Ethische hervorming: lobbyverbod

==Mensen die de overheid hebben vertegenwoordigd, mogen de eerste vijf jaar nadat ze hun functie hebben neergelegd, geen lobbybaantjes bekleden. Ze mogen zelfs levenslang niet in Washington lobbyen namens buitenlandse overheden==.We stellen een integriteitscommissie als een Eurocommissaris over de scheef gaat en zo wordt het probleem  doorgeschoven. Het woord voorbeeldfunctie is weggeduwd of geschrapt in vocabulaire van enkele oud-Eurocommissarissen. Zo’n verbod als Trump beoogt zou ook moeten gelden voor de hoogste rang van ambtenaren en politici, die een functie na hun commissariaat beogen en bij een bedrijf of instelling hun diensten aanbieden. Dit is niet de plek om de grenzen van machtige oud-politici en commissarissen  af te bakenen. De ethiek van hun handelen moeten zij zelf afwegen.

4. Misbruik werkvergunningen onderzoeken (en voor Nederland mis bruik van regelgeving)

==Trump wil misbruik tegengaan van werk- en/of verblijfsvergunningen die uitpakken in het nadeel van Amerikaanse werknemers==. Ook in Nederland schommelt de werkloosheid op dit moment rond de 530.000 mensen, die zonder werk zitten. Deze week lazen we in verschillende kranten, dat er een groot tekort is aan seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw. Het wordt tijd dat het doolhof van (onterechte) uitkeringen wordt doorgemeten. Het is absurd dat men soms weigert te werken, omdat de uitkeringen hoger zijn dan een betaalde baan te aanvaarden. Een toenemende belangstelling van Marokkanen en Algerijnen om te werken of voor de premie!!Het aantal Marokkaanse immigranten groeide het aantal Marokkanen van 80 in 2016 tot meer dan 700 tot en met eind oktober 2017. Waarom kwamen deze migranten om te werken of omdat ze “recht hebben op een vertrekpremie”. Wie slaat de plank mis, weer de overheid. Mijnheer Dijkhoff doet zijn best, maar hij kan niets beloven om dit euvel weg te werken.

 

 

Published by

Ton Van Loenhout

Mijn naam is Ton van Loenhout, gepensioneerd docent en geïnteresseerd in nationale en internationale politiek. Op de website “democratischevuist.nl” komen politiek beladen onderwerpen ter sprake. Deze website is voortgekomen uit ergernis over de wijze hoe politici omgaan met hun kiezers. Deze website moet een steun zijn voor allen, die in een echte democratie geloven. In een democratie moet iedereen een kans krijgen: het recht van leven in vrijheid, het recht van werken, het recht om in een land gelukkig te worden. “Geen ons kent ons mentaliteit”, geen vriendjespolitiek, maar objectieve maatstaven om iedereen gelijke kansen te geven. Van de migranten wordt geëist, dat zij zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Duidelijke afspraken maken met alle groeperingen binnen onze samenleving. Geen twee-nationaliteitendoctrine, maar anderzijds de migranten de kans geven om op 18-jarige leeftijd te kiezen voor één nationaliteit en migranten op hun 40e levensjaar krijgen nogmaals de kans geven van nationaliteit te wisselen. Deze keuze is dan definitief. Je bent Nederlander of je bent het niet. De overheid zal duidelijk aangeven wat voor gevolgen deze keuze heeft op sociaal- en financieel-economisch vlakz Nederland barst van goede ideeën en ondernemersinitiatieven……. we beschikken over een voortreffelijke infrastructuur, een extreem gunstige geografische ligging, een bijzonder goed ontwikkelde landbouw, een van de landen met de hoogste internetaansluiting per 1000 inwoners enz. en toch….scoren we binnen de EU matig. Daar moet de politiek veel meer voor open staan. Vele, vele mensen zonder baan staan te popelen om weer aan de slag te gaan. Er is nog zoveel te doen. Het politieke machtsspel binnen de democratie speelt zich af in een aristocratische omgeving. Anderzijds zijn er nogal wat Tweede Kamerleden, die zo vaak proberen om veel aandacht op zichzelf te vestigen en daarbij dankbaar gebruikmakend van sociale media. Kortom veel Kamerleden zijn vooral met hun eigen toekomst bezig en minder met het belang van hun kiezers Er wordt veel gepraat maar vaak mis je de daadkracht voor echte verandering.